ABN AMRO: Winstmarges staan in meeste bedrijfssectoren onder druk

11-11-2022 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

ABN AMRO: Winstmarges staan in meeste bedrijfssectoren onder druk

Het Nederlandse bedrijfsleven gaat uitdagende tijden tegemoet. De energieprijzen zijn nog steeds zeer hoog, de loonkosten en rente stijgen en met de naderende recessie neemt de terughoudendheid onder consumenten en investeerders toe. Tegelijkertijd is het doorberekenen van hogere kosten niet vanzelfsprekend. Maar liefst 58 procent van de ondernemers kan kostenstijgingen niet of nauwelijks doorberekenen. Dit resulteert in de meeste sectoren in druk op de winstmarges, blijkt uit de Sectorprognoses 2023 van ABN AMRO.

In de industrie (-3 procent) verwacht ABN AMRO dalende volumes, terwijl de sector in 2021 (+13,5 procent) en 2022 (+4,5 procent) nog goed presteerde. Deze omslag komt voort uit gestegen kosten door hoge energieprijzen en een daling van nieuwe orders, veroorzaakt door de afbouw van overtollige voorraden en slechtere economische vooruitzichten. Ook in de vrijetijdssector liggen - na twee jaar herstel - dalende volumes (-1 procent) in het verschiet. De hogere kosten voor energie en personeel en een dalende koopkracht hebben in deze sector de grootste impact. De vastgoedsector krijgt het naar verwachting zwaar door de stijgende rente, met een verwachte waardedaling van 6 procent in 2023. Zo kijken investeerders onder meer vanwege de hogere rente kritischer naar de locatie, kwaliteit en duurzaamheid van vastgoed.

 Recessie kan op termijn weer leiden tot volumegroei uitzendbureaus en detacheerders

Ondanks de stijgende kosten en ongunstige economische vooruitzichten, laten enkele bedrijfssectoren nog een lichte groei zien in 2023. In de transportsector verwacht ABN AMRO in 2022 geen groei vanwege een geringe toename van volumes in de zee- en kustvaart, tegenwind op de pakkettenmarkt en een scherpe daling van het vervoerde volume in de luchtvracht. In 2023 stijgen de volumes echter naar verwachting met 1 procent. In de zakelijke dienstverlening komt de groei dit jaar waarschijnlijk uit op 6 procent en in 2023 op 2 procent. Gezien de nadruk op de factor arbeid in de zakelijke dienstverlening en de grote krapte op de arbeidsmarkt zijn personeelstekorten de grootstee belemmering voor bedrijven. Zo vertalen tekorten aan arbeidskrachten zich in dalende volumes en een stijgende werkdruk, vooral bij uitzendbureaus en detacheerders. Bij een groeivertraging of milde recessie kan deze trend mogelijk keren, doordat de arbeidsbemiddeling weer op gang kan komen. In de TMT-sector stijgen de volumes in 2023 naar verwachting met 4 procent. Zo zorgt de voortgaande digitalisering voor een toenemende vraag naar clouddiensten, softwareoplossingen en de daarvoor benodigde IT-infrastructuur.

 Ondanks dalende groei toch vooruitzichten op verbetering

De lagere groeiprognoses voor de meeste sectoren vertalen zich in 2023 in een lagere groei van de economie: van 4,6 procent in 2022 naar 0,7 procent in het komende jaar. ABN AMRO gaat in haar ramingen daarnaast uit van kwartalen met negatieve groei tegen het einde van dit jaar en het begin van 2023. “De economie gaat een zeer uitdagende periode tegemoet, maar hoewel de algehele trend er één is van lagere groei zijn er ook lichtpunten”, zegt Albert Jan Swart, Sector Econoom Industrie en Transport & Logistiek van ABN AMRO. “Zo zien we dat de prijzen voor grondstoffen en energie sinds een aantal maanden licht zijn gedaald. Ook lijken internationale bevoorradingsketens die door de coronacrisis verstoord waren, zich te herstellen, wat onder meer te zien is in dalende prijzen voor containervervoer. Om energiekosten van ondernemers te verlagen en zo het verdienvermogen te vergroten, maakt het kabinet ook extra geld beschikbaar voor verduurzaming via de bestaande energie- en milieu-investeringsaftrek.”

Terug naar nieuws overzicht