Organisaties worstelen met kansen en uitdagingen van multi-cloud

03-04-2023 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Organisaties worstelen met kansen en uitdagingen van multi-cloud

Meer dan een vijfde van IT-applicaties worden in zes verschillende omgevingen gehost. Dit leidt tot een reeks beveiligings- en operationele uitdagingen en stimuleert de vraag naar multi-cloud netwerkoplossingen. Dat is een van de uitkomsten van het F5 2023 State of Application Strategy Report (SOAS), een jaarlijks onderzoek dat nu voor de negende keer is uitgevoerd. Volgens IT-leidinggevenden in EMEA-regio zijn multi-cloud netwerken de belangrijkste trend voor de komende jaren. De meeste CIO's zullen in de nabije toekomst verantwoordelijk zijn voor hybride app-architecturen en multi-generatie apps verspreid over hybride omgevingen.

On-premises implementaties blijven de basis van de huidige applicatie-architecturen

Uit het onderzoek blijkt dat de hype van ‘alles naar de cloud’ langzaam maar zeker terugkeert naar gematigde proporties. In 2018 was 74 procent van de respondenten van plan om tot de helft van hun apps in ‘een cloud’ te implementeren. In de meest recente editie van het SOAS-rapport stelt iets minder dan de helft van de respondenten (48 procent) dat ze momenteel apps in de cloud hebben ingezet, en gemiddeld zetten organisaties slechts 15 procent van hun app-portfolio in de cloud in.  

Na jarenlange daling is het percentage applicaties dat wordt gehost in traditionele, lokale datacenters in 2022 zelfs met 2 procent gestegen tot 37 procent. Het aandeel van on-premises implementaties bedraagt meer dan 50 procent, aangezien zowel traditionele als cloud-omgevingen op locatie bestaan.  

Hoewel de inzet van publieke cloud en SaaS afgelopen jaren steeg, is het gebruik hiervan in 2023 afgevlakt of zelfs licht gedaald. Mobiliteit en het terughalen van apps is een belangrijke trend. Deze blijft voor het tweede jaar op rij hoog: 43 procent van de respondenten haalt apps terug in huis of is van plan dat binnenkort te doen. De belangrijkste reden hiervoor is de wildgroei aan apps in een multi-cloud omgeving onder controle te houden. 

Deze zogeheten repatriëring is vooral terug te zien in de financiële dienstverlening, telecommunicatie en technologie; sectoren die waarschijnlijk met meerdere clouds aan het werk zijn en mogelijk ook de meeste vaardigheden bezitten om hun apps efficiënt ter plaatse te beheren.

Slechts 17 procent van de zakelijke apps wordt in private clouds gehost. SaaS volgt op de voet met 16 procent (hoewel dit technisch gezien een consumptiemodel is, geen implementatiemodel).  

Moderne app-architecturen zijn overal

Elke onderzochte organisatie gebruikt moderne apps, hanteert SaaS, of doet beide. Gemiddeld kan 40 procent van hun portfolio's (exclusief SaaS) als modern worden omschreven, waaronder mobiele apps en het gebruik van microservices. Dit percentage groeit gestaag en zal naar verwachting tegen 2025 meer dan 50 procent (en waarschijnlijk 60 procent) bedragen.  

Toch werkt 95 procent van de organisaties nog steeds met traditionele apps. Als het gaat om het buiten gebruik stellen van traditionele apps, vervangt 59 procent van de respondenten deze door moderne versies te bouwen. Dit is met name het geval bij organisaties in de productiesector en bij de overheid. Ongeveer 46 procent van de organisaties - waaronder veel in de gezondheidszorg - vervangen traditionele apps door een SaaS-aanbod. Een op de vijf respondenten is van plan apps die niet langer nodig zijn gewoon te verwijderen. Tegelijkertijd heeft 16 procent geen plannen om traditionele apps buiten gebruik te stellen als die kernfuncties van het bedrijf aansturen, zoals in het bank- en verzekeringswezen. In sectoren als energie, gezondheidszorg of telecommunicatie, waar trage regelgeving vaak voor een lock-in van technologie zorgt, verwacht een derde van de respondenten traditionele apps te behouden.

Beveiliging van apps en delivery-technologie ook verspreid  

Van SOAS-respondenten geeft 59 procent aan app-beveiliging en delivery-services on premise te hanteren, maar een vergelijkbare groep implementeert ook minstens één in een cloud. Dit geldt met name voor security-services, maar de levering van services voor app-security en delivery via SaaS wordt steeds populairder. Bijna een derde (30 procent) gebruikt deze methode, waarmee het makkelijker kan zijn om apps te schalen in clouds of andere omgevingen zonder de complexiteit te vergroten of de controle te verminderen.  

Identiteits- en toegangsbeheer (IAM) technologieën zoals SSL VPN, single sign-on (SSO), en identity federation zijn momenteel de meest gebruikte app-services. Met name het aantal verschillende app-diensten is sinds 2017 meer dan verdubbeld.  

Multi-cloud uitdagingen blijven, maar er bestaan oplossingen

Bijna negen van elke tien respondenten die in meerdere clouds werken, blijven uitdagingen noemen met multi-cloud security, prestaties en kosten.  

De grootste uitdaging in 2023 is de complexiteit van tools en API's die voortvloeit uit het gebrek aan standaardisatie of interoperabiliteit tussen verschillende implementatiemodellen (39 procent). Het toepassen van consistent beveiligingsbeleid is voor het tweede jaar op rij de volgende grootste uitdaging (36 procent), gevolgd door prestatieoptimalisatie (36 procent) en het bepalen van de meest kostenefficiënte cloud voor de app (35 procent). 

Het SOAS-rapport raadt aan dat organisaties kiezen voor complementaire benaderingen die goed combineren. Dit betekent onder andere het inzetten van IT-professionals die zich niet beperken tot een specifieke expertise, procesmethodologieën zoals site reliability engineering (SRE), en tools zoals declarative deployment policies. 

Cruciaal is ook dat zij technologieën voor de security en delivery van apps onderzoeken die de implementatiemodellen overstijgen, als service kunnen worden geleverd en consistent presteren in alle gedistribueerde apps en architecturen van de organisatie, inclusief die als SaaS worden aangeschaft. 

"Beslissingen over het hosten van applicaties zijn meestal gebaseerd op specifieke doelen, en organisaties hebben zich gerealiseerd dat er simpelweg niet één omgeving is die voor iedereen het beste is", zegt Lori MacVittie, Distinguished Engineer bij F5 en co-auteur van het SOAS-rapport. “Digitaal zakendoen vereist een adaptieve IT-infrastructuur, en organisaties hebben oplossingen nodig die de uitdagingen van het werken in hybride en vaak multi-cloud omgevingen makkelijker maken. De sleutel hiervoor is in zee gaan met partners wiens oplossingen de connectiviteit van multi-cloudnetwerken uitbreiden om allerlei apps en API's te beveiligen en te leveren die over verschillende clouds, datacenters en edge-locaties zijn verspreid."

Download het volledige rapport hier: https://www.f5.com/resources/reports/state-of-application-strategy-report of bekijk de samenvattende video op https://youtu.be/0npvO8UHnOg

Terug naar nieuws overzicht
Cloud