Nieuwe erkende inzamelaar helpt inkopers bij het aanpakken van e-waste

26-03-2023 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Nieuwe erkende inzamelaar helpt inkopers bij het aanpakken van e-waste

Om kopers en de IT-industrie te helpen meer verantwoordelijkheid te nemen voor het escalerende probleem dat afgedankte IT-producten veroorzaken in kwetsbare gebieden over de hele wereld, is er nu een nieuwe goedgekeurde inzamelaar voor TCO Certified Edge, E-waste Compensated - ARGO360.

Onze huidige, lineaire manier van produceren en consumeren van IT-producten schaadt fragiele ecosystemen en veroorzaakt het verlies van waardevolle natuurlijke hulpbronnen. E-waste is een groot deel van het probleem en stapelt zich op met een recordsnelheid van 50 miljoen ton per jaar . Wanneer er niet verantwoord met e-waste wordt omgegaan, kunnen gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen en mogelijk in voedsel en water terechtkomen.

TCO Certified Edge, E-waste Compensated, is een krachtige tool voor inkopers en de IT-industrie om e-waste te bestrijden. Merkeigenaren van IT-producten kunnen ervoor zorgen dat voor elk gecertificeerd product dat wordt vervaardigd, een equivalente hoeveelheid e-waste wordt ingezameld in een land dat geen veilige recyclingsystemen heeft. Het milieu wordt beschermd tegen gevaarlijke stoffen en er worden lokaal eerlijke arbeidskansen gecreëerd vanwege sociale vereisten. Het ingezamelde e-waste wordt afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan strenge milieucriteria.

Organisaties die e-waste-inzameling coördineren die zijn aangesloten bij TCO Certified Edge, E-waste Compensated, moeten voldoen aan strenge sociale en milieueisen. De Nederlandse IT-dienstverlener ARGO360 heeft onlangs een evaluatie ondergaan door een onafhankelijke verificateur en is de nieuwste erkende inzamelaar voor TCO Certified Edge, E-waste Compensated.

“Als het gaat om het coördineren van de inzameling van e-waste, is transparantie essentieel. Als een goedgekeurde inzamelaar voor TCO Certified Edge, E-waste Compensated, moet de inzamelaar over de juiste systemen beschikken om alle e-waste te volgen en publiekelijk te communiceren hoe ze werken met sociale kwesties en het verzamelen van producten in hun gedragscode. De inzamelaar moet ook samenwerken met betrouwbare recycling- en opknapbedrijven”, zegt Sören Enholm, CEO van TCO Development, de organisatie achter TCO Certified.

“Door verantwoordelijkheid te nemen en een benadering van de circulaire economie te omarmen, zet ARGO360 zich in voor het bevorderen van hergebruik, afvalcompensatie en recycling van IT-producten, terwijl het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid vervult. Dit weerspiegelt de niet aflatende inzet van ARGO360 voor een duurzamere toekomst voor iedereen”, zegt Victor Jansma, partner bij ARGO360. 

De Nederlandse sociale onderneming Closing the Loop is tot nu toe de enige erkende inzamelaar voor TCO Certified Edge, E-waste Compensated. Het criterium is beschikbaar voor notebooks, smartphones en tablets. Meer informatie over e-waste en de e-waste compensatieregeling vindt u op de website van TCO Certified.

Terug naar nieuws overzicht