Nederlandse hostingproviders nemen actie tegen malafide resellers na brief van politie

21-03-2023 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Nederlandse hostingproviders nemen actie tegen malafide resellers na brief van politie

Naar aanleiding van een eerdere actie van de politie hebben een aantal Nederlandse hostingproviders actie ondernemen tegen resellers die cybercriminelen ondersteunen. Dutch Cloud Community is met de politie in gesprek over mogelijkheden om signalen over malafide hosting resellers structureler te delen met hostingproviders.

Dit blijkt uit een update die minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid deelt met de Tweede Kamer over de politieactie. De politie deelde eind 2022 een lijst met 38 malafide partijen en riep internet- en hostingproviders op hun dienstverlening richting deze klanten te staken. De politie stuurde in november 2021 al een vergelijkbare brief naar hosters. In deze eerdere brief werden resellers niet bij naam genoemd, terwijl dat bij de tweede brief wel het geval was.

"De aangeschreven hostingproviders hebben naar aanleiding van een vragenlijst van de politie niet direct teruggekoppeld hoeveel malafide resellers er in hun klantenbestand waren opgenomen. Het betreft bedrijfsgevoelige informatie die zij niet specifiek wensen te delen. Wel heeft de brancheorganisatie Dutch Cloud Community gemeld dat enkele hostingproviders naar aanleiding van de brief van de politie actie hebben ondernomen richting in de brief genoemde resellers. Ook zijn er gesprekken tussen de politie en Dutch Cloud Community over mogelijkheden om signalen over malafide resellers structureler met hostingproviders te delen", schrijft de minister.

Structurele informatiedeling

Ook hebben de politie en het Openbaar Ministerie (OM) enkele oplossingsrichtingen verkend om het leveren van hostingdiensten voor criminele doeleinden tegen te gaan. Het gaat daarbij onder meer om het ondersteunen van de sector met informatie over criminele handelingen. De Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan het project Cleannetworks. Binnen dit project zetten de partijen een systeem op waarmee hostingproviders structureel geïnformeerd worden over actuele criminelen handelingen en kwetsbaarheden. Dit stelt hen in staat deze activiteiten binnen hun eigen netwerken tegen te gaan en zich tegen deze dreigingen te wapenen.

Ook wijst de minister op een wetswijziging Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen van 1 december 2022. Dit stelt de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers in staat als schakelorganisatie informatie over dreigingen en incidenten te ontvangen van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ten behoeve van hun achterban. Onderzocht wordt nog of deze informatievoorziening versterkt moet worden.

Het goede voorbeeld geven

Daarnaast wil de Rijksoverheid zelf het goede voorbeeld geven en kiezen voor verantwoorde leveranciers van hostingdiensten. Hiervoor wordt de publiek-privaat opgestelde Gedragscode Abusebestrijding ingezet bij de inkoop van hostingdiensten voor de Rijksoverheid. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtnemer de gedragscode onderschrijft en is aangesloten bij het publiek-private Anti Abuse Netwerk.

Ook wil de minister de wettelijke kaders aanpassen. Zij stelt dat een strafrechtelijke aanpak 'passend' kan zijn voor hostingproviders die willens en wetens criminaliteit faciliteren. "In 2022 heeft het Gerechtshof in Den Haag bepaald dat dergelijke dienstverleners onder omstandigheden niet zijn uitgesloten van strafrechtelijke aansprakelijkheid, ook niet als zij geen bevel tot ontoegankelijk maken van gegevens hebben ontvangen. Deze uitspraak biedt mogelijkheden voor vervolging van hostingproviders die criminelen actief helpen. Aanpassing van het Wetboek van Strafrecht hiervoor is daarom op dit moment niet voorzien", schrijft minister Ye?ilgöz-Zegerius.

De brief van de minister aan de Tweede Kamer is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht
Security