Onderzoek: Patiënten en huisartsen zien voordelen van digitale zorgtoepassingen

21-03-2023 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Onderzoek: Patiënten en huisartsen zien voordelen van digitale zorgtoepassingen

Het gebruik van digitale zorgtoepassingen is een steeds groter onderdeel van geleverde zorg aan patiënten en interactie tussen patiënten en zorgverleners. Waar huisartsen aan het proactief inzetten van een e-consult vooral voordelen zien, zien patiënt een e-consult als een mogelijkheid voor het onderhouden van laagdrempelig en toegankelijk contact met hun huisarts.

Dit blijkt uit het een onderzoek naar de effectiviteit van digitale zorgtoepassingen in de huisartsenzorg, uitgevoerd door de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Maastricht University. Het onderzoek brengt het gebruik van digitale zorgtoepassingen in de huisartsgeneeskunde in kaart. Het richtte zich hierbij op een tweetal onderzoeksvragen:

  • Wat werkt wanneer (wel en niet)? Bij welke zorgvragen, klachten en aandoeningen? En bij welke patiëntkenmerken?
  • Hoe en in welke mate kunnen digitale zorgtoepassingen bijdragen aan personeelstekorten en andere uitdagingen in de huisartsenzorg?

Videoconsult en telemonitoring

Naast een e-consult is ook een videoconsult mogelijk. Dit is onder meer handig voor patiënten die niet eenvoudig naar de praktijk kunnen komen, maar waarbij een visuele beoordeling van belang is. Denk ook aan telemonitoring, waarbij huisartsen patiënten via digitale oplossingen patiënten op afstand monitoren. Telemonitoring leent zich onder meer voor eenvoudige metingen bij chronische aandoeningen. De Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Maastricht University meldt dat telemonitoring zich inmiddels enigszins heeft bewezen bij de inzet in de diabeteszorg.

Ook blijkt dat een bestaande arts-patiënt relatie belangrijk is voor een effectieve inzet van het e-consult, videoconsult en telemonitoring in de huisartsenzorg. Alleen bij eenvoudige en enkelvoudige klachten op de huisartsenpost biedt digitale zelftriage meerwaarde. Nader onderzoek naar de veiligheid is hiervoor echter van belang.

Impact op werkdruk

Ook kijkt het onderzoek naar de impact van digitale zorgtoepassingen op de werkdruk. Er is geen bewijs gevonden dat de onderzochte digitale toepassingen de werkdruk in de huisartsenzorg verminderen. Daarmee is geen bewijs dat de oplossing bijdragen aan het terugdringen van de personeelstekorten in de huisartsenzorg. Hoewel je zou kunnen verwachten dat de inzet van digitale zorgtoepassingen bij digitaal vaardige patiënten extra tijd vrijmaakt voor digitaal minder vaardige patiënten. Hiervoor is in het onderzoek echter geen ondersteunend bewijs gevonden. Ook is geen bewijs gevonden over de (mate van) kosteneffectiviteit.

Meer informatie is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht