Vooruitgang op het gebied van vrouwen in leidinggevende functies stokt

08-03-2023 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Vooruitgang op het gebied van vrouwen in leidinggevende functies stokt

Een, door de pandemie veroorzaakte, verandering in het werkveld heeft voor vrouwen in senior leiderschap geringe vooruitgang opgeleverd, zo blijkt uit het onderzoek 2023 van Grant Thornton's International Business Report (IBR) naar vrouwen in het bedrijfsleven in de wereldwijde middenmarkt. Tenzij culturen ontwikkelen die mensen in hun kracht stellen door flexibele manieren van werken en zij aanvullende stappen ondernemen om vrouwen in hogere leidinggevende functies te ondersteunen, zal in 2025 wereldwijd slechts 34% van de senior leiderschapsposities in bedrijven in het middensegment worden bekleed door vrouwen.

Hoewel het totale aantal vrouwen in senior leidinggevende functies blijft stijgen, blijkt uit het meest recente onderzoek van Grant Thornton dat de vooruitgang traag verloopt. Het afgelopen jaar is het aantal vrouwen slechts met een half procentpunt gestegen tot 32,4%, en slechts 13% sinds het onderzoek in 2003 voor het eerst werd uitgevoerd.

"De drempel van 30% werd gezien als een 'kantelpunt' dat een versnelling naar meer genderevenwicht op de werkvloer zou betekenen. Gezien de gestage verandering sinds de middelgrote ondernemingen in ons onderzoek 30% hebben bereikt, is het duidelijk dat we nu meer vastberadenheid moeten tonen om de voordelen van diversiteit optimaal te benutten,” zegt Karitha Ericson, global leader of network capability and culture. "De toenemende nadruk op verantwoord ondernemen en wereldwijde normen zet bedrijven onder druk om diverse leiderschapsteams te vormen. Als ze dat niet doen wordt het moeilijker om kapitaal aan te trekken en investeerders aan te trekken."

“Het is duidelijk dat de finishlijn voor gendergelijkheid in leidinggevende functies nog niet in zicht is. Dit is een marathon, geen sprint. Ik denk dat vrouwelijke rolmodellen in leidinggevende functies een belangrijk middel zijn in deze marathon. Zij stimuleren andere vrouwen om ook hogerop te komen, door te laten zien dat het mogelijk is”, zegt Monique Pisters, Partner international tax en IBC director bij Grant Thornton Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven in het middensegment zich hebben gericht op opvolgingsplanning om meer vrouwen in senior leidinggevende posities te krijgen. Hiertoe rekenen zij ook programma's voor mentorschap, coaching, leiderschapsontwikkeling en welzijn. Bedrijven moeten nu hun aandacht richten op het ontwikkelen van transparantere trajecten naar leiderschap en meer transparantie bij werving, promoties en prestaties. "Duidelijkheid en gelijke kansen met betrekking tot elk aspect van leidinggevende functies, van werving tot prestatiebeoordelingen, is van cruciaal belang", volgens Karitha.

Daarnaast zal het aantal vrouwen in leidinggevende functies aanzienlijk toenemen als meer bedrijven flexibel werken accepteren en de juiste organisatiecultuur ontwikkelen om dit te ondersteunen. Uit onderzoek van Grant Thornton is gebleken dat bedrijven waar flexibele, hybride en thuiswerkmodellen worden gehandhaafd het hoogste aantal vrouwen in leidinggevende functies kennen. In middelgrote bedrijven die voor een hybride manier van werken hebben gekozen, is 34% van de senior leidinggevenden vrouw, terwijl dat in bedrijven die volledig flexibel zijn en waar het personeel kiest hoe het werkt, 36% is. In bedrijven in het middensegment met overwegend kantoormodellen is slechts 29% van de leidinggevenden vrouw.

"Veel bedrijven omarmen geen hybride of flexibele manieren van werken, waardoor vrouwen gedwongen worden om parttime werken te overwegen, wat hun loopbaanontwikkeling in de weg kan staan", zegt Karitha. "En bedrijven die geen flexibele werkmethoden hebben, zijn vaak minder aantrekkelijk voor oudere vrouwen."

Te midden van een wereldwijd tekort aan vaardigheden en een talentcrisis kunnen bedrijven die flexibel werken invoeren hier de vruchten van plukken. Zo hebben zij toegang tot een grotere talentenpool, zoals mensen met een handicap, mensen die op afgelegen locaties wonen of mensen die een betere balans tussen werk en privé Te midden van een wereldwijd tekort aan vaardigheden en een talentcrisis kunnen bedrijven die flexibel werken invoeren hier de vruchten van plukken.

Peter Bodin, CEO van GTIL, merkt op dat het stimuleren van een inclusief personeelsbestand op elk niveau met een wereldwijde focus op gender een belangrijk aandachtspunt is van de Grant Thornton netwerkstrategie.

"Onze inzet is om onze vooruitgang op dit gebied te versnellen en een psychologisch veilige omgeving te creëren waarin iedereen zich gesterkt voelt om het beste uit zichzelf te halen", zegt hij. "We weten dat we bewust en vastberaden moeten streven naar gelijkheid en andere bedrijven moeten hetzelfde doen om robuust, veerkrachtig en relevant te blijven in de steeds veranderende markt."

Sabreena Rana, Audit Partner en a.i. voorzitter van de Diversiteit & Inclusie projectgroep binnen Grant Thornton Nederland geeft aan dat zij, als vrouwelijke partner en dus rolmodel in combinatie met haar culturele achtergrond, anderen inspireert om hun ambities waar te maken.

Meer diversiteit is positief voor bedrijven - het laat zien dat ze ethisch en eerlijk zijn, het bevordert de bedrijfsprestaties en leidt tot betere resultaten en beslissingen. Meer diversiteit over de grenzen heen stimuleert ook een groeimindset - het brengt bredere perspectieven met zich mee die de creativiteit kunnen aanwakkeren en een betere manier van werken kunnen creëren. Als je een aantrekkelijke werkgever wilt zijn voor goed talent, is diversiteit essentieel.

Marcel Welsink, CEO Grant Thornton Nederland: “Wij richten ons op vrouwelijk leiderschap door vrouwelijke leiders te versterken, gelijke kansen te bieden en elkaars kwaliteiten te respecteren. Om dit te bereiken zijn rolmodellen essentieel voor het opbouwen van vertrouwen in deze reis.”

Terug naar nieuws overzicht