Irma van Gaalen-Doesburg directeur CIO-office en Integrale Veiligheid bij SZW

01-02-2023 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Irma van Gaalen-Doesburg directeur CIO-office en Integrale Veiligheid bij SZW

Irma van Gaalen-Doesburg wordt vanaf 13 februari 2023 directeur CIO-office en Integrale Veiligheid (CIV) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De Directie CIV werkt aan een veilige, betrouwbare en moderne informatievoorziening (IV) voor SZW. Vanuit een onafhankelijke en toezichthoudende rol adviseert en oordeelt Directie CIV over de IV-component bij beleid en projecten. Dit geldt ook voor grote IV-projecten van de uitvoeringsorganisaties UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Irma staat voor een organisatieverandering daar recent is besloten de advisering voor het departement op de thema’s informatiebeveiliging, privacy en informatiemanagement uit te breiden en centraal te positioneren bij de Directie CIV.

Krista Kuipers, plaatsvervangend secretaris-generaal bij SZW: “Ik ben erg blij met de benoeming van Irma tot de nieuwe directeur CIV. Irma brengt ruime kennis en ervaring mee, zij kent de dynamiek tussen beleid en uitvoering en zij heeft een verbindende manier van opereren. Dit past goed bij de breedte van de functie en de veranderopgave waar CIV voor staat. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met de komst van Irma de verbinding tussen de inhoudelijk experts en de mensen die beleid maken verder zullen versterken.”

Irma van Gaalen-Doesburg: “Ik vind het een mooie uitdaging om de Directie CIV te komen versterken en er samen voor te zorgen dat de informatievoorziening het beleid en uitvoering van SWZ optimaal faciliteert. Ik kijk uit naar de samenwerking met de collega’s van SZW die staan voor belangrijke maatschappelijke opgaven op gebied van werk, sociale zekerheid en meedoen in de samenleving. “

Irma werkt op dit moment als programmadirecteur Shared Service Center DJI bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij is daar verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de organisatie op het gebied van informatievoorziening, procesgericht werken, dienstverleningsconcept, strategisch personeelsplan en leiderschapsontwikkeling, meerjarenveranderstrategie en -planning. Zij is lijndirecteur voor de afdelingen Inkoop Uitvoering Centrum en Contact & Service.

Irma studeerde Managing Information and Sustainable Change aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van SZW. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.

Terug naar nieuws overzicht