Lenovo streeft naar net zero-uitstoot tegen 2050

23-01-2023 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Lenovo streeft naar net zero-uitstoot tegen 2050

Lenovo kondigt de doelstelling aan om tegen 2050 een net zero-uitstoot van broeikasgassen (GHG) te bereiken, gevalideerd en goedgekeurd door het Science Based Targets initiatief (SBTi); een samenwerkingsverband tussen het UN Global Compact, CDP en het World Wide Fund for Nature - waarmee het de eerste pc- en smartphonefabrikant is en een van de slechts 139 bedrijven ter wereld met een door SBTi gevalideerd net zero-doelstelling.

Door samen te werken met SBTi en zich aan te sluiten bij hun Net-Zero Standard (de eerste ter wereld), kiest Lenovo voor een wetenschappelijke, collaboratieve en verantwoordelijke benadering om de uitstoot te verminderen.

"Als wereldwijde technologieleider zet Lenovo zich al meer dan tien jaar in om de uitstoot van het bedrijf te verminderen", aldus Lenovo-voorzitter Yuanqing Yang. "In de strijd tegen klimaatverandering geloven we dat samenwerking en verantwoording de twee cruciale elementen zijn die nodig zijn voor collectief succes. We blijven ons inzetten om de klimaatwetenschap te volgen, onze metingen te standaardiseren en voortdurend validatie te zoeken voor onze doelstellingen en vooruitgang."

Het afstemmen van doelstellingen op het SBTi helpt om bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun uitstootvermindering. Zonder afstemming met het SBTi is het moeilijk om te valideren of te weten wanneer een net zero-doelstelling is bereikt. Dit komt door:

Standaardisatie: SBTi is de eerste instantie die standaardiseert wat net zero betekent in relatie tot de inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

Aanpassing: SBTi's standaard is dynamisch en speelt in op de collectieve inspanningen van bedrijven en de veranderende temperatuur van de planeet.

Verantwoording: Hoewel 2050 voor velen ver weg lijkt, en veel leiders die momenteel toezeggingen doen over 27 jaar misschien niet meer hun positie bekleden, zorgt het afstemmen van doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan op een externe instantie voor verantwoording en continuïteit.

"De klimaatwetenschap vertelt ons dat we de uitstoot snel en sterk moeten verminderen als we wereldwijd net zero willen bereiken en de meest schadelijke effecten van de klimaatverandering willen voorkomen", zegt Luiz Amaral, Chief Executive Officer van het Science Based Targets initiatief. "De net zero-doelstellingen van Lenovo komen overeen met de urgentie van de klimaatcrisis en geven een duidelijk voorbeeld dat hun gelijkgestemden moeten volgen."

De langetermijndoelstellingen van Lenovo voor 2050 vallen samen met de SBTi-gevalideerde uitstootverminderingsdoelstellingen voor 2030 op korte termijn, die allemaal hieronder worden beschreven:

Algemene Net Zero Target

Lenovo zet zich in voor het bereiken van een net zero-uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen tegen FY2049/2050.

Doelstellingen op korte termijn

Lenovo zet zich in om de absolute scope 1- en scope 2-uitstoot van broeikasgassen tegen FY2029/2030 met 50% te verminderen ten opzichte van het basisjaar FY2018/2019. Lenovo streeft er ook naar de scope 3-uitstoot van broeikasgassen te verminderen door het gebruik van verkochte producten met gemiddeld 35% te verminderen voor vergelijkbare producten binnen hetzelfde tijdsbestek. Lenovo zet zich in om binnen hetzelfde tijdsbestek de scope 3-uitstoot van broeikasgassen door gekochte goederen en diensten met 66,5% per miljoen US$ brutowinst te verminderen. Verder verplicht Lenovo zich ertoe de scope 3-uitstoot van broeikasgassen als gevolg van upstream transport en distributie met 25% per ton-km vervoerd product te verminderen binnen hetzelfde tijdsbestek.

Doelstellingen op lange termijn

Lenovo zet zich in om de absolute scope 1, 2 en 3-uitstoot van broeikasgassen tegen FY2049/50 met 90% te verminderen ten opzichte van het basisjaar FY2018/19.

Lenovo is een van de eerste bedrijven die de op wetenschap gebaseerde aanpak voor uitstootvermindering toepast, nadat Lenovo in 2020 goedkeuring kreeg voor de doelstellingen voor uitstootvermindering op korte termijn tegen 2030 en hielp bij het testen van de eerste Net-Zero Standard in zijn soort.

"Succes in het bereiken van net zero hangt af van een transparant, op wetenschap gebaseerd en collaboratief kader dat organisaties verantwoordelijk houdt voor de lange termijn. SBTi heeft dat kader gecreëerd en zal bedrijven in staat stellen hun uitstoot sneller te verminderen", aldus Carolina Milanesi, oprichter van The Heart of Tech, een ESG-gericht adviesbureau.

De belangrijkste strategieën om de uitstoot van Lenovo te verminderen, omvatten het verminderen van de milieu-impact van de producten, het inzetten van innovatie om de duurzaamheid van de productie te vergroten en het verminderen van de uitstoot van zijn activiteiten en waardeketen. Deze strategieën zijn uiteengezet in de videoserie Journey to Net-Zero van het bedrijf, die laat zien hoe de experts van Lenovo hun bedrijfsprocessen veranderen om de net zero-doelstellingen te behalen.

De uitstootmetingen van Lenovo zullen bijdragen aan een groter geheel van gezamenlijke gegevens om de klimaatverandering te begrijpen en te beperken, in lijn met het doel van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming te beperken tot niet meer dan 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Meer dan 4.000 bedrijven over de hele wereld zijn bezig hun uitstootverminderingsdoelstellingen af te stemmen op de wetenschappelijk onderbouwde methodologie en validatieprocessen van SBTi.

Naast de inspanningen om uitstoot te verminderen is Lenovo erkend in Gartner's Top 25 Global Supply Chain, Fortune's World's Most Admired Companies en als leider op het gebied van klimaatverandering en waterveiligheid door CDP. Lees meer over de inspanningen van Lenovo om een slimmere, duurzamere toekomst voor iedereen te creëren in het ESG-rapport van het bedrijf voor boekjaar 2021-22.

Terug naar nieuws overzicht