Organisaties en werknemers zijn vaak oneens over innovatie op de werkplek

08-12-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Organisaties en werknemers zijn vaak oneens over innovatie op de werkplek

Bijna driekwart (74%) van de respondenten in Nederland denkt dat hun organisatie innovatiever is wanneer werknemers werken vanaf kantoor. Het onderzoek, "The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete", uitgevoerd door Vanson Bourne in opdracht van VMware, laat zien hoe de mening van respondenten over waar ze het meest innovatief zijn niet strookt met waar ze het liefst zouden werken. 81% van de respondenten in EMEA is meer tevreden over hun werk wanneer ze dat op een zelfgekozen locatie kunnen doen. Daarnaast ziet meer dan de helft (56%) van de respondenten in EMEA die zowel op kantoor als op afstand kunnen werken een verhoogd moreel, meer creativiteit (52%) en meer samenwerking (53%) in hun teams sinds de pandemie.

Meten is weten
Doordat de economische onzekerheid toeneemt, zouden bedrijfsleiders kunnen eisen dat hun werknemers terug naar kantoor komen in de hoop dat dit hun innovatie en productiviteit zal verhogen. Er is echter geen zekerheid over het daadwerkelijke voordeel daarvan. Bijna alle organisaties met een anywhere work-beleid (97%) gebruiken meetinstrumenten om innovatieniveaus te monitoren, versus 82% van de organisaties waar werknemers alleen op kantoor mogen werken.

“Economische onzekerheid zorgt ervoor dat organisaties nog meer focussen op innovatie en productiviteit, maar dit mag niet ten koste gaan van alle vooruitgang die we hebben geboekt in het ontwikkelen van flexibele manieren van werken”, zegt Erik de Geus, Senior Regional Director Benelux, VMware. “Onderzoek toont aan dat hybride werken gelukkigere, meer betrokken teams creëert die meer samenwerken, wat kan leiden tot een verhoogde productiviteit. Werknemers geloven dat ze het beste werk kunnen leveren als ze de keuze krijgen om hybride te werken, inclusief de tools die dit ondersteunen. Veel bedrijfsleiders geloven echter dat het kantoor innovatie stimuleert. Ons onderzoek suggereert dat meer organisaties formele meetinstrumenten moeten implementeren om de impact te meten, om ervoor te zorgen dat de perceptie niet zwaarder weegt dan de realiteit. Organisaties met een hybride werkbeleid nemen dit duidelijk zeer serieus.”

Geef innovatie, productiviteit en flexibiliteit evenveel prioriteit
Meer dan driekwart (79%) van de ondervraagde organisaties in Nederland is van plan om de komende twaalf maanden aanzienlijk meer te investeren in hun digitale cultuur en een derde (33%) geeft prioriteit aan investeringen die innovatie en creativiteit stimuleren. Het stimuleren van innovatie om zakelijke efficiëntie te bereiken, kosten te verlagen of de aantrekkelijkheid in de markt te vergroten, zijn inmiddels een zakelijke noodzaak geworden.

Automatisering en digitale tools helpen organisaties om meer te doen met minder. Van de organisaties die meer hebben geïnvesteerd in automatisering, investeert een derde (34%) van de organisaties in Nederland in automatisering om de werknemerservaring te verbeteren en de productiviteit te verhogen. Daarnaast wil 45% automatisering toepassen om innovatie te versnellen en 36% wil operations sneller en goedkoper maken. Organisaties met een hybride of anywhere-work-beleid doen de meeste investeringen in vergelijking met organisaties waar werknemers alleen op kantoor mogen werken. Dit suggereert dat bedrijfsinnovatie en -productiviteit prioriteit moeten krijgen, maar niet ten koste van de flexibiliteit van de werkplek.

De gemeente Enschede, een klant van VMware, wil de medewerkers, inwoners en ondernemers van haar stad optimaal ondersteunen. Dit gebeurt steeds vaker digitaal. Jerry Otto, IT architect bij de gemeente Enschede, zegt hierover: “We hebben een duidelijke visie op dienstverlening: medewerkers moeten altijd en overal makkelijk en veilig kunnen werken – op kantoor, thuis of op locatie. Hybride werken vereist veilige apparatuur, applicaties en data die afgestemd zijn op de behoeften van de eindgebruikers.” Petra Cremer, Adviseur Informatieveiligheid, voegt hieraan toe: “We willen gebruikers optimaal faciliteren en niet beperken, daarom zijn we continue op zoek naar de balans tussen veiligheid en functionaliteit.”

De Geus zegt: “We hebben geen garantie dat alle werknemers op een bepaald moment weer op kantoor zullen gaan werken. Organisaties moeten de juiste balans blijven vinden: innovatie stimuleren zonder de motivatie en productiviteit van werknemers aan te tasten. Door te investeren in digitale samenwerkingstools, automatisering en teambuildingbeleid kunnen bedrijfsleiders efficiëntie verhogen en succes vergroten – en tegelijkertijd de flexibiliteit bieden van werken op kantoor of op afstand.”

Innovatie op de werkplek is een van de vele onderwerpen die aan bod komen in "The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete". Andere belangrijke resultaten zijn onder meer:

Machtsverschuivingen tussen werkgevers en werknemers: Terwijl werknemers de afgelopen maanden de macht hadden – velen namen ontslag en er zijn tekorten aan talent – zorgt het huidige economische klimaat voor extra onrust wat betreft de machtsdynamiek van werkgever en werknemer. Werkgevers beginnen weer de overhand te krijgen. Bekijk de infographic.

Grote tekorten aan talent en meer verloop: Ondanks een algemene toename van job satisfaction in de afgelopen twee jaar, verwachten alle sectoren, afdelingen en regio’s een tekort aan talent. Vooral het verloop binnen cybersecurity-teams is bijzonder hoog.

Automatisering faciliteert anywhere en hybride werken: Investeringen in technologie – en in het bijzonder in automatisering – zijn cruciaal om de kans op een burn-out te verkleinen en de samenwerking te vereenvoudigen die nodig is om innovatie in stand te houden, zelfs in een gedistribueerde omgeving. Bekijk de infographic.

Download het volledige rapport, “The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete,” hier.

Terug naar nieuws overzicht
Digital Workplace