IBM kondigt nieuwe Quantum Computing innovaties aan

11-11-2022 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

IBM kondigt nieuwe Quantum Computing innovaties aan

IBM kondigt tijdens de IBM Quantum Summit 2022, nieuwe doorbraken aan op het gebied van quantum hardware en software. Daarnaast werd tijdens het evenement ook de de toekomstvisie voor quantum-centric supercomputing geschetst. Tijdens de jaarlijkse IBM Quantum Summit toont het quantum ecosysteem van IBM, bestaande uit klanten, partners en ontwikkelaars, hun vooruitgang en innovaties op het gebied van quantum.

“De nieuwe 433 qubit 'Osprey' processor brengt ons een stap dichter bij het punt waarop quantumcomputers zullen worden gebruikt om voorheen onoplosbare problemen aan te pakken," aldus Dr. Darío Gil, Senior Vice President, IBM en Director of Research. "Samen met onze partners en klanten wereldwijd zijn wij voortdurend bezig met het opschalen en verbeteren van onze quantumtechnologie op het gebied van hardware, software en klassieke integratie om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Dit werk zal fundamenteel blijken voor het komende tijdperk van quantum-centrische supercomputing.”

Tijdens de summit onthulde IBM de volgende nieuwe ontwikkelingen:

‘IBM Osprey’ - IBM’s nieuwe 433-quantum bit (qubit) processor
IBM Osprey heeft het grootste aantal qubits van alle IBM quantumprocessoren. Vergeleken met de IBM Eagle-processor uit 2021, die 127 qubits heeft, is dit meer dan een verdrievoudiging. IBM Osprey heeft het potentieel om complexe quantumberekeningen uit te voeren die de rekencapaciteit van een klassieke computer ver te boven gaan. Ter referentie: het aantal klassieke bits dat nodig zou zijn om een status op de IBM Osprey-processor weer te geven is veel groter dan het totale aantal atomen in het bekende universum. Voor meer informatie over hoe IBM de schaal, kwaliteit en snelheid van zijn quantumsystemen blijft verbeteren, lees Quantum-Centric Supercomputing: Bringing the next wave of computing to life.

Nieuwe quantumsoftware pakt foutcorrectie en -beperking aan
De aanpak van ruis in quantumcomputers blijft een belangrijke factor voor de toepassing van deze technologie. Om dit te vereenvoudigen heeft IBM een bèta-update uitgebracht voor Qiskit Runtime. In de bèta-update kunnen gebruikers nu met een eenvoudige optiede API snelheid inruilen voor minder fouten. Door de complexiteit van deze functies te abstraheren naar de softwarelaag, wordt het voor gebruikers gemakkelijker om quantumcomputing in hun workflows op te nemen en de ontwikkeling van quantumtoepassingen te versnellen. Lees voor meer details: Introducing new Qiskit Runtime capabilities — and how our clients are integrating them into their use cases.

IBM Quantum System Two update – IBM’s volgende generatie quantum system
Naarmate IBM Quantum systemen opschaalt naar het gestelde doel van 4.000+ qubits tegen 2025 en verder, zullen zij verder gaan dan de huidige mogelijkheden van de bestaande fysieke elektronica. IBM heeft de details bijgewerkt van het nieuwe IBM Quantum System Two, een modulair en flexibel systeem dat meerdere processoren combineert tot één systeem met communicatieverbindingen. Dit systeem moet eind 2023 online zijn en zal de basis vormen voor quantumcentrische supercomputing - de volgende fase in quantumcomputing. Deze fase maakt gebruik van een modulaire architectuur en quantumcommunicatie om de rekencapaciteit te vergroten en maakt gebruik van hybride cloud middleware om quantum- en klassieke workflows naadloos te integreren.

Nieuwe IBM Quantum Safe technologie: Nu quantumcomputers steeds krachtiger worden, is het van cruciaal belang dat technologieleveranciers maatregelen nemen om hun systemen en data te beschermen tegen een mogelijke toekomstige quantumcomputer die de huidige beveiligingsstandaarden kan ontcijferen. Denk hierbij aan het z16-systeem met quantumveilige technologie of bijdragen van algoritmen om tegen 2024 een een National Institute of Standards and Technology (NIST) standaard te bewerkstelligen. Tijdens de summit kondigden IBM en Vodafone een samenwerking aan om te onderzoeken hoe de quantumveilige cryptografie van IBM kan worden toegepast in de technologie-infrastructuur van Vodafone.

Klant en ecosysteem uitbreiding:
IBM kondigt vandaag aan dat Bosch is toegetreden tot het IBM Quantum Network om verschillende quantum use cases te verkennen. Andere nieuwe partners zijn onder andere: Vodafone om quantumcomputing en quantumveilige cryptografie te verkennen, de Franse bank Crédit Mutuel om toepassingen in de financiële dienstverlening te verkennen en de Zwitserse innovatiecampus uptownBasel om de ontwikkeling van vaardigheden te stimuleren en innovatieprojecten op het gebied van quantum en high-performance computing technologie te bevorderen. Deze organisaties sluiten zich aan bij meer dan 200 organisaties - en meer dan 450.000 gebruikers - met toegang tot 's werelds grootste portfolio van meer dan 20 quantumcomputers die via de cloud toegankelijk zijn.

“De IBM Quantum Summit 2022 is een mijlpaal in de evolutie van de wereldwijde quantum computing sector en we boeken vooruitgang op onze quantum roadmap. Naarmate we de schaal van quantumsystemen blijven vergroten en ze eenvoudiger in gebruik maken, zullen we de adoptie en groei van de quantum industrie blijven zien," aldus Jay Gambetta, IBM Fellow en VP bij IBM Quantum. "Onze doorbraken definiëren de volgende fase in quantum die we quantum-centric supercomputing noemen, waarbij modulariteit, communicatie en middleware zullen bijdragen aan verbeterde schaal, rekencapaciteit en integratie van quantum en klassieke workflows.”

Terug naar nieuws overzicht