Zuid-Holland zet in op quantum technologie

04-02-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Zuid-Holland zet in op quantum technologie

De samenwerking van Zuid-Hollandse kennisinstellingen, bedrijven en overheden op het gebied van quantum biedt wereldwijd potentie. De provincie heeft daarom samen met de MRDH en Quantum Delta NL €450.000,- toegekend aan het Zuid-Hollandse ImpaQt. Dit is een consortium van 6 regionale bedrijven dat de eerste Nederlandse NISQ quantumcomputer bouwt. Woensdag 26 januari kwamen bestuurders uit Zuid-Holland bijeen om te praten over de kansen en ontwikkelingen van quantum voor de regio.

Quantumtechnologie
Quantumtechnologie is in staat om enorme hoeveelheden data in korte tijd te verwerken en veilig te delen. Verwacht wordt dat deze sleuteltechnologie een revolutionaire verandering teweeg gaat brengen, zowel economisch als maatschappelijk. Het Nationaal Groeifonds heeft dan ook €615 miljoen beschikbaar gesteld aan Quantum Delta om Nederland te positioneren als internationaal knooppunt voor quantumtechnologie(verwijst naar een andere website).

Potentie quantum Zuid-Holland
Zuid-Holland staat bekend om zijn innovatieve kracht. Om deze positie te behouden en te verstevigen is vernieuwing nodig. Quantumtechnologie kan hier een grote rol in spelen. Om de toekomstige mogelijkheden van Zuid-Holland in kaart te brengen, schreef Birch Consultants een scenario-verkenning(verwijst naar een andere website), in opdracht van de provincie Zuid-Holland, Quantum Delft, Innovation Quarter en gemeenten Leiden en Den Haag. Veel informatie is namelijk nog niet bekend over quantumtechnologie, tegelijkertijd wordt er wereldwijd en in Nederland hard gewerkt om tot de eerste quantumcomputers te komen. Gedeputeerde Meindert Stolk (Economie en Innovatie): “We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar ons wel voorbereiden op de verschillende scenario’s. Het rapport helpt ons om de juiste randvoorwaarden te creëren waarbinnen ondernemers en onderzoekers verder kunnen met deze innovatieve techniek. Zo kunnen we de kansen die quantum biedt optimaal benutten.”

Quantum Delta is het landelijke samenwerkingsverband: verschillende hubs vormen samen het Nederlandse ecosysteem voor quantumtechnologie. 2 van deze hubs liggen in Zuid-Holland: Quantum Delft en een hub in Leiden. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van elementen voor een quantumcomputer, quantum internet en bijbehorende applicaties. Maar ook wordt er ingezet op het opzetten van een sterk netwerk, het opleiden en aantrekken van talent en testfaciliteiten. Want zodra de technologie daadwerkelijk werkend is, is de belangrijkste succesfactor daadwerkelijke toepassing.

ImpaQt consortium
De Zuid-Hollandse trots is het ImpaQt Consortium(verwijst naar een andere website). 5 bedrijven uit Zuid-Holland en 1 uit Amsterdam werken namelijk samen aan de realisatie van de eerste Nederlandse quantumcomputer: model Nano NISQ 5Qubit. De provincie en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) hebben als partner, verbinder en medefinancier 4 ton geïnvesteerd om de bouw van de computer te starten met ondersteuning van InnovationQuarter en Quantum Delta. Slaagt het project, dan geeft dit de regio wereldwijd een unieke positie als leverancier van quantumapparatuur.

Ethiek en veiligheid
Naast dat quantumtechnologie veel kansen en mogelijkheden biedt, brengt het ook belangrijke ethische vraagstukken met zich mee. Toepassingen van quantumtechnologie vormen bijvoorbeeld een bedreiging voor de bestaande oplossingen voor cyberveiligheid, maar de potentie van de technologie heeft ook invloed op de macht van grote bedrijven en landen. Bas van der Starre, Consultant bij Birch: “Nederland heeft een unieke positie in dit vraagstuk omdat, anders dan in andere nationale programma’s, bij Quantum Delta geld is uitgetrokken voor onderzoek naar de gevolgen van de technologie. Zo is er een Nationaal Living Lab Quantum and Society(verwijst naar een andere website) waar gewerkt wordt aan de ethische, legale en sociale aspecten van quantumtechnologie.”

Regionale Actieagenda Quantumtechnologie
Zuid-Holland heeft veel potentie om een van de sterkste clusters in Europa te worden. Dit komt door eerdergenoemde samenwerkingsverbanden, het hoge niveau van onderzoek (TU Delft, Universiteit Leiden, aQa Leiden(verwijst naar een andere website) en QuTech), de sterke kennispositie van TNO en de aanwezigheid van bedrijven zoals Microsoft. Een quantumcluster biedt veel positieve spin-off effecten voor de regio: het aantrekken van bestaande bedrijven, het starten van nieuwe bedrijven en het hebben van een voorsprong voor lokale ondernemers.

InnovationQuarter, verbonden aan de Economic Board Zuid-Holland, is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Zuid-Holland. Zij hebben samen met de provincie Zuid-Holland de leiding genomen om de regionale Actieagenda Quantumtechnologie op te stellen. Er wordt ingezet op de ontwikkeling van experimenteeromgevingen zoals fieldlabs, kennisnetwerken tussen wetenschap en bedrijven, een aanpak voor de toepassing van quantum in verschillende sectoren (zoals tuinbouw, maakindustrie en cyberveiligheid) en het verbeteren van de financieringsmogelijkheden voor bedrijven.

 

Terug naar nieuws overzicht