CAK gunt Protinus IT aanbesteding voor standaard software

19-10-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

CAK gunt Protinus IT aanbesteding voor standaard software

Met de nieuwe raamovereenkomst voor de aanschaf van standaard software en aanverwante dienstverlening heeft het CAK met Protinus de beoogde preferred supplier gecontracteerd. Dit betekent dat Protinus het CAK in de gewenste situatie zoveel mogelijk ontzorgt, adviseert en optreedt als partner & belangenbehartiger van het CAK bij de vendoren.

Het CAK heeft de mogelijkheid om zowel productgerichte als functionele aanvragen bij Protinus uit te zetten. Alle nadere opdrachten tot een maximale jaarwaarde van 50.000 euro worden exclusief bij Protinus uitgezet. Offerte-aanvragen met een hogere opdrachtwaarde worden door middel van een minicompetitie gegund.

De geraamde waarde voor de gehele duur van de raamovereenkomsten, inclusief verlengingen, bedraagt 26.000.000 euro. De raamovereenkomsten worden afgesloten voor de looptijd van twee jaar met tweemaal een optie tot verlengen met één jaar. De maximale looptijd van de raamovereenkomsten komt daarmee op vier jaar.

Terug naar nieuws overzicht