Protinus IT: Digitale weerbaarheid door wendbaarheid

Vincent Verbiesen

28-10-2019 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Protinus IT: Digitale weerbaarheid door wendbaarheid

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de beslissingen van CIO's en hoe groot is de sociale impact van hun (strategische) keuzes? Groot, denkt Vincent Verbiesen, algemeen directeur van Protinus IT. “Zorg daarom voor wendbaarheid in je ICT-beleid. Bepaal je ICT-strategie ook op basis van de juiste contractvormen, dat maakt je weerbaarder.”

Wat is de impact van beslissingen van CIO's op de digitalisering in de Nederlandse samenleving als geheel? Met deze vraag gingen we naar Protinus IT. Volgens algemeen directeur Vincent Verbiesen zijn de keuzes die CIO's op dit moment maken allereerst cruciaal voor de wendbaarheid die hun eigen organisaties in de toekomst zullen hebben. “Wij zeggen tegen onze klantenorganisaties: stap af van de traditionele manier van denken en contracteren. Protinus weet en voelt al heel lang dat ICT aan het veranderen is. Anders dan voorheen, toen CIO's en IT-managers dachten in contracten per 'stack', zoals back-up of storage, kunnen ze in deze tijd van snelle digitalisering beter beslissen op basis van nieuwe contractvormen. Alleen met de juiste contractvorm heeft een onderneming de komende jaren keuzevrijheid en is een bedrijf wendbaar in wat komen gaat.”

Smart Society

De wendbaarheid die Verbiesen bedoelt, is des te belangrijker, omdat ICT-beslissingen niet alleen het eigen bedrijf raken. “Kijk ook naar de maatschappelijke gevolgen. Smart City, Smart Health en Smart Education zijn allemaal voorbeelden van een voortschrijdende digitalisering die verstrekkende gevolgen heeft voor de Nederlandse maatschappij. “Wij noemen het dan ook Smart Society.” Toch beginnen dergelijke ontwikkelingen met beslissingen die in het Nederlandse bedrijfsleven worden genomen, voor een belangrijk deel door CIO's. Vooral Smart City gaat 'een giga-impact' hebben. Camerasystemen bij gemeenten, de toepassing van sensortechnologie door Rijkswaterstaat, parkeermeters, laadpalen, lantaarnpalen, het hele energieverbruik dat kan worden gemonitord, dat soort dingen.”

Prosumer markt

Een andere trend in ICT, die volgens Verbiesen veel invloed heeft op de maatschappij, is 'Werkplek-as-a-Service'. “Ik denk dat het consumentisme in ICT – wij noemen dat 'prosumer gedrag' – sterk samenhangt met wat vooral fabrikanten zoals Apple in de markt voort hebben gebracht. Steeds meer IT devices die (ook) op het werk worden gebruikt, hebben de ontwikkeling van Werkplek-as-a-Service in een versnelling gebracht. Ook dat heeft een grote impact op de digitalisering in de Nederlandse samenleving.” Verbiesen ziet het kantelen. “Door dergelijke maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan andere manieren van contracteren, in dit geval bij de aanschaf van werkplekken. Bedrijven laten meer en meer werknemers zelf hun werkplek kiezen. AWS en Azure spelen enorm in op de toenemende vraag naar Werkplek-as-a-Service. Over een paar jaar maakt het niet meer uit wat voor device je op je werkplek hebt. Dat maakt organisaties onafhankelijker.”

Ethische discussies

De digitalisering in de Nederlandse samenleving die (op z'n minst deels) het gevolg is van beslissingen van CIO's, roept ook ethische vragen op. Bijvoorbeeld over het gebruik van artificial intelligence (AI) krijgt Protinus steeds meer vragen van eindklanten, of denk bijvoorbeeld ook aan opslag van camerabeelden. Verbiesen bevestigt dat Protinus daarin wordt 'meegenomen', zoals hij het zegt, maar vindt dat de discussie dikwijls te laat wordt gevoerd. “Vooral grotere organisaties worden heel enthousiast over een oplossing, zijn dan al heel ver met vaak de grote spelers op dit vlak om zo'n oplossing vorm te geven, maar lopen pas aan het einde van de rit tegen 'legal' aan. Ze realiseren zich te laat dat er ook nog een ethische discussie is: hoe zit het met de AVG, durven we dit wel aan, wat gebeurt er met onze data, welke garanties krijgen we nu echt? Wij adviseren steeds meer over de wettelijke en ethische, maar vooral ook de maatschappelijke gevolgen van het gebruik van software-oplossingen.”

Weerbaar

“Kijk naar wat er momenteel gebeurt in de IT security. CIO’s van nu begrijpen dat IT security per stack niet werkt. Security dient als 1 samenhangend geheel gezien te worden om optimaal te kunnen functioneren. Security bestaat uit zeer veel verschillende specialismen. Elke element dient onderling op elkaar afgestemd te zijn en deze zijn continu onder invloed van veranderingen door nieuwe dreigingen en technologische ontwikkelingen. Dat is de nog ongewisse weg die we van papier naar end-to-end digitaal als maatschappij belopen. Dus om in staat te zijn om hierop in te kunnen spelen dient elk element op elk moment inwisselbaar te zijn. Dit is onvoorspelbaar. Daarom is het van essentieel belang dat huidige security contracten dit doel bedienen. Een oplossing hiervoor is één As A Service contract voor je gehele Security. Met de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van elke vorm van specialisme waar in de toekomst behoefte aan ontstaat of waar de ontwikkeling naartoe gaat die wij allen nu nog niet kennen, dat geeft echte weerbaarheid. Een mooi voorbeeld hiervan is wat VNG heeft gedaan met GGI-Veilig.” Een aanbesteding die we met diverse gespecialiseerde partners mede gewonnen hebben. De maatschappelijke impact hiervan is iets wat we bijna dagelijks in het nieuws voorbij zien komen.

Wendbaar

Volgens Verbiesen roept Protinus al sinds het begin van zijn bestaan tegen de wereld dat je weliswaar niet kunt voorspellen waar de technologie naartoe gaat, maar dat je wel kunt zorgen dat je makkelijk op toekomstige technologische veranderingen en innovaties kunt inspelen. “Een CIO moet tegenwoordig rekening houden met veel verschillende omgevingsfactoren. Natuurlijk is de strategie van zijn eigen bedrijf belangrijk, maar ook de manier waarop de samenleving zich ontwikkelt is van belang. Als gezegd: de beslissingen van CIO's bepalen mede hoe de Nederlandse samenleving verder digitaliseert. Maar het is ook andersom: CIO's moeten inspelen op technologische trends in de Nederlandse samenleving (die zich niet altijd laten voorspellen), en hebben te maken met (steeds meer) regelgeving.”

Protinus kijkt volgens Verbiesen al langer naar andere contractvormen. “Wij zeggen tegen de markt: stap af van traditionele contracten en ga voor wendbaarheid. Om je IT infrastructuur toekomstbestendig te maken heb je allerlei vormen van specialismen nodig, echter deze moeten inwisselbaar kunnen zijn voor een andere vorm van specialisme. En dan graag ook nog het beste uit de markt. Dat alles in één contract is pas echte wendbaarheid vindt Verbiesen. Wij zien dat de maatschappij hier klaar voor is en dat de technologie het inmiddels mogelijk maakt om deze stap te nemen. Wij waren er al klaar voor, en de markt nu ook.”

Terug naar nieuws overzicht