Digitale vooruitgang dankzij een optimale digitale ervaring
17-10-2019
Deel dit artikel:

Digitale vooruitgang dankzij een optimale digitale ervaring

Uit recent onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) blijkt dat vrijwel iedere EMEA-organisatie (98 procent) aangeeft dat digitale competenties belangrijk zijn voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Dat geldt voor menselijke competenties, maar ook vanuit de techniek is het bieden van een goede digitale ervaring essentieel voor vooruitgang en goede resultaten. Systemen die haperen of volledig uitvallen hebben een negatief effect op de ervaring van gebruikers en op de productiviteit. Met name de (digitale) werkplek vormt hierin een essentieel onderdeel. Wat kunnen IT-afdelingen doen om grip te houden op deze digitale ervaring om zoveel mogelijk bij te dragen aan de bedrijfsdoelstellingen?

De digitale ervaring van de eindgebruiker

Het is cruciaal om inzicht te krijgen in wat een gebruiker daadwerkelijk ervaart op zijn werkplek. Dit kan door het meten van de Digital Employee eXperience (DEX). Hiermee wordt het functioneren van de digitale werkplek vanuit het perspectief van de medewerker over de hele applicatieketen bekeken. Het levert inzicht op in het daadwerkelijke gebruik en de performance van de digitale werkplek, in netwerkprestaties en in prestaties van de Cloud provider indien van toepassing. In de praktijk zien we vaak dat leveranciers slechts hun eigen gedeelte van de ervaring meten. Bij hen lijkt dat individuele onderdeel naar behoren te functioneren, maar eindgebruikers ervaren toch traagheid of verstoringen. Door niet alleen functionele en individuele onderdelen te monitoren, maar juist naar de gehele ervaring te kijken, blijft geen enkele schakel onbelicht.

Door continu te meten wat een medewerker op de digitale werkplek ervaart, ontstaat een objectief beeld van het functioneren van de werkplek in combinatie met de onderliggende IT-keten. Daarmee worden conclusies getrokken die samenkomen in de DEX-index. Deze indicator kan worden aangevuld met de subjectieve beleving van de medewerker over het functioneren van zijn digitale werkplek en applicatiemonitoring. Uit de bevindingen per werkplek wordt vervolgens een ‘overall score’ bepaald voor de totale organisatie of een specifiek deel daarvan. Zo is direct duidelijk of de DEX-index op alle werkplekken gelijkwaardig is of dat verschillende locaties een verschillende score opleveren en waar dat aan ligt.

Proactief IT-beleid

Door het monitoren vanuit de eindgebruikerservaring is het mogelijk om van een reactieve naar een proactieve organisatie te gaan. Niet alleen ondervang je hiermee incidenten die niet meer gemeld worden – gebruikers kunnen ‘meldingsmoe’ worden – maar kun je ook incidenten voorkomen. Wanneer responstijden bijvoorbeeld oplopen kan de IT-organisatie hier direct op acteren en de eventuele bottleneck verhelpen nog voordat de gebruiker daar impact van ondervindt. Door alles wat op de werkplek gebeurt inzichtelijk te maken wordt het aantal tickets verminderd, ontstaat inzicht in licentiegebruik, wordt lifecycle management vereenvoudigd en worden oplostijden verkort.

Door de juiste inzichten te creëren worden veelvoorkomende uitdagingen rondom de digitale werkplek opgelost en proactief verholpen. De gebruiker krijgt de best mogelijke ervaring en gaat daardoor gemakkelijker mee in de digitale vooruitgang. Niets is immers meer frustrerend dan slecht presterende IT-systemen. Dankzij de juiste analyses en visualisaties worden problemen vanuit een andere hoek belicht, wat nieuwe inzichten oplevert. De IT-afdeling kan zo proactief aan de slag om de gebruikerservaring optimaal te houden. Het resultaat? Minder kosten en verhoogde productiviteit van medewerkers. Daar zegt geen enkel bedrijf nee tegen. 

Auteur: Inge Vollebregt (foto), Manager Marketing en Communicatie Ymor

Terug naar nieuws overzicht