Fujitsu blijft werkplekken van provincie Noord-Holland beheren
09-04-2019 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Fujitsu blijft werkplekken van provincie Noord-Holland beheren

De provincie Noord-Holland verlengt het contract met Fujitsu. De IT-leverancier beheert sinds 2015 de IT-werkplekken van alle provincie medewerkers, verdeeld over verschillende locaties. Daarnaast verzorgt het de servicedesk en managed het diensten van derde partijen als onderdeel van de dienstverlening aan de provincie. Het contract heeft een waarde van ongeveer tien miljoen euro en is aangegaan voor twee jaar met een optie voor verlenging.

Een belangrijke voorwaarde voor de contractverlenging is dat de provincie meer invloed krijgt op het beheer en de implementatie van zijn IT. Door voortdurende ontwikkelingen bij de Nederlandse overheid, technologische ontwikkelingen en de interne ontwikkelingen bij provincie Noord-Holland heeft een herijking van het informatiebeleid, doelstellingen en richtlijnen plaatsgevonden. Met het oog op deze veranderingen wil de provincie de Informatie & ICT-organisatie versterken en de samenwerking met Fujitsu anders invullen. Om beter in te kunnen spelen op de vraag en het aanbod van ICT behoefte, wil Noord Holland nauwer met Fujitsu samenwerken in de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van de ICT-eisen en wensen.

Fujitsu gaat haar beheerdiensten op een agile methode uitvoeren met gemeenschappelijke multidisciplinaire teams. Hiermee krijgt de provincie Noord-Holland meer ruimte om provinciale kennis en ervaring in te brengen in de ontwikkeling en implementatie en uitvoering van de ICT-diensten. Daarnaast is de Servicedesk verhuisd naar het provinciehuis en wordt door medewerkers van Fujitsu en de provincie naast elkaar gewerkt aan de ondersteuning aan gebruikers.

Terug naar nieuws overzicht