Nederland samen met Finland koploper in onderzoek naar circulaire economie

15-01-2019 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Nederland samen met Finland koploper in onderzoek naar circulaire economie

Volgens een recent verschenen publicatie van de Ellen MacArthur Foundation zijn Nederland en Finland wereldwijde voorlopers op het gebied van onderzoek naar circulaire economie. In de publicatie wordt specifiek ingezoomd op het boek ‘4’33 - Time for a circular economy’ uitgegeven door Fontys Hogescholen.

De Ellen MacArthur Foundation is een internationaal instituut dat als doel heeft de overgang naar een circulaire economie te versnellen. In een groot internationaal onderzoek in 2018 onder 138 instellingen voor hoger onderwijs werd specifiek ingezoomd op het door Fontys uitgegeven boek ‘4’33 - Time for a circular economy’.

Volgens de Ellen MacArthur Foundation zijn de auteurs van het boek erin geslaagd om het complexe en evoluerende karakter van de circulaire economie vast te leggen. ‘Het is geschreven om een kritische manier van denken en kijken te bevorderen en probeert een gemeenschappelijk referentiekader te bieden voor wat een circulaire economie kan zijn.’

Het toonaangevende instituut constateert dat de auteurs ervoor hebben gekozen om zich te richten op een aantal aspecten die voorheen onderbelicht bleven, zoals circulaire economie als sociale innovatie en ontwikkelingsperspectief, de rol van digitale technologie en de informatierevolutie, de rol van biomimicry en de impact van circulaire economie op het onderwijs.

Op de internationale (kennis)kaart

In de publicatie wordt ook verwezen naar de minor Circulaire Economie van Fontys. Volgens Fons Claessen, projectleider van Fontys Impulsteam Circulaire Economie, is de speciale vernoeming van Fontys in deze publicatie een opsteker voor de circulaire ambities van Fontys. ‘We staan hiermee mooi op de internationale (kennis)kaart.’
Naast het boek 4’33” –Time for a circular economy zijn er van de hand van medewerkers van Fontys recent meerdere boeken over het thema duurzaamheid verschenen:

  • Towards Sustainable Innovation, Sven Pastoors, Ulrich Scholtz, Joachim H. Becker, Rob van Dun, 2018.
  • Lesgeven over Duurzame Ontwikkeling, Martin Wolf, Eefje Smit en Peter Hurkxkens, 2018.
  • De Groene Illusie, Maarten van Andel, 2018.
  • Solidaire Economie, Ruud Thelosen, 2017.

Ambitie

Het Fontys Impulsteam Circulaire Economie heeft de ambitie om in 2019 uit te groeien tot circulaire kennishub voor de Brainport regio. Claessen: ‘Samen met bedrijven, organisaties, kennisinstituten en overheden willen we werken aan het opzetten van een circulair ecosysteem in de slimste regio van Nederland.’ Om dat te bereiken wordt gewerkt aan het opzetten van verschillende kennistrajecten. Zo is recent met vijftien bedrijven een RAAK mkb aanvraag ‘circulair ondernemen’ ingediend gericht op het ondersteunen van deze bedrijven bij de transitie naar circulair ondernemerschap en is een kennistraject voor overheden op het gebied van circulair inkopen in voorbereiding.

Fontys en circulaire economie

Fontys wil een actieve rol spelen in de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Daarbij hoort dat onze studenten over de nodige kennis beschikken om een volwaardige sparringpartner te kunnen zijn voor het regionale bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. In toegepast onderzoek en onderwijs willen wij de aspecten van circulaire economie in hun onderlinge samenhang aan bod laten komen. We maken onze studenten bewust van de dilemma’s en vraagstukken rondom circulaire economie en betrekken ook hun eigen handelen in hun eigen leefomgeving hierbij. Zo willen we bewuste professionals opleiden die een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie van morgen.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

circulair