Duurzaamheid wordt uitsluitingscriterium tenders

16-10-2018 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

Duurzaamheid wordt uitsluitingscriterium tenders

HP heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. “Al in de begindagen van het bedrijf”, zegt Rob Idink, managing director HP Nederland. In 1987 was de onderneming de eerste die hardware recycling opzette. De inspanningen op dit vlak gaan steeds verder. “Dat verwachten wij ook van onze partners”, zegt Idink.

Hij zegt dit tijdens een toelichting op het Duurzaamheidsrapport 2017, waarin HP wereldwijd de laatste jaren aangeeft welke invloed de onderneming heeft op de samenleving, de planeet en onze medewerkers. Ruime tijd geleden heeft HP de inspanningen op het vlak van duurzaamheid verdiept. “Maar eigenlijk zit dit al vanaf het begin in onze genen. Tijdens een conferentie in 1957 werd Dave Packard, een van onze oprichters, bijna uitgelachen toen hij zei dat het management niet alleen verantwoordelijk is voor aandeelhouders, maar ook voor werknemers, klanten en de gehele maatschappij. Wij vinden dat nog steeds en we geven er invulling aan.”

Overigens is ‘sustainability’ niet het enige dat toonaangevend is bij HP. Security is nevenschikkend. Dit zijn volgens Idink tegenwoordig de twee belangrijkste thema’s.

Ladder van Lansink

De Ladder van Lansink is een hiërarchisch model op het gebied van afvalbeheer.  Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de milieuvriendelijkste manier van verwerking. Bovenaan staat ‘preventie’ (geen afval) en onderaan ‘storten’. “Wij willen op de bovenste sporten van de ladder staan: preventie en hergebruik. Dat past binnen ons streven naar een circulaire economie”, licht Idink toe. “Bovendien sluit het aan op de beleidsdoelstelling van de Nederlandse overheid om in 2050 honderd procent circulair te zijn. Zo’n dertig procent van onze business heeft te maken met het publieke domein”, voegt hij eraan toe.

Dit betekent dat HP bij het ontwerp van producten al rekening houdt met de aspecten van duurzaamheid zoals onderhoud en hergebruik. Voor de inktpatronen wil de fabrikant de cirkel sluiten: door plastic zoveel mogelijk weer in de cycle mee te nemen..

Het belang dat Idink persoonlijk hecht aan een beter milieu blijkt onder meer uit zijn voorzitterschap van ICT Milieu, onderdeel van brancheorganisatie Nederland ICT. ICT Milieu draagt zorg voor een verantwoorde inzameling en juiste verwerking bij gecertificeerde partijen van elektrische en elektronische apparatuur ten behoeven van de ICT sector.

Bewustzijn

Bij duurzaamheid gaat het overigens niet alleen om het milieu, maar ook om medewerkers en samenleving. HP investeert bijvoorbeeld veel in projecten om kansarmen in de wereld scholing te geven. Zo is onlangs wereldwijd 20 miljoen dollar vrijgemaakt om educatieve programma’s in het door een wrede burgeroorlog verscheurde Syrië uit te voeren. Maar ook diversiteit is een belangrijk aspect bij het personeelsbeleid van de onderneming. We zijn bewust bezig met het balanceren van ons personeelsbestand.

“Dit zijn allemaal zaken waarvan we onze partners ook bewust willen maken. Overigens groeit dat bewustzijn sterk bij onze partners”, zegt hij. “De een omarmt het meer dan de ander. De voorlopers kunnen gebruik maken van de programma’s die wij op deze terreinen hebben ontwikkeld. Overheden verlangen in toenemende mate bij hun inkoopbeleid betrokkenheid op dit vlak bij leveranciers. Onze klanten willen dan weten hoe je dat aantoont bij een tender; daar helpen wij bij. Duurzaamheid wordt een criterium bij gunning van projecten dat partijen uitsluit als zij niet kunnen aantonen dit aspect in hun bedrijfsvoering te hebben verankerd.”

As a Service economy

HP verandert van een transactioneel bedrijf naar een bedrijf dat zich steeds meer richt op ‘as a service concepten’.  Ook dit is een aspect van duurzaamheid. “Denk daarbij aan managent print services en ook DaaS, Device as a Service. Daarbij verkopen we – en onze partners – niet een apparaat, maar brengen we het gebruik ervan in rekening. Op dit vlak hebben wij  natuurlijk al jaren ervaring opgedaan met onze managed printservices.”

Hij ziet dat de gang naar DaaS nogniet in galop gaat. “Maar dat deze ontwikkeling zich doorzet, is een feit. Onze partners moeten hier rekening mee houden. En ik zie in de praktijk ook wel dat zij dit oppakken. Het is ook aan ons om partners te helpen de waarde van DaaS goed over te brengen. Het helpt een onderneming veiliger, moderner en duurzamer te ondernemen. De klant bepaalt wat zijn bedrijf het best helpt”

Idink memoreert dat het HP is gelukt om in luttele jaren de nummer 3-positie in te nemen op de Nederlandse markt voor A3-printers. Dit blijkt uit onderzoek door IDC. Het begrip duurzaamheid leidt als vanzelf naar 3D-printers. “HP is zeer actief op dit vlak”, vertelt Idink. “We zijn hier twee en een half jaar geleden mee begonnen en hebben inmiddels een unieke propositie bereikt, gebaseerd op onze kennis en patenten in printing technologie. We kunnen functioneel effectiever en sneller produceren. Met 3D print je wat je nodig hebt, op de plek waar je het nodig hebt. . Dat gaat het milieu echt ontzettend ontlasten. De 3D-printers maken we trouwens alleen voor de professionele markt, niet voor consumenten. En we maken ook geen betonprinters. Wel hebben we onlangs printtechnologie ontwikkeld om metalen onderdelen te gaan printen voor massaproductie. Dat levert een tot vijftig keer hogere productiviteit op ten opzichte van andere 3D-printmethoden tegen de helft van de kosten. Onder meer Volkswagen gaat vanaf nu aan de slag met de verdere ontwikkeling.”

Hij vertelt dat HP voor de ontwikkeling van dergelijke printers samenwerkt met nieuwe partners, onder andere uit de chemiesector voor de materialen.  De onderneming ontwikkelt tevens 4D-printers die gebruik maken van printmateriaal dat in de tijd (de vierde dimensie) onder invloed van bepaalde parameters, bijvoorbeeld vocht of temperatuur van vorm of functionaliteit verandert. “Vooral de medische wereld heeft hier veel belangstelling voor. We zijn dan ook in nauw contact met ziekenhuizen om dit verder te ontwikkelen”, zegt Idink.

Indrukwekkend

Tot slot een aantal cijfers over de voortgang van HP in zijn bijdrage aan een duurzame wereld. Het begint bij het gebruik van de technologie en services door de klanten. Idink haalt ze uit het Sustainability Report dat voor een ieder is te bekijken op www.hp.com/sustainableimpact.

Tegen 2025 de uitstoot van broeikasgassen van onze operations met 25 procent verlagen; dit streven is al bereikt. Tegen 2020 40% duurzaam opgewekte elektriciteit in globale operationele activiteiten. Dit kan HP ook al afvinken, het is 55%. Om de broeikasgassenuitstoot in de leveringsketen te verminderen, heeft het bedrijf nog wel wat werk te verzetten. Tegen 2025 het gebruik van drinkwater in globale operationele activiteiten met 15% verlagen.

Tegen 2025 vaardigheden ontwikkelen en het welzijn verbeteren van 500.000 fabrieksarbeiders. Hier zit HP nu op 55%. Tegen 2025 beter onderwijs bieden voor 100 miljoen mensen, sinds het begin van 2015. Hiervan is 14,5% bereikt.

“Er is nog genoeg te doen”, zegt Idink, “Maar met alles laten we zien dat we duurzaamheid zeer serieus nemen. Dat overheden en bedrijven het steeds serieuzer nemen. En dat ICT als geheel een belangrijke rol heeft te vervullen om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst op een duurzame manier op deze wereld samenleven. HP heeft hier vanaf het begin een leidende positie ingenomen, een rol die we zullen blijven vervullen om samen met klanten en partners continue kijken waar het nog beter kan.”

Door: Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht