Privacy Statement

Dutch IT Channel B.V. (Dutch IT-channel, Executive-People en Dutch Connect) gevestigd aan:
Nieuwe Parklaan 17, 2597 LA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.dutchitchannel.nl , http://www.executive-people.nl, http://www.dutchconnect.nl

Nieuwe Parklaan 17
2597 LA Den Haag

Witold Kepinski is de Functionaris Gegevensbescherming van Dutch IT Channel B.V. Hij is te bereiken via w.kepinski@dutchitchannel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch IT Channel B.V. verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw bedrijf en activiteiten (alleen voor partners in business)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer (alleen voor partners in business)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dutchitchannel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutch IT Channel B.V. verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van de nieuwsbrieven
- U te informeren of uit te nodigen voor één onze events
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Klantcontact (voor Partners in Business)
- Het afhandelen van de betaling van een partnerpakket
- Informeren en overleggen over content onderdelen uit het partner in businesspakket
- U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Dutch IT Channel B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dutch IT-channel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dutch IT Channel B.V.bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutch IT Channel B.V. geeft of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dutch IT-channel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden waarvoor ze zijn opgevraagd. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden indien daar expliciet akkoord voor is gegeven bij het doorgeven van de gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dutch IT Channel B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dutch IT-channel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Bijvoorbeeld:

  • Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz), Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, Bewaartermijn: 2 jaar
  • Youtube (op eigen domein), Functie: Videos afspelen, Bewaartermijn: extern beheert
  • Add This (__atuvc), Functie: Social deelknoppen en lees ook berichten, Bewaartermijn: 13 maanden
  • DutchITChannel (privacy_akkoord)
    Functie: Controleren of u akkoord gaat met onze statement: Bewaartermijn: 12 maanden

Wijzig cookie voorkeuren

Gegevens corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij ons te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutch IT-channel, Executive-People, Dutch Connect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek om gegevens te corrigeren of verwijderen, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rdekleijnen@dutchitchannel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dutch IT Channel B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutch IT Channel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met w.kepinski@dutchitchannel.nl

Privacy Policy English