Circulariteit in IT

27-02-2018
Deel dit artikel:

Circulariteit in IT

Protinus IT en SiSo IT Services werken al jaren samen, maar er is een nieuw tijdperk aangebroken: het tijdperk van de circulariteit. Protinus IT en SiSo IT Services zagen dit momentum ontstaan bij hun klanten en kozen daarom voor een strategische samenwerking. ‘Onze grootzakelijke klanten willen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun IT-assets. Door onze samenwerking met specialist SiSo IT Services kunnen ze dat ook daadwerkelijk nemen’, vertelt Vincent Verbiesen, algemeen directeur van Protinus IT.

Het momentum voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is groot. Onderdeel van MVO is het terugbrengen van IT-hardware in de keten. Of zoals dat heet, circulariteit of een circulaire keten. Het betekent dat hardware niet naar de afvalverwerking gaat, maar opnieuw gebruikt wordt of onderdelen en materialen gerecycled worden. Steeds meer organisaties voelen zich verantwoordelijk voor de IT-middelen die ze gebruiken en willen inzicht in de levensloop daarvan.

Verantwoordelijkheid nemen

‘Onze grootzakelijke klanten hebben oog voor het milieu en de invloed die zij daar zelf op hebben, maar als het om IT-hardware gaat, weten ze niet waar ze moeten beginnen’, vertelt Vincent Verbiesen, algemeen directeur van Protinus IT. Omdat Protinus IT voor al zijn dienstverlening IT-specialisten ontsluit aan de markt, is het niet meer dan logisch dat ze hiervoor samenwerken met hun partner SiSo IT Services, de expert is op het gebied van circulariteit.

‘Ik geloof dat geen enkele IT-dienstverlener alles zelf kan, maar dat juist specialisten zoals SiSo IT Services dankzij hun jarenlange ervaring dit als enige in de markt echt goed kunnen. SiSo IT Services is dan ook op dit gebied de absolute top en zij kunnen circulariteit voor onze klanten handen en voeten geven’, vertelt Verbiesen. ‘Bedrijven voelen zich meer en meer verantwoordelijk waar hun IT-middelen blijven en wij kunnen handvatten bieden’, zegt Ed Alting Siberg, directeur van SiSo IT Services.

Refurbishment is nog steeds lineair

‘Als bedrijven aan de slag gaan met circulair inkopen, dan denken ze al snel aan refurbishment. Dat is mooi, maar dan is het nog steeds een lineair proces. Producten worden doorgegeven en niemand blijft verantwoordelijk. Niemand heeft dus vat op het product en de kans dat het alsnog op de vuilnisbelt belandt, is groot’, vertelt Ed Alting Siberg. Daarom dook Ed Alting Siberg vier jaar geleden in het onderwerp circulair ondernemen met de focus op IT.

‘Er waren steeds meer grote organisaties die zich afvroegen: ‘Waar gaan onze assets heen?’ Ook Greenpeace deed met SiSo IT Services een onderzoek omtrent de bestemming van afgeschreven IT-middelen. IT-leveranciers maken zich er makkelijk vanaf: ze laten kopers een verwijderingsbijdrage betalen en ze schuiven de verantwoordelijkheid van zich af. Dan wordt negentig procent geëxporteerd en dat is dus een puur lineair proces. Daardoor ontstaat een schrijnende behoefte aan grondstoffen. Maar die verdwijnen dus op basis van die grijze stromen’, vertelt Ed Alting Siberg.

Recover-E, het datamodel voor IT-assets

In de afgelopen vier jaar heeft SiSo IT Services in samenwerking met RoyalHaskoningDHV en de TU Delft gewerkt aan een circulair model voor ICT gerelateerde hardware. ‘Door middel van een gegunde Europese subsidieregeling is er een datamodel ontwikkeld dat de basis vormt voor een inmiddels in de praktijk bewezen circulaire model’, vertelt Ed Alting Siberg. Het model, onder de naam Recover-e®, heeft onder andere geresulteerd in een nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de Rijksoverheid.

Het model is volledig circulair ingericht waarbij alle refurbished devices, zoals smartphones en laptops, in een leasemodel met volledig support opnieuw kunnen worden ingezet bij met name kwetsbare doelgroepen. Door de leaseconstructie wordt er uitsluitend een vergoeding betaald voor gebruik en niet voor bezit, waardoor de refurbished assets gevolgd kunnen worden.

Wat levert het op?

‘Het Recover-e® model toont vanuit de praktijk aan dat optimaal hergebruik, optimale recycling, innovatie en sociale doelen verenigd kunnen worden én waarde voor onze relaties behouden kan blijven.
Bovendien geeft het onze relaties een echte kans om de eerste stap te zetten naar een circulaire economie’, vertelt Ed Alting Siberg.

‘De dienst Recover-e® is een datamodel dat in kaart brengt waar welke assets beschikbaar zijn en waar niet-beschikbare assets zijn. Daarnaast wordt ook gerapporteerd welke grondstoffen uit assets gehaald kunnen worden, zodat terugwinning ook berekend kan worden. Zo ontstaat een daadwerkelijk circulaire keten.’

‘In de praktijk zien we momenteel dat de verantwoordelijkheid vooral wordt afgeschoven naar de eindgebruikers. Veel producten worden nog steeds niet ontworpen voor recycling. Nu de Europese Unie meer eisen gaat stellen aan de recycling en verantwoordelijkheid van IT-assets, haken de IT-leveranciers langzamerhand steeds meer aan.’

Inkoop IT steeds meer gebaseerd op circulariteit

De oorsprong van de transitie naar circulair vond echter plaats in de markt. ‘Een paar jaar geleden was de belangrijkste eis bij het inkopen van IT honderd procent prijs. Nu is een gunning vaak vijftig procent of zelfs veertig procent gebaseerd op prijs en vijftig of dus zelfs zestig procent kwaliteit. Circulariteit is een belangrijke factor geworden voor gunning. Het dwingt de fabrikant om anders na te denken’, vertelt Alting Siberg. Daarbij gaat het niet alleen om de assets zelf, maar ook of er nagedacht is tijdens de productie over of producten te recyclen zijn en over de verpakking en andere bijproducten.

Concreet hebben verschillende organisaties Recover-E® al omarmt. Ed Alting Siberg vertelt: ‘Zo hebben we voor onder andere de overheid een portal ontwikkeld, waartoe gebruikers toegang krijgen. Oude producten van onze klanten worden ook beschikbaar gesteld voor hun medewerkers, zodat ze bijvoorbeeld voor hun kinderen oudere modellen kunnen leasen.’ Ook de Stichting Leergeld en Surfspot, de portal voor docenten en leerlingen in het hoger beroepsonderwijs, zet Recover-E® in: ‘Er zijn veel inwoners van Nederland die geen toegang hebben tot digitale leermiddelen, maar nu wel.’

‘Samen zijn we slimmer’, vertelt Verbiesen. ‘We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en specialismen en bieden we de grootzakelijke markt eenvoudig toegang tot de beste dienstverlening die er in de markt is op het gebied van circulariteit in IT’. 

Door Anne van den Berg

Terug naar nieuws overzicht

Tags

mvo