Succesvol migreren naar een EPD? Vind het wiel niet zelf uit
05-07-2016 | door: Blog
Deel dit artikel:

Succesvol migreren naar een EPD? Vind het wiel niet zelf uit

Veel ziekenhuizen hebben inmiddels een integraal EPD in gebruik genomen of zijn hiermee bezig. De koplopers zijn zelfs al weer toe aan de volgende vernieuwingsslag. Inmiddels zijn al meer dan tien Nederlandse ziekenhuizen overgestapt op Chipsoft HiX, de nieuwste generatie van dit ZIS-EPD dat uitblinkt in de ondersteuning van touchscreens en rol- en taakgericht werken. Bij het ontwerpen van HiX heeft Chipsoft de gebruikers en hun werkprocessen als uitgangspunt genomen, wat resulteert in software die zorgverleners optimaal ondersteunt. Dat is een groot verschil met eerdere generaties ZIS/EPD-systemen, die vooral gericht waren op het ondersteunen van administratieve processen in ziekenhuizen.

Geen wonder dat veel ziekenhuizen interesse hebben in een migratie naar HiX. Daarbij maken zij uiteraard een afweging van kosten en opbrengsten en van de risico’s die er altijd zijn bij de implementatie van nieuwe software. Die risico’s worden beperkt door goed te testen en door goed gebruik te maken van ervaringen

Standaard testmethode gebaseerd op best practises

Om ziekenhuizen niet steeds opnieuw het wiel te laten uitvinden, is er een standaard testmethode ontwikkeld – HiX TestSuite - die is toegespitst op de implementatie van HiX en de migratie van Chipsoft EZIS naar HiX en die maximaal gebruikmaakt van de lessen van eerdere implementaties. Meerdere ziekenhuizen hebben HiX TestSuite succesvol toegepast bij het migratietraject, waaronder UMCU. Onderdelen van deze testmethode zijn:

  • Het toetsen van de data tijdens de verschillende uitvoeringen van migraties;
  • Het toetsen van de werking van functionaliteiten door de applicatiebeheerders tijdens het inrichten van HiX;
  • Functionele acceptatietesten. Deze zijn uitgevoerd met bestaande EZIS regressie testscripts die ‘verhixt’ zijn. Daar waar nodig worden nieuwe of extra gespecificeerde HiX testscripts uitgevoerd;
  • Ketentesten. In overleg met de eindklant worde de belangrijkste werkprocessen uit in een HiX testscript beschreven en uitgevoerd. Bij het specificeren van de scripts wordt gebruik gemaakt van de bestaande ketentestscripts. Daarbij is speciale aandacht voor de werking van de koppelingen, zowel interne als externe;
  • Gebruikersacceptatietesten. Bij het project bij UMCU is er door plus minus 300 eindgebruikers een bijdrage geleverd aan het uitvoeren van al bestaande, aangepaste testscripts;
  • Productie acceptatietest. In een omgeving die er precies zo uitziet als de productieomgeving voeren beheerders testen uit om aan te tonen dat HiX voldoet aan de eisen die door beheer zijn opgesteld, zoals, beheeracceptatiecriteria, failover, beheerprocedures, roll back et cetera;
  • Go live test. Nadat HiX beschikbaar komt op de productieomgeving wordt een test uitgevoerd voordat de software wordt opengesteld voor het gehele ziekenhuis.

De migratie naar HiX is bij de ziekenhuizen die HiX TestSuite gebruikten succesvol verlopen door het intensieve testtraject. Een traject waarin risico’s tot op de kleinste details werden gemanaged en waar alle stappen van het migratietraject tot in de puntjes zijn voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd.

Léon Somers is Test Consultant bij Salves

 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

EPD