Om gebruik te maken van de Youtube player moet u Analytische en functionele cookies toestaan.

Wijzig cookie voorkeuren
24-11-2011
Deel dit artikel:

Bestuurders hoger onderwijs besluiten de cloud samen te benutten


Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van SURF, de ICT-organisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek, is brede steun gebleken voor een gezamenlijke aanpak van cloud services voor het hoger onderwijs. De bestuurders scharen zich hiermee achter het voorstel van SURF de cloud te benutten met een gezamenlijke strategie. Een belangrijk uitgangspunt is ‘Cloud First’: generieke diensten worden door universiteiten en hogescholen zoveel mogelijk uit de public cloud afgenomen. Voor een groot deel van de hogeronderwijsinstellingen betekent dit een breuk met het huidige aanschafbeleid.

"Clouddiensten kunnen flexibiliteit en hoge betrouwbaarheid leveren en sluiten vaak aan bij de individuele wensen van studenten, docenten en onderzoekers. Ze bieden daarnaast kansen voor verhoging van de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en voor kostenreductie. Het efficiënter inrichten van met name de bedrijfsvoering kan een positieve bijdrage leveren aan de bezuinigingsslag, waarmee instellingen de komende jaren worden geconfronteerd. Daarbij kan elke instelling, indien gewenst met hulp van SURF en andere instellingen, vorm geven aan de eigen strategie", aldus Wim Liebrand, directeur SURF. "Wanneer bijvoorbeeld diensten niet beschikbaar zijn in de public cloud – of wanneer dat vanwege juridische overwegingen niet mogelijk is – wordt gebruik gemaakt van community cloud services, afgeschermde clouddiensten speciaal voor het hoger onderwijs."

High Performance

In haar 25-jarig bestaan heeft SURF laten zien dat samenwerking tussen de instellingen loont. De praktijk heeft uitgewezen dat het resultaat kwalitatief beter en goedkoper is dan wanneer ieder voor zich aan de slag gaat. Dat geldt in het bijzonder voor cloud computing. Dankzij samenwerking tussen SARA en Big Grid heeft Nederland als eerste in Europa een cloudinfrastructuur voor High Performance Computing in gebruik genomen. Hiermee hebben onderzoekers van alle disciplines efficiënt en betaalbaar beschikking over grootschalige rekencapaciteit en gebruiksvriendelijke diensten in de cloud. Biomedici van Erasmus MC, economen van Rotterdam School of Management en de Koninklijke Bibliotheek behoren al tot de gebruikers.

Bestuursberaad

Tijdens een Bestuursberaad op 8 november jl. werden de bestuurders al geïnformeerd over de mogelijkheden van cloud computing. Daar werd duidelijk dat de hogescholen en universiteiten de kansen van de cloud samen willen benutten. Aanwezig waren 24 bestuurders, waaronder een groot aantal CvB-leden en de voorzitters van een drietal overlegstructuren van Chief Information Officers, directeuren Rekencentra en managers ICT, alsmede de directeuren van alle SURF-organisaties. Onder andere sprak William Florance, bij Google verantwoordelijk voor de educatieve sector, over het gebruik van cloud computing in het onderwijs. Van de top-100 Amerikaanse universiteiten zijn er inmiddels 61 overgestapt naar Google Apps. Europa loopt achter en vertrouwen lijkt de grootste uitdaging. Nick Short van Bloomsbury Colleges (Londen) deelde ervaringen met cloud computing, dat niet alleen door studenten en docenten positief wordt ontvangen, maar bovendien helpt bij grensoverschrijdende samenwerking. Ook studenten zijn positief: na twee pilots van de Universiteit Utrecht (UU) beoordeelden studenten de e-mail voorziening uit de cloud afgelopen mei met een 8,6. "Zo’n hoog cijfer hebben we nog nooit gehad van studenten voor ICT-diensten",  zegt Ineke Molenaars, CIO van de UU. "Nu willen we ook met medewerkers overstappen naar de cloud. Samen met SURF en de Open Universiteit (OU) gaan we een pilot doen met MS Office365 en Google Apps."

SURF organiseert op 8 december opnieuw een cloudberaad voor de directeuren ICT en de CIO’s van de hogescholen en universiteiten. Hier worden de resultaten van het Bestuursberaad besproken en omgezet naar een gemeenschappelijk plan van aanpak.
 
http://www.youtube.com/watch?v=drHWZJETsPE&feature=player_detailpage
 

Terug naar video overzicht