Om gebruik te maken van de Youtube player moet u Analytische en functionele cookies toestaan.

Wijzig cookie voorkeuren
24-10-2011
Deel dit artikel:

“Open toegang tot onderzoek is een must voor concurrentiepositie Europa”


Neelie Kroes, Eurocommissaris voor de Digitale Agenda, heeft vanochtend het startschot gegeven voor de Nederlandse bijdrage aan de jaarlijkse internationale Open Access week: Open 2011. In een videoboodschap stelt zij dat open toegang tot onderzoeksresultaten, van zowel publicaties als onderzoeksdata, geen luxe is. Zij ziet Open Access als een must voor Nederland en Europa om internationaal te kunnen concurreren.

Ieder jaar wordt internationaal extra aandacht gevraagd voor Open Access. In Nederland gebeurt dit bij veel hogeronderwijsinstellingen met Open 2011, van 24 oktober tot 4 november. Eurocommissaris Kroes: “Ik ben erg trots op de vele activiteiten die in Nederland plaatsvinden om Open Access te realiseren.” SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van hoger onderwijs en onderzoek, coördineert het nationale programma voor Open 2011.

Onderzoek én onderwijs
Tijdens Open 2011 staat dit jaar in Nederland niet alleen de open toegang tot onderzoek, maar ook onderwijs centraal. Toegang tot kennis, informatie en data is essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek, het gebruik ervan is de basis voor kennisoverdracht en kennisontwikkeling. Onderzoek en onderwijs dat met belastinggeld is betaald, moet toegankelijk zijn en efficiënt worden gebruikt. Waar mogelijk moet hergebruik een optie zijn. Dit wordt onderschreven door organisaties als NWO, KNAW en alle hogeronderwijsinstellingen. Het open beschikbaar stellen van onderwijsmateriaal biedt universiteiten en hogescholen bovendien de kans wereldwijd te tonen wat zij in huis hebben, en daarmee getalenteerde studenten en wetenschappers aan te trekken. Ook draagt open toegang bij aan kwaliteitsverbetering van leermaterialen.
 

Terug naar video overzicht