Vernieuwing ICT-onderzoeksinfrastructuur bij Ministerie van Economische Zaken
19-05-2011
Deel dit artikel:

Vernieuwing ICT-onderzoeksinfrastructuur bij Ministerie van Economische Zaken


SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek, is verheugd over het kabinetsbesluit te investeren in de nationale ICT-onderzoeksinfrastructuur. Minister Verhagen maakte gisteren de kabinetsplannen bekend tijdens de presentatie van Digitale Agenda.nl.

De agenda beschrijft tot welke keuzes het Ministerie van EL&I is gekomen om het concurrentievermogen van Nederland te versterken. Eén van de punten op de agenda betreft de overheidsinvestering in de Nederlandse ICT-onderzoeksinfrastructuur. SURF heeft een coördinerende rol bij het omvormen van de bestaande structuur tot een samenhangende structuur, die als één geheel functioneert en onderzoekers volledige controle geeft over zaken als toegankelijkheid en veiligheid. De verwachting is dat nagenoeg alle terreinen van wetenschappelijk en technologisch onderzoek, waaronder de topsectoren, hiervan zullen profiteren.

"Wij zien de Digitale Agenda als een uitgelezen mogelijkheid de in Nederland aanwezige kennis en voorzieningen naar een hoger peil te brengen", aldus Wim Liebrand, directeur van SURF. "Hiermee leveren we een bijdrage aan Nederland als 'Digital Gateway to Europe' en daarmee aan economische groei en welvaart."

Voor wetenschappers en het bedrijfsleven is een hoogwaardig ICT-onderzoeksinfrastructuur, bestaande uit netwerken, supercomputers, grids en data, van essentieel belang. Digitale Agenda.nl heeft veel overeenkomsten met het SURF Meerjarenplan 2011 - 2014, opgesteld door het gezamenlijk hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Hierin staat dat de komende jaren fors wordt geïnvesteerd in de vernieuwing van deze onderzoeksinfrastructuur, waarmee SURF gelijke tred houdt met de investeringen van de Nederlandse overheid. De Nederlandse ICT-sector is volgens de Digitale Agenda relatief innovatief, maar het vermogen van andere sectoren om te innoveren met behulp van ICT blijft vooralsnog achter. Onderzoek waarbij ICT de drijvende kracht is voor innovatie biedt kansen die met name voor de topsectoren lucratief kunnen zijn.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid