Technologie ondersteunt internationaal invorderen van belastingschulden
16-05-2011
Deel dit artikel:

Technologie ondersteunt internationaal invorderen van belastingschulden


De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën ingestemd met een wetsvoorstel om landen binnen de Europese Unie de mogelijkheid te bieden elkaar te ondersteunen bij de invordering van openstaande belastingschulden. Onderdeel van het plan is het aanpassen van technische communicatiemiddelen en procedures om die internationale invordering mopgelijk te maken. Details hiervan zullen bekend worden gemaakt bij het aanbieden van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer.

Lidstaten van de Europese Unie zijn bij de invordering van belastingschulden gebonden aan hun territoriale grenzen. Mensen en kapitaal worden steeds mobieler, waardoor de invordering van belastingschulden op nationaal niveau steeds moeilijker wordt. De schuldenaar gaat naar het buitenland of brengt zijn vermogen over naar het buitenland. Op die wijze kan men aan de invordering van de belastingschuld ontkomen.

Ten opzichte van de huidige wetgeving is dit wetsvoorstel op een aantal punten versterkt en uitgebreid. Zo is het bereik verruimd, het wordt nu ook voor bijvoorbeeld gemeenten mogelijk schuldvorderingen, zoals onbetaalde parkeerbelastingen in te vorderen van een schuldenaar die zich inmiddels in het buitenland bevindt of zijn vermogen naar het buitenland heeft overgebracht.

Het wetsvoorstel is mede ingediend namens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een implementatie van een richtlijn van de Raad van de Europese Unie en wordt met ingang van 1 januari 2012 van kracht.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid