Minder inhuur ICT bij het Rijk, kosten stijgen
13-05-2011
Deel dit artikel:

Minder inhuur ICT bij het Rijk, kosten stijgen


Het Rijk heeft in 2010 voor het eerst sinds jaren minder uitgegeven aan de inhuur van extern personeel. De uitgaven voor externe inhuur bedroegen 1.027 miljoen euro, 257 miljoen euro minder dan in 2009. Deze daling is vooral te zien bij de ministeries van Defensie, Financiën en de voormalige ministeries van Justitie en Verkeer en Waterstaat.

Dit blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2010, die minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met het Sociaal Jaarverslag Rijk 2010, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het Sociaal Jaarverslag verschijnt dit jaar voor het laatst en wordt vanaf volgend jaar opgenomen in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering.

In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering worden dit jaar voor het eerst de rapportages gebundeld die voorheen apart verschenen over organisatie en personeel, huisvestiging, facilitair, ICT, inkoop en informatiehuishouding. Zo wordt de bedrijfsvoering samenhangend in beeld gebracht. Deze bundeling is onderdeel van het programma Compacte Rijksdienst, dat minister Donner in februari 2011 heeft gepresenteerd.

De jaarrapportage geeft een eerste indicatie van de totale uitgaven van het Rijk aan personeel en materieel. Die bedroegen vorig jaar 13,3 miljard euro. Hierin zijn de uitgaven van Defensie, KLPD en de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) niet meegerekend. Volgens het regeerakkoord moet het Rijk, inclusief zbo’s, in 2015 1,517 miljard euro hebben bezuinigd op personeel en materieel.

In de jaarrapportage geeft het Rijk bovendien uitgebreid openheid over ICT-projecten die meer dan 20 miljoen euro kosten of een hoog risico hebben. Eind 2010 liepen bij het Rijk 36 grote en hoogrisico ICT-projecten. De totale meerjarig geraamde kosten hiervan bedragen 1.942 miljoen euro.

Thema van het Sociaal Jaarverslag is de Kwaliteitsagenda voor het Rijk. Juist in deze tijd van bezuinigingen vinden het Rijk en de vakbonden het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van medewerkers en daarmee in de kwaliteit van de dienstverlening. Onder de paraplu van de  Kwaliteitsagenda worden projecten opgezet,,gericht op onder meer opleiding en talentontwikkeling, veilig en gezond werken en het vergroten van de mobiliteit. Werkwijzen en instrumenten die in de praktijk goed blijken te werken, worden rijksbreed toegankelijk gemaakt.

De rijksoverheid kent meerdere mobiliteitscentra. Zij begeleiden mensen die hun functie kwijtraken van werk naar werk. Mede dankzij deze centra wisten veel mensen een andere baan te vinden en hadden in 2010 slechts 246 werknemers de status van herplaatsingskandidaat.

Dat het Rijk minder geld uitgeeft, is onder meer te zien bij de bijzondere beloningen. De gemiddelde hoogte van de bijzondere beloningen voor topmanagers is in 2010 voor het tweede opeenvolgende jaar gedaald. Van de overige ambtenaren hebben vooral medewerkers in hogere schalen minder vaak een toeslag gekregen, waardoor de verdeling over de verschillende salarisniveaus evenwichtig is gebleven. In aantallen is de situatie vergelijkbaar met 2009: in 2010 kreeg bijna 15 procent van de rijksambtenaren een bijzondere beloning, in de meeste gevallen eenmalig.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid