Disclaimer

Disclaimer en Privacy / Cookie Statement

Met het bezoeken van deze website en het gebruiken van de content, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

 • De content is bedoeld als algemene informatie en daarom vrij toegankelijk voor iedere bezoeker met in inachtneming van de rechten van de uitgever Dutch IT Channel BV;
 • De uitgever Dutch IT Channel BV behoudt zich het recht voor zonder aankondiging of toestemming van derden, wijzigingen aan te brengen aan deze website;
 • De uitgever Dutch IT Channel BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onoordeelkundig of onjuist gebruik van deze website of de hierop aangeboden content;
 • Hoewel alle op deze website getoonde content met de grootste zorg is samengesteld en gegevens periodiek worden ververst, kan geen garantie worden gegeven over de volledigheid, actualiteit en correctheid van de content;
 • De op deze website vermelde merk- of handelsnamen zijn beschermd bij wet, door deponeren, patenten en/of octrooien. De uitgever Dutch IT Channel BV is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van deze namen;
 • De uitgever Dutch IT Channel BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheid van de gegevens of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behalve als deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid.
 • De uitgever Dutch IT Channel BV wijst elke aansprakelijkheid af die verband houdt met het gebruik van de op deze website getoonde links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld als service aan de bezoeker. De bezoeker is zelf aansprakelijk bij het gebruik van deze links;
 • Het is niet toegestaan (delen van) deze website te reproduceren, beschikbaar te stellen aan derden, te wijzigen of anderszins te gebruiken op publiekelijk toegankelijke plaatsen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever Dutch IT Channel BV.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy en Cookie Statement

Dit is het Privacy en Cookie Statement van Dutch IT Channel BV. Dutch IT Channel BV respecteren de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Dutch IT Channel BV uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.

Persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een seminar of event of om producten van Dutch IT Channel BV aan te kopen.

Dutch IT Channel BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Dutch IT Channel BV worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Dutch IT Channel BV. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. Dutch IT Channel BV verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Dutch IT Channel BV geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies

Op de websites van Dutch IT Channel BV maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
 • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
 • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
 • het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Dutch IT Channel BV niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Voorts krijgt u nog wel advertenties te zien, echter deze zijn dan niet aangepast aan uw voorkeuren.

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement

Dutch IT Channel BV behouden zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in oktober 2013.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit document, neem dan contact op met de uitgever Dutch IT Channel BV. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken of een e-mail sturen naar w.kepinski@dutchitchannel.nl