Business Intelligence

Bekijk video's

Business intelligence is te vergelijken met Big Data. Echter gaat het met Business Intelligence om het verzamelen van gegevens binnen de eigen onderneming. Deze gegevens kunnen omgezet worden in bruikbare data. De data wordt opgenomen in rapportages, geanalyseerd en moet worden gedistribueerd naar de juiste persoon, op het juiste moment en in het juiste formaat. Meer>

Dit dossier wordt mede mogelijk gemaakt door:

1 / 2 / 3 / 4 / 5 > 48
1 / 2 / 3 / 4 / 5 > 48

Organisaties slimmer laten werken

Business intelligence heeft als doel organisaties slimmer te laten werken. Door gebruik te maken van de juiste informatie is veel winst te halen. Het wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd.

Hoe werkt Business Intelligence?

Het Business Intelligence proces is op te delen in vier stappen te weten:

Gegevens verzamelen
Stap 1 is het verzamelen van gegevens uit verschillende systemen. Denk hierbij aan ERP, WMS en CRM. De gegevens uit deze systemen worden vervolgens in een datawarehouse geplaatst.

Gegevens omvormen

Het omvormen van de gegevens naar één formaat is stap 2. Om de gegevens uit de verschillende systemen te vergelijken moeten deze uniform zijn.

Gegevens analyseren
De gegevens zijn nu in één formaat beschikbaar, zodat er analyses van de gegevens gemaakt kunnen worden. Afhankelijk van de informatiebehoefte moeten deze analyses er voor zorgen dat er bruikbare informatie beschikbaar is.

Informatie presenteren
Stap 4 is het presenteren van de informatie. Dit kan op verschillende manieren. Zo is het mogelijk standaard rapportages op gezette tijden te versturen. Een andere optie, om informatie te presenteren, is via dashboards. Tot slot zijn er mogelijkheden om ad hoc informatie te verzamelen via verschillende rapportage omgevingen.

Metadata management

Informatie over alle data die wordt verwerkt en opgeslagen, van bronsystemen tot rapportages en dashboards, wordt vaak vastgelegd in een metadata repository; een database die alle metadata bevat. Het totale Business Intelligence proces kan beheerd worden met metadata management.

Slimmer werken en sturen

Business Intelligence wil organisaties slimmer laten werken en managers slimmer laten sturen, gebruikmakend van een goede informatie infrastructuur en prestatie gedreven cultuur. Hierdoor wordt het voor organisaties mogelijk om beter samen te werken aan de bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke doelstellingen, allemaal dankzij business intelligence.

 

Nieuwsarchief Tip de redactie