Studystore stopt activiteiten en CEO TLN treedt terug

Studystore stopt activiteiten en CEO TLN treedt terug

Studystore stopt activiteiten en CEO TLN treedt terug

15-02-2023 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Studystore stopt activiteiten en CEO TLN treedt terug

Studystore (en Studers), leverancier van leermiddelen aan het MBO, HBO en WO staakt per direct haar activiteiten. Lopende zaken zullen in de komende weken naar behoren worden afgehandeld met studenten, scholen en leveranciers. Circa 17 medewerkers die direct bij Studystore werkzaam zijn en 9 medewerkers die indirect betrokken zijn, verliezen hun baan. Moederorganisatie The Learning Network (TLN) onderzoekt de mogelijkheden om een gedeelte van de Studystore-activiteiten over te dragen aan marktpartijen. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de adviesaanvraag en het sociaal plan.

Vorig jaar heeft Studystore door een slechte leverperformance haar klantdoelstellingen niet waar kunnen maken. Na het leverseizoen heeft Studystore alles in het werk gesteld om deze problemen op te lossen en de systemen klaar te maken voor correcte levering en communicatie. In januari, tijdens de leveringen voor het tweede semester, is gebleken dat de problemen onvoldoende te boven zijn gekomen en heeft de directie moeten besluiten om de Studystore-activiteiten definitief te staken. Studystore zal haar uiterste best doen om de bestellingen en/of annuleringen op een gedegen manier af te handelen. TLN betreurt het ten zeerste dat na vele jaren van goede leveranties van leermiddelen aan MBO-, HBO- en WO-studenten, deze activiteit nu noodgedwongen moet stoppen, met als voornaamste oorzaak zowel verslechterde marktomstandigheden als interne veranderingen.

De directie heeft een speciale verantwoordelijke benoemd om afwikkeling van lopende zaken te begeleiden. Leveranciers, studenten en scholen zullen, waar nodig, hierover individueel worden benaderd. Het personeel is op de hoogte gebracht van het besluit. Als gevolg van de beëindiging van de activiteiten van Studystore, zullen alle functies gerelateerd aan haar werkzaamheden vervallen. TLN zal alle betreffende medewerkers maximaal faciliteren in hun volgende stap en een Sociaal Beleidskader hanteren. Studystore is ook in gesprek met de ketenpartijen om samen met hen en in overleg, gecontroleerd de activiteiten te beëindigen. Met de tijdige aankondiging van de sluiting van Studystore, ruim voor het nieuwe studiejaar, hoopt Studystore de studenten genoeg tijd te geven om alternatieve aanbieders te vinden. De bestaande orders bij Studers en Studystore zullen -mits op voorraad- zo spoedig mogelijk geleverd worden, uiterlijk eind februari. Is de bestelling niet leverbaar of heeft de student een verzoek tot annulering ingediend, dan zal er restitutie plaatsvinden. De reeds geleverde digitale leermiddelen blijven toegankelijk.

TLN zal zich met haar merken VanDijk en Studieshop.be nu volledig richten op leveranties en diensten voor het Voorgezet Onderwijs in Nederland en België.

Met het stopzetten van een groot deel van de activiteiten en met de focus op het Voortgezet Onderwijs past ook een andere invulling van de directie, waarbij CEO Natascha van Nieuwenburg terugtreedt als voorzitter van de directie. TLN gaat op zoek naar een nieuwe CEO en hoopt deze binnen enkele maanden aan te kunnen kondigen. Tijdens de interim-periode zal Hans van der Wind naast Henk Roerdink (CFO) de statutaire directie vormen. Om dit te realiseren zal hij tijdelijk uit de Raad van Commissarissen stappen.

Terug naar nieuws overzicht