Schneider Electric roept op tot snellere aanpak energiecrisis

18-01-2023 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Schneider Electric roept op tot snellere aanpak energiecrisis

Schneider Electric, speler in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, roept overheden en bedrijven wereldwijd op hun duurzaamheidsacties te versnellen en meer te investeren in technologieën die hen helpen hun koolstofemissies te verminderen en hun energiezekerheid te versterken.

Stijgende energieprijzen, een energiecrisis en snel toenemende klimaatverandering vormen samen grote uitdagingen voor bedrijven, economieën en samenlevingen over de hele wereld. Deze uitdagingen worden besproken tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, van 16 tot en met 20 januari waar ook Schneider Electric aanwezig is.

Digitize, Strategize en Carbonize

"De huidige klimaat- en energiecrisis zijn een economische realiteit voor steeds meer mensen. Terwijl bedrijfsleiders en beleidsmakers in Davos samenkomen, moeten we handelen in ons eigen belang op lange en niet op korte termijn", aldus Jean-Pascal Tricoire, voorzitter en CEO van Schneider Electric. "We mogen moeilijke beslissingen niet uit de weg gaan. Er kan geen welvaart op lange termijn zijn zonder een volledige energietransitie. Bij Schneider hebben we een Digitize, Strategize en Carbonize-aanpak. Bedrijven, regeringen en samenlevingen moeten hier mee aan de slag om hun beloftes na te komen."

Aangezien 38% van de wereldwijde CO2-uitstoot afkomstig is van de gebouwde omgeving, en nog eens 32% van de industrie , helpen de producten, software en diensten van Schneider Electric op het gebied van industriële automatisering en energiebeheer bedrijven, industrieën, gebouwbeheerders en huishoudens om hun energieverbruik te decarboniseren en digitaliseren.

Complexiteit van decarbonisatie

Schneider Electric biedt ook inzichten in decarbonisatie-trends en oplossingen door middel van enquêtes, onderzoek en diepgaande rapporten samengesteld door het Schneider Electric Sustainability Research Institute. Uit een onafhankelijk onderzoek onder meer dan 500 C-suite executives in opdracht van Schneider vorig jaar, bleek dat betrokkenheid en investeringen van bedrijven op het gebied van duurzaamheid vaak worden belemmerd door de complexiteit van decarbonisatie. Gemiddeld bedroeg de financiële inzet voor duurzaamheids- en decarbonisatie-initiatieven bij de ondervraagde bedrijven minder dan 2% van de verwachte inkomsten voor de komende drie jaar - ondanks het feit dat dergelijke investeringen vaak efficiënt en kosteneffectief zijn. Met een return on investment van vaak minder dan één tot drie jaar.

De respondenten noemden afstemming met stakeholders, budget, technologie, vaardigheden en regelgeving als uitdagingen voor de implementatie van duurzaamheid. Een meerderheid merkte echter op dat versterkte industriële automatisering en de verbetering van de elektrische infrastructuur een belangrijk onderdeel van hun duurzaamheidsplan voor de komende drie jaar zullen vormen.

De aankoop van hernieuwbare energie behoort tot de belangrijkste initiatieven aan de aanbodzijde, terwijl elektrificatie - een belangrijke maatregel aan de vraagzijde - laag scoort onder de duurzaamheidsprioriteiten van organisaties. Naast elektrificatie zal het verhogen van de efficiëntie van de bestaande infrastructuur door middel van digitalisering en automatisering in het komende decennium een van de belangrijkste middelen zijn.

Digitale oplossingen vormen de sleutel

Uit een ander recent rapport van Schneider Electric over het elektrificatiepotentieel van de EU blijkt dat door zich te concentreren op sectoren waarin elektrificatie haalbaar en aantrekkelijk is, het aandeel van elektriciteit in de energiemix kan toenemen van ongeveer 20% tot 50%. Het aandeel van aardgas en olie zou dan weer met ongeveer 50% dalen, wat aanzienlijk bijdraagt tot een betere energiezekerheid. Schneider Electric biedt specifieke, praktische oplossingen om bedrijven te helpen deze overgang sneller en efficiënter te laten verlopen.

Schneider Electric wijst erop dat de huidige Europese energiecrisis volgt op decennia van veilige, betrouwbare energie en relatief stabiele prijzen. Velen hebben voor het eerst te maken met een onvoorspelbare energievoorziening en onbetaalbare prijzen, waaruit blijkt dat de voorbereiding op de energiezekerheid op lange termijn en de uitvoering van de decarbonisatieplannen tekortschieten. Dit benadrukt op zijn beurt het belang van het opnieuw evalueren van de hele energievergelijking, van de aanbod- (energietransitie) tot de vraagzijde (energie-efficiëntie).

"Missie en winst moeten op één lijn komen om krachtig te worden in de strijd tegen klimaatverandering", aldus Tricoire. "We beschikken al over de technologie om de energie- en klimaatcrisis af te wenden en te zorgen voor veilige, betrouwbare en duurzame energiedistributie en energiegebruik. Onze datagestuurde aanpak, die industriële automatisering, digitalisering en de digitale tweelingtechnologie van de enterprise metaverse omvat, zorgt voor een duurzamere en welvarendere toekomst. De urgentie voor actie is nog nooit zo groot geweest als nu."

Terug naar nieuws overzicht