Wat zijn de tech trends voor komend jaar?

27-12-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Wat zijn de tech trends voor komend jaar?

2022 bleek een turbulent jaar, met energieprijzen die omhoog schoten, politieke onrust en een economie die verschillende wendingen nam. Wat technologie betreft transformeerden organisaties hun activiteiten om zo maximaal voordeel te halen uit automatisering en digitalisering. Wat zal 2023 in petto hebben? Dit zijn de 10 voorspellingen voor 2023 van Zscaler.

Kostenoptimalisatie zal transformatie stimuleren: Strategieën voor kostenefficiëntie zullen - in de nasleep van de stijgende rente, economische neergang en de energiecrisis - architectuur- en security-transformatie stimuleren. De focus ligt hierbij op vereenvoudiging van de infrastructuur en verlaging van de kosten. Maatregelen die zowel kostenbesparingen als transformatie bevorderen - denk aan de vermindering van legacy-hardware, schaalvergroting en herbeoordeling van projecten - zullen toenemen. Organisaties zullen meer financieel gedreven beslissingen nemen, door te investeren in verzekeringen en door hardware te vervangen door service- of abonnementsmodellen om de kosten te drukken.

2023 wordt het jaar van de energie: Om gas en elektriciteit te besparen, zullen bedrijven er alles aan doen om hun energieverbruik te verminderen en de energiekosten te verlagen. Zij zullen effectieve methoden zoeken om het verbruik te controleren en daarover te rapporteren. Vermindering van het energieverbruik wordt een belangrijk onderdeel van de ESG-doelstellingen en een hoge prioriteit voor zowel de belegger als de organisatie. Naarmate gegevens steeds vaker via sensoren worden verzameld, zal IT de belangrijkste factor zijn wat betreft toezicht op het elektriciteitsverbruik.

Er zal een beroep worden gedaan op cybersecurity om meer te doen met minder: Bedrijven zullen hun managers vragen aankopen op het vlak van cybersecurity te vertragen, de efficiëntie te verhogen en de uitgaven te verlagen zonder de security van hun organisaties te verwaarlozen. Security-talent zal moeilijk te vinden blijven, waardoor bedrijven hun cybersecurity-professionals optimaal moeten benutten. Administratieve lasten wegnemen en focussen op preventieve beveiliging met sterk geïntegreerde security-platformen krijgt hogere prioriteit. Ook zullen organisaties hun methodes om inbreuken op te sporen blijven verbeteren.

Security-transformaties zullen niet langer worden uitgesteld: In het verleden streefden security-professionals altijd naar een solide basis: het vaststellen van beleid, goed patchbeheer, duidelijke zichtbaarheid van endpoints, het begrijpen van hun omgeving, enzovoort. Dit is echter tijdrovend en kan toekomstgerichte initiatieven vertragen. In een periode van financiële druk zullen bedrijven zich realiseren dat zij de risico’s van een nog niet volledig uitgevoerde basis kunnen verminderen door de manier waarop security wordt ingezet te veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een cloud-based zero trust-aanpak.

AI en machine learning zullen reactietijden verbeteren: Geautomatiseerde op AI- en ML-gebaseerde oplossingen zullen bedrijven helpen sneller te reageren op beveiligingsincidenten. Volgens een algemene regel hebben bedrijven slechts één minuut om een inbreuk te ontdekken, tien minuten om het te begrijpen en een uur om het in te dammen. Geautomatiseerde processen zullen niet alleen verbeterd inzicht bieden in datastromen, maar sneller actie ondernemen. Hierdoor worden handmatige taken, zoals de correlatie van waarschuwingen, uit handen genomen van de professionals die verantwoordelijk zijn voor het monitoren van waarschuwingen.

Zichtbaarheid wordt prioriteit nummer één: Transparantie in het dataverkeer wordt de hoogste prioriteit van elke CISO. Zonder te weten wat er in de infrastructuur van de organisatie gebeurt, kan er niet worden opgetreden tegen indringers of gegevensverlies. Zichtbaarheid zal daarbij voor CISO's cruciaal zijn. Inzicht krijgen in problemen, instrumenten en middelen om hen te helpen meer zichtbaarheid te creëren zullen belangrijke doelstellingen zijn. CISO's zullen niet langer bereid zijn om als zondebok van ontoereikende security te dienen.

Privacy, security en infrastructuur zullen worden bekrachtigd: Bedrijven zullen zich realiseren dat de infrastructuur die zij tijdens de pandemie overhaast hebben geïmplementeerd, moet worden herzien. Ze zullen genomen beslissingen en ingezette hardware, zoals VPN-concentrators, onder de loep nemen. Over het algemeen zal er meer aandacht komen voor informatie-integriteit - niet alleen rond gegevens, applicaties en de toegang van individuele gebruikers, maar ook rond informatie die door IoT-apparaten wordt verzameld. Nu zoveel sensoren informatie verzamelen over de toestand van bedrijven, zullen deze bedrijven moeten begrijpen waar de informatie wordt bewaard en wat ermee gebeurt. De integriteit van de informatie moet worden gevalideerd en beveiligd.

Technologie en andere middelen zullen worden geconsolideerd: Om inspanningen en middelen te verminderen en complexiteit weg te nemen, zullen organisaties vaker kijken naar een platform-benadering om te kunnen profiteren van de voordelen die platforms op schaal bieden. Waar meerdere diensten dezelfde functionaliteit leveren, zullen bedrijven deze consolideren in één model als onderdeel van een transformatie naar eenvoud en gebruiksgemak. Bedrijven zullen ook hun interne vaardigheden consolideren om transformatie via managed service providers te ondersteunen. De migratie naar dienstverleners zal de infrastructuur helpen vereenvoudigen, vooral omdat de thuiswerktrend doorzet.

Het aantal IoT-diensten zal toenemen: In 2023 zal de massale invoering van IoT-diensten beginnen. De relatief lage kosten van het inzetten van sensoren levert bedrijven veel waarde op. IoT-diensten zullen zich blijven ontwikkelen en beoordeeld worden op hun vermogen om soepelere, veiligere levenscycli van software te bieden.

5G zal een uitbreiding van het netwerk worden: Aanvankelijk zal deze nieuwe, krachtige en draadloze technologie netwerken uitbreiden, maar uiteindelijk zal het Wi-Fi in zijn geheel vervangen. Draadloze netwerken die niet sterk genoeg zijn om signalen door te geven worden momenteel al vervangen. Bedrijven zullen merken dat ze het bedrijfsnetwerk makkelijk kunnen uitbreiden met een toevoeging van een 5G-antenne voor specifieke use cases. 5G zal minder om snelheid draaien, en meer om de directionele functionaliteit die een specifiek verbindingspad kan bieden tussen de eindgebruiker en de 5G-antenne.

Terug naar nieuws overzicht
Security