Sterke groei aantal software- en applicatieontwikkelaars

19-10-2022 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Sterke groei aantal software- en applicatieontwikkelaars

Binnen de beroepen met zeer complexe gespecialiseerde taken (niveau 4) zijn er tussen 2013 en 2020 vooral meer hoogopgeleide software- en applicatieontwikkelaars bij gekomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking. In 2013 waren er 119.000 hoog opgeleide software- en applicatieontwikkelaars: dat aantal nam toe tot 199.000 in 2020.

Steeds meer mensen in Nederland zijn hoogopgeleid, schrijft het CBS. Waren in 1981 laagopgeleiden nog in de meerderheid, in 2021 was het grootste deel van de 15- tot 75-jarigen middelbaar opgeleid, gevolgd door hoogopgeleiden. Het aandeel hoogopgeleiden nam niet alleen toe onder mensen die werken in beroepen met zeer complexe gespecialiseerde taken, maar ook in de andere beroepsniveaus.

MBO'ers in minderheid

Onder software- en applicatieontwikkelaars vormen mensen met een MBO-diploma juist een minderheid, al is ook deze groep meegegroeid met de vraag naar ICT-specialisten. In 2013 waren er 44.000 middelbaar opgeleide ontwikkelaars; in 2020 waren dat er 59.000.

Het aandeel mensen met een HBO- of universitair diploma in Nederland is de afgelopen veertig jaar gestaag toegenomen. Van elke 9 mensen tussen de 15 en 75 jaar was er één hoogopgeleid in 1981. In 2021 waren dat er ruim 1 op de 3. Het aandeel laagopgeleiden — mensen met alleen basisonderwijs, een vmbo-diploma of een mbo-diploma op niveau 1 — maakte in diezelfde periode een omgekeerde ontwikkeling door, van bijna 58 procent naar bijna 26 procent.

Totaal aantal ICT'ers

Gisteren meldde het CBS nog dat er vorig jaar 556.000 ICT’ers werkten in de diverse bedrijfstakken van de Nederlandse economie. Van hen had 68 procent een vaste arbeidsrelatie met vaste uren. Eind december 2021 bedroeg het aantal openstaande vacatures in de ICT-sector bijna 23.600. Het aantal vacatures ligt daarmee hoger dan het niveau van voor de coronapandemie (2020-2021).

In 2020 had 12 procent van de bedrijven volgens het CBS vacatures voor ICT-specialisten. Deze bedrijven hebben personeel aangenomen, of hadden dat willen doen, voor functies waarvoor specifieke ICT-vaardigheden vereist waren. Bijna 6 op de 10 bedrijven met ICT-vacatures had moeite deze functies te vervullen.

Terug naar nieuws overzicht