Stijgende brandstofprijzen en inflatie leiden tot zorgen onder zakenreizigers

31-08-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Stijgende brandstofprijzen en inflatie leiden tot zorgen onder zakenreizigers

Uit onderzoek van SAP Concur blijkt dat in Europa de zorgen rond corona inmiddels minder zwaar tellen bij beslissingen over zakenreizen. Travel managers zijn vooral bezorgd over de sterk stijgende brandstofprijzen en de inflatie. De zakenreizigers zelf zien dit ook als een zorgelijke ontwikkeling, maar zijn meer bezorgd over de oorlog in Oekraïne. Toch zijn bijna alle ondervraagde zakenreizigers bereid om het zakenreizen weer te hervatten, waarbij echter wel sterker wordt gelet op duurzaamheid.
 
Ruim twee jaar lang heeft de coronapandemie het zakenreizen belemmerd. Pas sinds begin dit jaar hebben veel medewerkers hun koffers en paspoorten weer gepakt. In tegenstelling tot wat lang werd verwacht, zijn het echter niet de coronagerelateerde gezondheids- en veiligheidsuitdagingen die reismanagers hoofdpijn bezorgen, maar de sterk stijgende brandstofprijzen en de inflatie. Volgens het vierde jaarlijkse SAP Concur Global Business Traveler Report 2022, zijn dit voor 34 procent van de travel managers in Frankrijk, Duitsland en het VK de grootste bedreigingen voor zakenreizen – veel sterker dan andere overwegingen.

Veranderd beleid en uitdagingen in toeleveringsketen

9 procent noemt het veranderende beleid voor zakenreizen en 13 procent uitdagingen in de toeleveringsketen als de belangrijkste uitdagingen. Eenzelfde aantal (13%) van de ondervraagde travel managers in deze landen ziet coronagerelateerde gezondheids- en veiligheidsproblemen nog als de grootste bedreiging voor zakenreizen. Bijna alle travel managers in Frankrijk, Duitsland en het VK (99%) denken dat de huidige ontwikkelingen ervoor gaan zorgen dat hun baan de komende 12 maanden uitdagender zal worden.
 
Wereldwijd gezien tekent zich echter een ander beeld af: hier staan gezondheids- en veiligheidsproblemen als gevolg van de coronapandemie nog steeds op de eerste plaats (24%). In Azië en het gebied rond de Stille Oceaan noemt bijna de helft van de travel managers dit als de grootste bedreiging (47%). Toch zijn de brandstofprijzen en de inflatie ook wereldwijd voelbaar: volgens 22 procent van de ondervraagde travel managers is dit hun grootste zorg als het gaat om zakenreizen.

De vraag naar zakenreizen is groot

Tegenover deze zorgen staat een duidelijke bereidheid om te reizen: bijna alle zakenreizigers in de Benelux (89%) en ook wereldwijd (98%) zijn bereid om het zakenreizen te hervatten. De helft van de zakenreizigers in de Benelux reist momenteel nog minder dan ze zouden willen (47%) en dit is ook het beeld wereldwijd (39%). Zakenreizigers in de Benelux missen vooral de relatieversterkende aspecten van persoonlijk contact met klanten en collega's (40%). Ook de productiviteit van persoonlijke meetings is iets dat Benelux-zakenreizigers missen, hoewel dit met 20% het laagste percentage van alle onderzochte Europese landen is.

Verder missen respondenten uit de Benelux de kans om nieuwe ervaringen op te doen met andere plaatsen en culturen (35%). Er is dan ook een duidelijke wens om terug te keren naar een ‘normale’ situatie (33%). Zorgen over corona zijn volgens slechts 16% van de respondenten uit de Benelux de grootste uitdaging op weg naar een normale situatie.

Zakenreizigers willen flexibiliteit

Ook de zakenreizigers in de Benelux voelen de druk van de stijgende olieprijzen en de inflatie: 12 procent ziet dit als de grootste bedreigingen voor zakenreizen. Grotere zorgen baart de voortdurende oorlog in Oekraïne: een op de drie (33%) respondenten uit de Benelux aarzelt om nu naar Oost-Europa te reizen. Zij zeggen ook dat hun bedrijf al een nieuw beleid heeft ingevoerd voor reizen naar Oost-Europa (21%) en zien dat tarieven voor zakenreizen zijn gestegen (23%). 18 procent laat weten dat een of meer van hun geplande reizen zijn geannuleerd.

Om gezond en veilig te blijven reizen, hebben zakenreizigers in de Benelux duidelijke ideeën over flexibiliteit: iets minder dan de helft vindt het belangrijk dat zij zelf hun vervoermiddel (43%) en accommodatie (37%) kunnen kiezen. Daarnaast willen ze graag zelf kunnen beslissen over de reisduur (35%) en willen ze de mogelijkheid hebben om hun reisplannen zonder consequenties te wijzigen (39%).

Duurzaamheid

De onderzoeksresultaten van SAP Concur laten ook zien dat niet alle veranderingen in het reisgedrag te wijten zijn aan externe invloeden, zoals de oorlog in Oekraïne. Zakenreizigers passen zelf hun reisgedrag ook aan om hun ecologische impact te verkleinen. Zo heeft een op de drie (32%) zakenreizigers in de Benelux het voornemen om eerder te kiezen voor alternatieven voor vliegreizen, zoals de auto of de trein. Daarnaast wil bijna een kwart (23%) van de reizende werknemers minder reizen. Om dit te bereiken, moeten meerdere kortere zakenreizen gecombineerd worden tot één langere reis als deze qua tijd en geografie dicht bij elkaar liggen. Ook geeft bijna een derde (29%) van de Benelux-zakenreizigers de voorkeur aan reizen over kortere afstanden, het vermijden van tussenstops (32%) of vaker gebruikmaken van openbaar vervoer (26%). Om weloverwogen reisbeslissingen te kunnen nemen, vinden vrijwel alle (96%) zakenreizigers in de Benelux het belangrijk dat ze bij het boeken van hun zakenreis informatie krijgen over de duurzaamheid van de verschillende reisopties.
 
“De hoge brandstofprijzen en de inflatie treffen een gevoelige markt die al ingrijpende veranderingen ondergaat. Het is aan de travel managers om de kosten in balans te brengen met inspanningen op het gebied van duurzaamheid en rekening houdend met de behoeften van werknemers”, zegt Jan-Willem Basselier, EMEA Director Cloud Channel Sales (Travel) bij SAP Concur. “Om in deze uitdagende omstandigheden toch de regie te kunnen behouden, moeten werknemers meer betrokken worden en beter uitgerust zijn om verantwoorde en weloverwogen beslissingen voor zichzelf te kunnen nemen - zowel als het gaat om de reiskosten als bij keuzes rond veiligheid en duurzaamheid. Flexibele programma's voor zakenreizen die voldoen aan de eisen van de snelle wereld van nu kunnen alleen succesvol worden ingezet met behulp van digitale, cloudgebaseerde oplossingen.”
 
Het Global Business Traveler Report 2022 van SAP Concur is hier te downloaden.

Terug naar nieuws overzicht