Gartner: olie en gas industrie vraagt om nieuwe IT-competenties

21-01-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Gartner: olie en gas industrie vraagt om nieuwe IT-competenties

50% van de kapitaalprojecten in de upstream-sector - een onderdeel van de olie- en gassector dat zich richt op het opsporen en winnen van olie en gas - zijn in 2026 gemengde projecten. De investeringen in alternatieve energie overstijgen hierbij die in de productie van koolwaterstoffen. Dit vraagt om aanpassingen van IT-leiders en CIO's. Zij staan voor de uitdaging binnen het IT-team competenties te ontwikkelen die geschikt zijn voor de toekomst. Onder meer door te investeren in de ontwikkeling van zakelijk inzicht in alternatieve en duurzame energiebronnen.

Dit voorspelt marktonderzoeker Gartner. "Veel van de grote internationale olie- en gasbedrijven zijn rond het midden van deze eeuw begonnen te werken aan doelen die gericht zijn op netto nul (red: uitstoot). Dit met het oog op de toegenomen druk van klanten, investeerders en regelgevende instanties", zegt Simon Cushing, senior onderzoeksdirecteur bij Gartner. “Deze druk om te verduurzamen zal alleen maar toenemen. Naarmate nieuwe energiesystemen de geopolitiek veranderen en decarbonisatie de concurrentie intensiveert, zullen ook nationale oliemaatschappijen zich afwenden van de afhankelijkheid van koolwaterstoffen voor het genereren van welvaart en sociale steun.”

Gartner voorspelt dat de missies van upstream-bedrijven zullen verschuiven naar het ondersteunen van de nog steeds stijgende vraag naar energie met zo koolstofarm mogelijke olie en gas. Gevestigde competenties en technologische innovatie worden hierbij gebruikt om de energietransitie mogelijk te maken.

Diversificatie van traditionele activiteiten

De marktonderzoeker voorspelt daarnaast dat tegen 2025 40% van de olie- en gasbedrijven een formele strategie hebben voor een omvangrijke diversificatie, weg van hun traditionele bedrijfssectoren. Volgens Gartner gaat de periode tussen 2020 en 2030 zich ontpoppen als het "decennium van diepgaand herontwerp", omdat alle olie- en gasbedrijven significante veranderingen moeten doorvoeren in hun investeringen en operaties.

Olie- en gasbedrijven pakken momenteel drie verstoringen tegelijk aan: COVID-19, digitalisering en de energietransitie. Aangezien digitaal een belangrijke factor is bij het aanpakken van alle drie de verstoringen, moeten CIO's de transitiekosten verlagen en het tempo van verandering versnellen.

Richting geven aan IT-investeringen

“Methoden zoals scenarioplanning kunnen helpen bij het consolideren van toekomstige onzekerheden in beter beheersbare vormen en kunnen richting geven aan IT-investeringen. Bovendien kan de ontwikkeling van digitale besturingsplatforms of geavanceerde cyberbeveiliging om gemeenschappelijke elementen in onafhankelijke bedrijfsstrategieën te consolideren helpen”, aldus Cushing.

Olie- en gas-CIO's hebben te maken met een chaotische en verwarrende bedrijfsomgeving die het komende decennium waarschijnlijk zal aanhouden. Hoewel de herontwerpuitdaging ruim binnen de normale strategische planningshorizon van deze organisaties valt, heeft de vernietiging van de vraag die de industrie tijdens de COVID-19-pandemie heeft ondervonden, de potentiële risico's van het vermijden van herontwerp tastbaarder gemaakt.

Meer lezen is voor klanten van Gartner beschikbaar in de rapporten "Predicts 2021: Oil and Gas — The End of "Standard" Oil" en "Predicts 2022: Oil and Gas — The Last Golden Era."

Terug naar nieuws overzicht