Cisco DVN biedt partners mogelijkheden om innovatieve projecten te realiseren

Daan de Groot, Cisco

Cisco DVN biedt partners mogelijkheden om innovatieve projecten te realiseren

Hein Dekkers, Cisco

16-12-2021 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Cisco DVN biedt partners mogelijkheden om innovatieve projecten te realiseren

Cisco wil via het Digitale Versnelling Nederland (DVN) programma partners helpen innovatieve projecten sneller te realiseren. Het idee hiervoor werd geboren uit de samenwerking tussen Cisco-programma Digitale Versnelling Nederland (DVN) met partner Avit Group, waar Avit Video Consult for healthcare uit voort is gekomen. Het doel is om samen met partners te investeren in het bouwen van nieuwe software en services oplossingen voor sectoren zoals bijvoorbeeld de zorg of educatie. Cisco’s partner-team en het DVN-team hebben hiervoor de handen ineengeslagen, vertellen Daan de Groot en Hein Dekkers van Cisco Nederland.

Met Digitale Versnelling Nederland (DVN) wilde Cisco een kleine vier jaar geleden aansluiten bij de digitale agenda van de Nederlandse overheid: het verbeteren van digitaal onderwijs en digitale vaardigheden van mensen in het bedrijfsleven, de overheid en publieke sectoren als de zorg. Cisco werkt via Digitale Versnelling Nederland (DVN) met pilaren zoals educatie, healthcare, cyber security en kritische infrastructuren. Inmiddels is Hein Dekkers aangetreden om de verlenging van DVN te leiden. Zijn doel is meer digitale inclusie en cyberweerbaarheid, onder andere door het vertrouwen van mensen in digitale toepassingen en hun eigen digitale vaardigheden te vergroten.

Mede als onderdeel van het tweede termijn van DVN komt Cisco met een investeringsproject voor Nederlandse partners om hen te helpen hun ambities te realiseren. Het initiatief is begin november 2021 tijdens de Partner Award-uitreiking geïntroduceerd. Partners kunnen door middel van financiële ondersteuning van Cisco de mogelijkheid krijgen om innovatieve, schaalbare projecten te realiseren, licht Hein Dekkers, Directeur Digitale Versnelling Nederland, toe. “We zoeken partners met gedurfde ambities en initiatieven die bijdragen aan onze duurzame missie en groeiplannen om een veilige digitaal inclusieve samenleving te realiseren.”

Meer relevantie
Er zijn volgens Daan de Groot, Head of Partner Organization Cisco Nederland, diverse redenen om het project in het leven te roepen. “Zo zien we in het huidige uitdagende klimaat ook mogelijkheden en kansen om onze partners te helpen door middel van Cisco technologie en zo nog relevanter te zijn voor onze gezamenlijke eindgebruikers. Partners moeten daarvoor vaak ook een eigen investering doen.”

Cisco kent diverse investeringsprogramma’s om technologie in de markt te zetten. Dat geheel was echter wat versplinterd, stelt De Groot. Aanleiding om met het DVN-team van Dekkers om tafel te gaan zitten. Samen hebben ze gekeken hoe de combinatie van DVN-programma’s en channel-programma’s kan helpen om zowel het economisch klimaat van Nederland in Covid-tijd te verbeteren als Cisco-partners meer relevantie te geven. “En dat geldt ook voor partijen die relatief weinig met Cisco hebben gedaan, maar daar nu meer kansen voor zien.”

Bundelen doelen
Dekkers erkent dat de uitgesproken ambitie in het investeringsproject van Cisco risico’s met zich meebrengt. Een project om een nieuw marktsegment te bereiken of een nieuwe oplossing te introduceren die de doelen van DVN ondersteunt, vergt dan ook meer slagkracht. Dat wil Cisco bereiken door de ambities van DVN en van eerdergenoemde partner-investeringsprogramma’s te bundelen. “We zoeken investeringen voor de langere termijn. Het gaat om langdurig en groot denken. De ondersteuning daarvoor kunnen we mede vanuit DVN leveren.”

Een goed voorbeeld van een project zoals hierboven beschreven is Avit Group (ook genomineerd voor een Dutch IT-Channel Award nominatie 'Communications - Telecom innovator of the year 2021'). Cisco benoemde de Nederlandse netwerkintegrator en managed service provider vorig jaar tot Partner of the Year en Customer Experience Partner of the Year.

In het kader van DVN stelde Cisco aan Avit Group een budget beschikbaar om voor de zorgsector Avit Video Consult te ontwikkelen. Deze dienst maakt het voor behandelaars en patiënten mogelijk om binnen de Webex-omgeving van Cisco veilig, snel, eenvoudig, efficiënt, persoonlijk en device-onafhankelijk digitale consulten op te zetten. Nadat corona zorg en consulten op afstand nodig maakte, was zo’n dienst een must.

Van generiek naar sectorspecifiek
“Het gaat om een generiek product – Cisco Webex – waar Avit Group sectorspecifieke kenmerken aan heeft toegevoegd om de adoptie van videoconsulten door artsen en andere zorgverleners te vereenvoudigen”, schetst Dekkers. “Door de eenvoud in gebruik kunnen ook patiënten en zorgverleners die digitaal minder goed ontwikkeld zijn, veilig en met de juiste kwaliteit een goed gesprek op afstand voeren. Een fantastisch initiatief waar we graag aan hebben bijgedragen. De videodienst is begin 2021 gelanceerd in Nederland en wordt nu uitgerold in andere landen binnen Europa.”

Avit Group heeft het initiatief van Cisco met beide handen aangegrepen om basistechnologie van Cisco te verrijken met eigen intellectueel eigendom om in dit geval de zorgsector te ondersteunen, vult De Groot aan. Allereerst tijdens de coronapandemie, maar uiteindelijk ook daarna. “Zo vergroot Avit Group zijn relevantie en helpt tegelijkertijd bij het ondersteunen van primaire zorgprocessen. Dat was echt wel uniek, maar ook succesvol en zo een mooi voorbeeld van wat we met ons investeringsproject willen neerzetten.”

Impact op aantal vlakken
Avit Video Consult for healthcare heeft op een aantal vlakken impact, stelt ook Dekkers. “Het maakt zorg efficiënter, het zorgt ervoor dat patiënten – ook zij die digitaal minder vaardig zijn - minder vaak fysiek naar een afspraak hoeven te gaan. Dat geldt voor ziekenhuizen, maar ook voor huisartsen, gasthuizen en apotheken. Dit soort innovaties draagt zo bij aan wat we nu al, maar zeker in de toekomst nodig hebben om de zorg beheersbaar en betaalbaar te houden.”

Dit soort add-ons wil Cisco met behulp van het nieuwe investeringsprogramma breder neerzetten, waarbij andere onderdelen van Cisco technologie ingezet worden om – voor de zorg bijvoorbeeld – patiënten gedurende het hele behandeltraject te ondersteunen. Het past ook in de transitie die Cisco doormaakt van hard- naar software en services aanbieder, benadrukt De Groot, ook iets waarin het partners wil meenemen.

Focus op businessuitkomsten
“We willen veel meer kijken naar de business-uitkomsten die je kunt bereiken, zoals ook de Avit-case laat zien. We willen partners en eindgebruikers helpen om software en services – onder meer abonnement gebaseerd - in de hele life cycle te laten adopteren en benutten. Daar is ons Customer Experience-programma omheen gebouwd. Waarbij de DevNet development community een tooling is die partners kunnen gebruiken om verticale use-cases te bouwen op de Cisco stack van software en services. Het investeringsprogramma is hier een financiële component van.”

Partners kunnen tot 19 januari 2022 hun projecten aandragen bij Daan de Groot. Daarna zal Cisco rond de overgang van januari naar februari de selectie bekendmaken en enkele partners uitnodigen om hun idee te pitchen in een Dragons’ Den-achtige setting bij Cisco in het voorjaar van 2022. Voorafgaand aan die pitch vraagt Cisco de geselecteerde partners om een business plan rondom het idee te maken.

Focus op langere termijn
Uiterlijk in maart wil Cisco met de projecten van start gaan, vertelt De Groot. De Head of Partner Organization Nederland onderstreept nogmaals de focus op de langere termijn. “Het betreft een periode van minimaal drie jaar waarin we met de initiatieven van de partners duurzame groei willen realiseren. Het gaat om een substantiële investering vanuit Cisco, van minstens 222.000 euro, maar het kan ook het dubbele of viervoudige zijn.”

Dat betekent dat Cisco ook van de partner één en ander verwacht. Zoals een business case die incrementeel minimaal vijf miljoen euro gaat opleveren over drie jaar gemeten. Een focus op de transitie die Cisco zelf en met partners wil realiseren - naar software, lifecycle management en abonnementen via as-a-service achtige proposities. En, stelt Dekkers, tot slot, het gaat om meer dan business alleen. “We willen een bijdrage zien aan een veilige, digitale en inclusieve samenleving, waar we vanuit DVN naar streven.”

Binnen deze voorwaarden wil Cisco hun partners alle creatieve vrijheid geven om aan de slag te gaan, benadrukken Dekkers en De Groot. “Onze technologie vormt slechts de basis. We willen partners buiten de gebruikelijke kaders laten denken en weten wat zij van ons nodig hebben om samen deze innovaties succesvol te maken. Zo willen we bijdragen aan meer relevantie van onze partners én de partners binnen DVN om duurzame, langdurige resultaten te realiseren.”

Door: Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht
Security