Datacenterbranche roept nieuwe kabinet op tot landelijke sturing

Stijn Grove, directeur van Dutch Data Center Association (DDA)

27-10-2021 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Datacenterbranche roept nieuwe kabinet op tot landelijke sturing

In een brandbrief aan het nieuwe kabinet geeft de datacenterbranche aan in te willen zetten op een Nationale Datacenter Strategie (NDS). Landelijke coordinatie moet gaan zorgen voor een meer toekomstbestendige groei van de branche. Door digitalisering is er namelijk steeds meer vraag naar datacenterdiensten. De branche pleit voor een integrale aanpak waarin digitalisering, energietransitie, stroomzekerheid en ruimtelijke ordening samenkomen om zo samen met overheid en andere sectoren de uitdagingen van de komende decennia het hoofd te bieden.

De digitale branche heeft als relatief jonge sector al jaren te maken met beleidsvraagstukken op het gebied van energie, ruimtelijke ordening en het klimaatakkoord. Zeker met het oog op de energietransitie, het woningtekort en het onlangs uitgebrachte IPCC-rapport zijn gemeenten en provincies genoodzaakt om het lokale bedrijfsleven steeds meer beperkingen op te leggen.

Oproep tot landelijke strategie

De branche pleit daarom juist voor een landelijke regie, waarbij meer aandacht komt voor digitalisering als onderdeel van de maatschappij: “Digitaal heeft de toekomst, nu al speelt digitalisering in vrijwel alle maatschappelijke opgaven een rol” zegt Stijn Grove (foto), directeur van Dutch Data Center Association (DDA). “Een indringend voorbeeld is de corona crisis. De overgang naar digitaal werken en leren is in Nederland vrijwel probleemloos verlopen. Maar ook ontspannen, communiceren en betalen doen we tegenwoordig digitaal. Tegelijkertijd neemt de datacenter sector de verantwoordelijkheid om een toekomst te borgen die naast digitaal, ook duurzaam en veilig is voor iedereen. Echter vraagt dit wel om landelijke sturing. Op dit moment wordt de ruimtelijke inpassing van onze digitale economie nog te vaak beschouwd als een op zichzelf staand en lokaal vraagstuk.”

Verlies digitale soevereiniteit

De digitale doelstellingen van Nederland liegen er niet om: de digitale privacy en rechten van burgers dienen beter geborgd te worden, er moet gei?nvesteerd worden in cyber expertise en ook wordt ingezet op een betrouwbaar 5G-netwerk, ethisch verantwoorde AI-toepassingen en een veilig IoT-systeem. Om dit te realiseren, zijn investeringen in de kennis, ontwikkeling en uitbreiding van de digitale infrastructuur fundamenteel.

De openbare denktank Denkwerk bevestigd dit in hun recente onderzoek De Online Wereld.nl (februari 2021). Daarin geven de auteurs aan dat publieke verantwoordelijkheid nodig is voor een goed verloop van verdere digitalisering. De uitbreiding van de digitale infrastructuur overlaten aan omringende landen, zoals het onlangs verschenen rapport van BCI Consultants suggereert, kan ervoor zorgen dat we niet alleen onze digitale koploperspositie in Europe verliezen maar ook onze soevereiniteit in een wereld vol digitale grootmachten. Met het uitbesteden van de digitale infrastructuur zou bovendien ook een groot deel van de kennis op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en technologie wegvloeien naar het buitenland.

“Wij geloven dat de manier waarop Nederland samen met Europa de online wereld gedurende de komende tien jaar vormt, bepalend gaat zijn voor de Nederlandse welvaart, autonomie en rol in de wereld gedurende de 21e eeuw”, aldus Denkwerk.

Kees Verhoeven, voormalig Tweede Kamer politicus en huidig Adviseur Digitale Transformatie bij Dutch Data Center Association: “Digitalisering en energietransitie zijn niet alleen noodzakelijk, maar bieden ook grote kansen. Voor deze onderwerpen wordt nu met name restrictief beleid gecree?erd. Terwijl we juist zouden moeten kijken naar beleid dat de mogelijkheden van beide optimaal benut met behulp van extra inspanningen van alle sectoren. Het nieuwe kabinet kan hier op inzetten door een sterke regierol te nemen middels een integrale, nationale strategie.”

Nieuwe, duurzame economie

De groeiende digitale consumptie en al haar economische en sociale voordelen hebben een maatschappelijke prijs. In 2020 verbruikten datacenters 2,3% van de elektriciteit in Nederland (bron: CBS). Ruimtelijk beslaan alle datacenters samen 239 ha. Omdat datacenters volledig gee?lektrificeerd zijn en voor 88% groene stroom verbruiken, zijn de CO2-emissies te verwaarlozen.

Stijn Grove: “Maar dat neemt niet weg dat we als sector blijven kijken hoe we milieu en klimaat nog beter kunnen ontzien. Zo wordt het EU Climate Neutral Data Center Pact, een ambitie om in 2030 klimaatneutraal te opereren, inmiddels door 90% van de Europese datacenter en cloud sector ondersteund. Dit geeft aan hoe serieus we die ambitie nemen. We doen een handreiking aan de overheid om die ambitie samen te verzilveren.”

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters