Nederlanders willen Minister voor Digitale Zaken

29-09-2021 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Nederlanders willen Minister voor Digitale Zaken

Nederlanders hebben een sterke voorkeur voor een Minister van Digitale Zaken, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van developer-banen-platform Honeypot. 39 procent van de respondenten wil dat een digitale bewindspersoon wordt toegevoegd aan het kabinet, 23 procent vindt dit niet nodig. 51 procent van de Nederlanders vindt dat er te weinig aandacht is voor digitale vraagstukken in de Nederlandse politiek; 63 procent stelt dat politici hun digitale kennis en vaardigheden moeten vergroten.

Een Ministerie van Digitale Zaken zou zich onder meer overkoepelend moeten bezighouden met de rol van digitalisering en technologie bij uiteenlopende beleidsvraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, zorg en klimaat. 62 procent van de respondenten uit de studie van Honeypot ziet het beschermen van burgers als absolute topprioriteit. Bijvoorbeeld op gebieden zoals cyberveiligheid, privacy of ethische vraagstukken. 17 procent wil aandacht voor een efficiëntere digitale overheid, terwijl 7 procent het zorgdragen aan digitale vaardigheden van burgers noemt als belangrijkste aandachtspunt.

Inperken macht tech-concerns

Met of zonder Minister voor Digitale Zaken vinden Nederlanders dat de overheid aandacht moet geven aan het inperken van de macht van grote technologiebedrijven (53%). Daarnaast vindt een derde (32%) dat de overheid technologiebanen toegankelijker moet maken voor een bredere doelgroep en zegt 27 procentdat de overheid moet zorgen voor toegang tot internet voor iedereen.

Ook vindt 72 procent dat de Nederlandse overheid (meer) werk moet maken van de digitale vaardigheden van burgers, zodat iedereen gelijke kansen heeft op de digitale arbeidsmarkt. Ruim de helft (53%) stelt dat hier op school meer aandacht aan moet worden besteed, terwijl een derde (32%) vindt dat de overheid zich moet richten op het aanbieden van cursussen. Ruim een kwart (28%) ziet vooral heil in het aanbieden van omscholingsmogelijkheden.

Meer aandacht voor digitale vraagstukken

“Het onderzoek wijst uit dat er zowel in de maatschappij als in de politiek meer aandacht moet zijn voor digitale vraagstukken”, stelt Laura Schukkink, country manager Nederland bij Honeypot. “Niet alleen om burgers te beschermen tegen digitale gevaren, maar ook om te zorgen dat burgers grip houden op digitale ontwikkeling en gelijke kansen hebben op de digitale arbeidsmarkt. Een Ministerie van Digitale Zaken kan sterk bijdragen aan een digitaal vaardig Nederland, wat weer resulteert in meer geschikte kandidaten voor de talloze technologiebanen die voor het oprapen liggen.”

Terug naar nieuws overzicht