Dave Muller, Gartner: Inspiratie voor de digitale transformatie

Dave Muller, Gartner

Dave Muller, Gartner: Inspiratie voor de digitale transformatie

09-10-2021
Deel dit artikel:

Dave Muller, Gartner: Inspiratie voor de digitale transformatie

‘Ik wil een sparring partner zijn voor executives bij hun digitale transformatie’, zegt Dave Muller van het Gartner Executive Program in Nederland. Want hoewel CIO’s voor veel uitdagingen staan, zijn er veel overeenkomsten in digitaliseringstrajecten. Daar kan hij onder meer vanuit zijn eigen ervaring als CIO bij helpen.

Dave Muller, Executive Partner bij Gartner Nederland, heeft zijn sporen verdiend in de praktijk. Hij is ooit bij Accenture begonnen als consultant, en heeft daarna altijd gewerkt in de financiële sector. “Ik liep er daarbij wel tegenaan dat je als extern adviseur altijd wel met enig wantrouwen wordt bejegend, zeker als je ook een salestarget hebt. Dus toen ik de mogelijkheid kreeg om over te stappen naar Delta Lloyd heb ik die aangegrepen.”

Daar is hij verantwoordelijk geweest voor alle IT binnen Delta Lloyd Leven. “Daar zag ik een heel andere dynamiek. In de periode dat ik er gewerkt heb, hebben we een enorme digitaliseringslag doorgevoerd. We beseften op een bepaald moment dat er in de loop der jaren zoveel papier verzameld was met pensioengegevens, dat alle ordners met dat papier een rij zou vormen van tien kilometer, van het Amstelstation tot de Dam en weer terug.”

Sparring partner
“In die gigantische digitaliseringslag hebben we de pensioengegevens veel sneller beschikbaar en inzichtelijk kunnen maken voor onze klanten. En het interessante is dat heel veel aspecten van dat project ook in mijn huidige werk bij Gartner voorbijkomen. Eigenlijk klopt de term Executive Partner niet helemaal, want ik ben geen executive maar een partner voor de executive, geen consultant, maar een sparring partner.”

De onderwerpen die hij bespreekt met de executives zijn breed. “Ik heb een portfolio van 28 organisaties, zowel commerciële organisaties als overheden, zowel multinationals als nationaal opererende bedrijven. Eén van de gemene delers die ik bij die organisaties wel zie is dat ze allemaal worstelen met de vraag hoe zij zichzelf het beste kunnen voorbereiden op de toekomst.”

“Daarbij komen vragen als al dan niet centraliseren aan bod. En je ziet dat die discussies vaak getriggered worden door de vraag: “hoe los je snel uitdagingen op?’. Een uitdaging kan bijvoorbeeld zijn dat je last hebt van ransomware. Dat duidt meestal op het niet volledig up-to-date houden van applicaties. En die situatie ontstaat vaak weer doordat er centraal te weinig grip is op het beheer van die applicaties.”

War on Talent
Maar naast deze operating model-discussies ziet hij dat de “War on Talent” ook echt actueel is bij zijn klanten. “Vooral op de deelgebieden cybersecurity en data-analytics is het talent niet aan te slepen. De verwachtingen zijn op die gebieden dan ook sky high. Zeker ten aanzien van data-analytics. Iedereen heeft het over zaken als AI en Machine Learning. Maar heel veel organisaties zijn gewoon nog niet zo ver, ondanks dat ze wel nieuw talent aantrekken. Maar die hebben vervolgens niets te doen. Dan gaat het talent weer weg en als de organisatie na enige tijd wel zo ver is, zitten ze zonder mensen.”

Een onderwerp waar hij zich intensief mee bezig houdt is “Leadership Development”, om als coach de CIO te helpen om de kloof tussen IT en Business te overbruggen. “Succes kent vele vaders, en dat geldt zeker ook voor het succes van een CIO. De criteria voor het succes zijn natuurlijk ook heel anders in bijvoorbeeld een familiebedrijf ten opzichte van een multinational. Maar begrijpen in welke business je zit, is voor elke CIO belangrijk. Hij moet technology echt kunnen zien als een enabler van de business en niet als een op zichzelf staand doel.”

Transformatie
“Wanneer een CIO van al zijn projecten de business benefits kan benoemen blijft hij doorgaans ook weg uit vervelende kostendiscussies. Kortom: een succesvolle CIO zit volop aan tafel bij de business decision makers. Dat leidt trouwens ook tot een verbreding van ons Executive Program. Waar wij ons voorheen vooral richtten op het coachen van CIO’s, zie je nu steeds vaker dat er ook CDO’s en CTO’s van onze coaching gebruik maken. Waarbij de T van CTO tegenwoordig ook vaak staat voor ‘Transformation’ in plaats van voor ‘Technology’.”

AI is vaak een belangrijk ingrediënt voor die transformatie. “Ik zie dat veel mensen al gebruik maken van AI-toepassingen zonder dat ze het doorhebben. Het feit dat Outlook voor jou bepaalt welk mailtje belangrijk is en welk niet is al een AI-toepassing. Maar over het algemeen zie je grote verschillen. Sommige organisaties zijn er nog helemaal niet aan toe, terwijl ik ook bij een klant over de vloer kom die AI gebruikt om jaarverslagen te analyseren en op basis daarvan een inschatting maakt van het investeringsrisico. Over het algemeen zie ik dat veel bedrijven wel de ambitie hebben om iets met AI te doen, maar dat kan alleen als je ook beschikt over de juiste data, en als die op orde zijn.”

Gartner IT Symposium
Dit alles zal ook aan bod komen tijdens het komende virtuele IT Symposium. “Inspiratie kun je overal vinden, maar soms ga je daarna weer over tot de orde van de dag. En dat is zonde want als je even stilstaat bij de vraag wat je met die inspiratie gaat doen, heb je er veel meer aan. En door de inspiratie samen te duiden kunnen wij executives helpen om die opgedane inspiratie veel beter te laten beklijven. En wij kunnen als Executive Partners klanten ook aan elkaar koppelen, want we weten van veel van de mensen die deelnemen waar zij mee bezig zijn.”

“Doordat wij geen salesorganisatie zijn, kunnen we ons ook echt als partner opstellen. En juist ook op boardniveau is de behoefte aan een sparring partner groot. Het is immers ‘lonely at the top’. En alle partners uit ons programma hebben zelf ook op de CIO-stoel gezeten. Daarnaast kunnen wij natuurlijk helpen om wegwijs te worden in al die mooie content van Gartner Research, en dit in jouw context plaatsen.”

Auteur:

Terug naar nieuws overzicht