NLdigital: uitblijven nieuw kabinet problematisch voor digitalisering Nederland

25-09-2021 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

NLdigital: uitblijven nieuw kabinet problematisch voor digitalisering Nederland

NLdigital maakt zich zorgen over het uitblijven van een nieuw kabinet. Het zorgt ervoor dat belangrijke beslissingen op gebieden zoals digitalisering en cyberveiligheid steeds verder vooruit geschoven worden. Dat stelt de branchevereniging in een eerste reactie op de tijdens Prinsjesdag gepubliceerde begrotingsplannen van het demissionaire kabinet.

'We zitten midden in een versnellende digitale transitie, maar in Den Haag valt het stil zolang er geen nieuw kabinet wordt gevormd', zo stelt NLdigital. 'Ons algemene beeld van Prinsjesdag 2021 is een gebrek aan vooruitgang. Hoe lang moet het onderwijs nog wachten op digitale geletterdheid? Hoe lang moeten projecten in de digitale sector voor connectiviteit, arbeidsmarkt en duurzaamheid nog wachten op financiering? Hoe lang moeten de Autoriteit Persoonsgegevens en het Digital Trust Center nog wachten op voldoende financiering om hun werk goed te doen?'

Nederland kan vanwege de demissionaire status van het kabinet, nog niet voldoen aan de eisen van de Europse Commissie voor de inzet van het Europese herstelfonds (RRF). Daarom blijft er geld op de plank liggen dat bedoeld is en nodig zal zijn voor het opvangen van de langetermijneffecten van corona, schetst NLdigital.

'Wij hebben met vele partners en ministeries gewerkt aan voorstellen om heel Nederland aangesloten te krijgen op het internet, om mensen wiens beroep verdwijnt om- en bij te scholen voor de ict-arbeidsmarkt en om grote slagen te maken in het verduurzamen van onze sector. Al deze projecten blijven op de plank zolang er geen daadkracht komt vanuit de politiek om de noodzakelijke maatregelen te nemen en dit geld beschikbaar te stellen.'

Lichtpuntje: belang cybersecurity

NLdigital vindt het een lichtpuntje dat het maatschappelijk belang van cybersecurity steeds hoger op de agenda komt. De koning noemde het onderwerp specifiek in de troonrede. In de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ziet de branchevereniging ook het belang van de digitale economie vastgesteld:

EZK vult dit volgens NLdigital verder in met de broodnodige aandacht voor onder andere digitale infrastructuur, de verdere uitrol van 5G en cybersecurity. Ook reserveert het ministerie 300 miljoen euro voor mogelijke deelname aan Europese innovatieprogramma’s op het gebied van cloud en chips. 'In de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zien we weinig nieuwe speerpunten, maar vooral voortzetting van het beleid. Wel is er bijvoorbeeld aandacht voor encryptie en wordt er een Nationale Cryptostrategie aangekondigd.'

NLdigital stelt alle details in de verschillende begrotingen nog verder te bestuderen: ontwikkelingen rondom onderwijs, digitale overheid, data, klimaat en cybersecurity.

Meedenken over betere digitale overheid

Vorige week, 15 september, overhandigde NLdigital een manifest aan Maarten Schurink, secretaris generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin stelde de branchevereniging dat de ICT-sectorgraag samen met de overheid wil werken aan een betere digitale overheid. NLdigital biedt aan om mee te denken over de baten en lasten van ICT, toetsing van nieuwe regels, professioneel zaken doen met elkaar en het delen van kennis met overheid en politiek.

Terug naar nieuws overzicht
Security