Drie vragen rond Anywhere Workforce die partners kunnen beantwoorden

Kenneth del Rio van Heese, Director Channel Sales bij VMware Benelux

19-07-2021
Deel dit artikel:

Drie vragen rond Anywhere Workforce die partners kunnen beantwoorden

Doordat er het afgelopen jaar veel veranderd is, dient één vraag zich steeds weer aan: is dit een tijdelijke of een nieuwe realiteit waaraan we ons moeten aanpassen? CEO’s en bedrijfsleiders in bijna elke sector verwachten een overschakeling naar een permanent hybride werkmodel. Uit een peiling van vakbond FNV kwam naar voren dat slechts 10 procent van de werknemers na corona weer fulltime op kantoor wil werken, 20 procent wil helemaal nooit meer naar de fysieke werkplek en 70 procent wil hybride gaan werken[1]. En volgens ING, Deloitte, ProRail en Graydon zorgt hybride werken voor de ideale mix[2][3].

Technologie en strategische partners moeten bedrijven helpen om strategieën voor de lange termijn te implementeren die de toekomst van anywhere working mogelijk maken. Deze twee spelen een belangrijke rol: ze kunnen bedrijven helpen een balans te vinden tussen kosten, beveiliging en risico’s, en de betrokkenheid, collaboratie en productiviteit van medewerkers verbeteren.

Dit is een grote uitdaging, maar wel een die het kanaal al eens eerder is aangegaan. Partners speelden een essentiële rol bij het operationeel houden van bedrijven tijdens (het begin van) de pandemie en ze zijn nu opnieuw essentieel om langetermijnverandering te realiseren.

Waarom? Het zal lastig zijn voor IT-teams om zulke significante veranderingen snel door te voeren, dus ze hebben ondersteuning van partners nodig om een digitale werkomgeving voor de toekomst op te zetten. En dus niet slechts voor de eerste paar weken of maanden nadat de samenleving weer volledig geopend is. Zo moet onder andere de beveiliging worden gemoderniseerd nu de traditionele perimeter verdwenen is, edges moeten beheerd en beveiligd worden, medewerkers moeten betrokken kunnen zijn en ze moeten eenvoudig toegang hebben tot applicaties, tools en data.

Met expertise van – en ervaring in – het uitvoeren van succesvolle transformatieprojecten beschouw ik partners als een onmisbaar onderdeel van de overgang naar anywhere working. Ze kunnen onderdeel uitmaken van het hele proces: van het ondersteunen van initiatieven voor bedrijfsmobiliteit, BYOD en apparaatkeuze om klanten te helpen hun VPN-bandbreedte te beheren, het ontsluiten van de waarde van de cloud, het moderniseren van applicaties tot en met het verlagen van de kosten. Zoals Bert Smet, Solution Architect en Digital Workplace Practice Lead bij HPE België zegt, ze willen “een schaalbare oplossing leveren waardoor gebruikers weten dat ze de data die ze nodig hebben snel kunnen krijgen dankzij een stabiele IT-omgeving en waardoor IT-teams veel minder complexiteit ervaren.”

Maar waar moeten partners beginnen als ze klanten willen ondersteunen om een meer permanente, gedistribueerde anywhere workforce te creëren? Elke partner moet volgens mij in staat zijn om de volgende drie vragen te beantwoorden.

Vraag 1. Hoe kan ik een klant helpen om van nul naar honderd virtuele desktops te schalen? Of van honderd naar het empoweren van een wereldwijde workforce?

Het empoweren van een workforce, of die nu bestaat uit honderd, duizend of meer dan tienduizend medewerkers, vraagt om een nieuwe aanpak waarbij bedrijven workspaces moeten kunnen leveren met digitale tools en ingebouwde endpoint security, waar medewerkers zich ook bevinden.

Voor de toekomst is snel kunnen schalen belangrijk, maar nu remote workforces ‘anywhere workforces’ worden, is een duurzame visie ook belangrijk. Bedrijven zouden een beroep moeten kunnen doen op de expertise van partners in de Benelux, zodat hun activiteiten door blijven gaan en tegelijkertijd de werknemerservaring gegarandeerd blijft of zelfs verbeterd – middels automatisering, zero-trust beveiliging en een uitgebreide IT-architectuur die de medewerker op de eerste plaats zet.

Vraag 2. Hoe doorbreek ik interne silo’s om de klant voor te bereiden op de toekomst van werk?

In de afgelopen twaalf maanden lag het probleem van silo’s binnen IT-teams onder een vergrootglas. Nu de manier waarop we werken veranderd is, worstelen IT-teams om de implementatie-, beheer- en ondersteuningsvereisten voor de work-from-anywhere workforce bij te benen. Dit omdat veel teams nog moeten werken in silo’s met on-premises pc-management tools en teams.

Aan de beveiligingskant zijn er ook de nodige uitdagingen, omdat teams vaak prioriteit geven aan aankopen en het nemen van beslissingen gebaseerd op directe dreigingen of behoeften, in plaats van aan samenwerken binnen het bedrijf om proactief problemen op te lossen. Veel bedrijven hebben op dit moment geen samenhangend beeld van kwetsbaarheden, bedreigingen en van wat ze proberen te beschermen in een gedistribueerd model.

Betrouwbare partners – die weten hoe het bedrijf werkt, maar genoeg afstand hebben om een meer holistische benadering te hanteren – kunnen interne IT-teams helpen om in kaart te brengen waar deze silo’s zich bevinden en ze doorbreken om een bredere visie te creëren op de doelen van het bedrijf. De afgelopen twaalf maanden stonden voor IT-teams in het teken van brandjes blussen en dagelijkse ondersteuning. Door deze bredere visie kunnen ze een meer strategische rol op zich nemen om een productieve, digitale workplace te leveren, evenals de tools om ervoor te zorgen dat teams zelf oplossingen voor problemen vinden.

Vraag 3. Hoe introduceer ik een objectieve veranderstrategie?

Over het algemeen zijn bedrijven en medewerkers het afgelopen jaar goed omgegaan met de gedwongen veranderingen van werkpraktijken. Maar om dit ook op de lange termijn te laten slagen en de concurrentiepositie van het bedrijf sterk te houden, is een goed doordachte veranderstrategie nodig. Maar het is niet eenvoudig om iedereen binnen het bedrijf erbij te betrekken, een stap terug te doen en een echte visie voor de verandering te hebben. Daarom is het essentieel om een derde partij erbij te betrekken die met een frisse blik naar de situatie kijkt.

De samenwerking tussen gemeente Haarlem en ITQ is een goed voorbeeld van de waarde die partners kunnen bieden. Ze hebben samen de veranderstrategie van de gemeente voorbereid en ontworpen. Thomas van den Hoff, projectleider/scrummaster bij de gemeente Haarlem: “De adoptie van VMware Workspace ONE ging soepel, desalniettemin heeft een andere manier van werken impact op medewerkers. Daarom hebben we de veranderstrategie goed voorbereid en vormgegeven met ITQ. Afdelingen waren nauw betrokken bij de uitrol van de nieuwe werkplekomgeving. Samen hebben we de applicaties geïnventariseerd, ambassadeurs aangesteld die de voordelen aan medewerkers lieten zien, presentaties gegeven en na de uitrol werden de medewerkers geholpen zodat ze aan de slag konden gaan.”

Ze zorgden er niet alleen voor dat de technologie goed werkte. De gemeente Haarlem en ITQ dachten ook aan de culturele veranderingen en de uitdagingen van het aanpassen aan, adopteren van en vertrouwen op onbekende technologieën. Partners kijken verder dan de hype en ingewikkelde onderdelen van de technologie. Ze kijken hoe technologie past binnen een bedrijf en hoe het de cultuur zal veranderen.

Dit is hét moment voor partners

Dit is een van de grootste veranderingen in onze manier van werken en deze verandering heeft heel snel plaatsgevonden. Hierop reageren door een digitale werkplek te creëren die gedistribueerd werken naadloos ondersteunt en bedrijven helpt om meer flexibel te werken, snel te reageren op toekomstige veranderingen en totaal nieuwe manieren van bedrijfsvoering te ontwikkelen is niet eenvoudig. Daarom zie ik dit als zo’n enorme kans voor derde partijen. Tijdelijke oplossingen vervangen door langetermijnoplossingen is haalbaar met de ondersteuning van betrouwbare partners die ervaring, kennis en expertise hebben van de verandering die nodig is om de toekomstige anywhere workforce te ondersteunen.

Door: Kenneth del Rio van Heese, Director Channel Sales bij VMware Benelux

Terug naar nieuws overzicht