Om gebruik te maken van de Youtube player moet u Analytische en functionele cookies toestaan.

Wijzig cookie voorkeuren
06-05-2021
Deel dit artikel:

BLOG: Hoe houd je de top vier veranderingen in HR en finance bij?

Slechts een jaar geleden was het voor veel organisaties plotseling code rood. Digitale transformatie moest en zou doorgevoerd worden, vaak om de bedrijfscontinuïteit te borgen. Nu zijn HR afdelingen alweer bezig met een ‘return to work’, terwijl finance professionals zich aanpassen aan een nieuwe, strategische rol binnen de organisatie. Terug naar het oude zit er niet in, en aan die strategische rol moet worden vastgehouden schrijft Henry Barenholz, Country Manager van Workday Nederland, in deze blog. In een video gesprek met Dutch IT Channel redactielid Marco van der Hoeven belicht Barenholz ook het aankomende online event Workday Elevate 2021 waar de laatste actuele ontwikkelingen rond finance en HR worden belicht.

Het is inmiddels duidelijk dat we moeten wennen aan het idee van constante verandering. Technologie evolueert razendsnel, maar ook onze samenleving - en daarmee onze verwachtingen qua bedrijfscultuur - veranderen snel. Hierdoor staan organisaties voor een aantal complexe uitdagingen. Hoe kunnen de kernafdelingen van een organisatie, HR en finance, hiermee omgaan?

HR-uitdaging: Terug naar de werkplek

Het is een van dé thema’s die speelt binnen HR: hoe gaan we weer aan het werk als de pandemie voorbij is? Hoe ziet het ‘nieuwe werken’ eruit en hoe pak je dit als organisatie aan?

Het is inmiddels relatief zeker dat de meerderheid van organisaties niet volledig terug naar kantoor gaat en het 9-tot-5-stramien weer oppakt. Er kleven simpelweg te veel voordelen aan flexibel werken. Maar dat betekent dat er processen moeten staan voor management op afstand, planning, recruitment, employee engagement en het behoud van de bedrijfscultuur. Ook moeten werknemers beschikken over de hulpmiddelen die ze nodig hebben om flexibel te kunnen werken. En niet te vergeten: je moet óók nog zorgen dat personeel veilig en efficiënt kan terugkeren naar kantoor.

De terugkeer naar de werkplek gaat dus hand in hand met nieuwe processen en werkmodellen, die flexibel werk mogelijk maken wanneer het nodig of wenselijk is. Het is aan het HR-leiderschap om alle belangen te balanceren en de processen op zo’n manier in te richten dat stabiliteit terugkeert in de organisatie.

HR-uitdaging: Een meer diverse organisatie
Wat goed is voor de werknemers, is ook goed voor het bedrijf - een divers personeelsbestand, met een cultuur waarin iedereen het gevoel heeft dat ze erbij horen en waarin iedereen rechtvaardig wordt behandeld. Maar hoewel veel organisaties zich inzetten voor diversiteit en inclusie, zien ze lang niet altijd de gewenste resultaten .

De uitdaging is dus: hoe kan HR ervoor zorgen dat snelle maatschappelijke verandering ook snel wordt weerspiegeld binnen de organisatie? Hoe vinden we een werkwijze waarmee organisaties écht kunnen focussen op diversiteit in recruitment?

Finance-uitdaging: een nieuwe rol
Door de invloed van de coronapandemie heeft finance in snel tempo een nóg belangrijkere rol gekregen. Deze positie was met name voelbaar omtrent planningsperikelen: halsoverkop moesten verschillende scenario’s worden bepaald en doorgerekend om de bedrijfscontinuïteit te borgen. En dat terwijl de toekomst allerminst zeker was. De traditionele methodes van kwartaal- of jaarplannen konden het raam uit en moesten worden omgeruild voor continue planningsmethodes.

Hierdoor is de druk op finance veel hoger geworden. De afdeling moet snel kunnen handelen op veranderingen in deze ‘nieuwe situatie’. Beslissingen moeten sneller dan ooit worden genomen, en wel op basis van accurate data en forecasts. Een onderbuikgevoel is niet genoeg meer.

De hamvraag: hoe laat je als finance-afdeling traditionele methodes los en behoud je je verworven plek in strategische planning?

De gezamenlijke uitdaging: technologie
Het ‘nieuwe werken’ faciliteren. Diversiteit bevorderen. Snel strategisch advies geven op basis van accurate data. Geen van de bovenstaande uitdagingen is op te lossen zonder de juiste technologie. Legacy-systemen (die in het ergste geval niet eens op afstand toegankelijk zijn) belemmeren CFO’s en planners in hun werk omdat ze niet over de meest recente en accurate data kunnen beschikken. En HR-professionals beschikken zonder de juiste tools niet over de inzichten in de diversiteit van de organisatie - laat staan dat ze in staat zijn nieuwe werkmodellen te faciliteren.

Hoe maak je data overal beschikbaar binnen je organisatie? Hoe zorg je dat deze data real-time inzichtelijk is? Hoe zorg je ervoor dat data niet voor discussie vatbaar is? Deze vragen vormen de handvatten die HR en finance nodig hebben om de juiste technologie te vinden.

De oplossingen voor deze uitdagingen…
…kan niemand je zo goed aanreiken als de experts van onze klanten, die op het virtuele podium staan tijdens Workday Elevate 2021. Toonaangevende organisaties zoals ASML, PwC, Nutreco, Fugro, Atlas, Van Leeuwen Buizen en Liberty Global vertellen hoe ze met deze uitdagingen omgaan en toekomstbestendige organisaties bouwen waarin HR en finance centraal staan.

Voor praktijkinzichten in hoe marktleiders met actuele uitdagingen omgaan, ben je daarom van harte uitgenodigd dit gratis virtuele congres bij te wonen op donderdag 3 juni 2021, van 10:00 tot 13:00. Meer informatie en inschrijfmogelijkheden vind je hier.

Door: Henry Barenholz, Country Manager Workday Nederland

Terug naar video overzicht
Cloud