Unmanned Valley Katwijk meldt goed bezig te zijn

Unmanned Valley Katwijk meldt goed bezig te zijn

06-04-2021 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Unmanned Valley Katwijk meldt goed bezig te zijn

In een uitzonderlijk jaar zijn in 2020 grote stappen gezet in de ontwikkeling van Unmanned Valley. Het fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk is afgelopen jaar echt tot leven gekomen. 2021 is veelbelovend gestart.

“Op Unmanned Valley bieden wij startups, scale-ups en anderen de ruimte om te innoveren en te groeien, en werken wij aan de bouw van een belangrijk economisch cluster”, stelt Theo de Vries, programmamanager van Unmanned Valley. “Dankzij de samenwerking met een breed scala aan partners uit het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, en overheid hebben we afgelopen jaar een vliegwiel op gang gebracht en maken we nu veel tractie. Onze prioriteiten voor dit jaar zijn het doorontwikkelen van de vestigings- en testmogelijkheden en het versterken van de koppeling tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Wij zijn het jaar veelbelovend gestart.”

Succesvol 2020: van papier naar werkelijkheid

Medio 2020 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de eerste 3.000m2 bedrijfsruimte in bedrijfsverzamelgebouw ‘Gebouw 356’ opgeleverd en zijn de eerste bedrijven – allen actief op het gebied van aerospace, drones en sensoren – naar Unmanned Valley verhuisd. Eind 2020 telde het fieldlab ruim 70 arbeidsplaatsen. De reeds op Unmanned Valley gevestigde bedrijven hebben de ambitie om te groeien tot 150 arbeidsplaatsen.

In samenwerking met de gemeente Katwijk en busmaatschappij Arriva is een nieuwe OV-verbinding gerealiseerd. Hiermee is de bereikbaarheid van Unmanned Valley aanzienlijk verbeterd en een belangrijke vestigingseis van bedrijven en onderwijsinstellingen ingevuld.

Afgelopen jaar is meer dan 300 keer gebruik gemaakt van de indoor en outdoor testfaciliteiten op Unmanned Valley, zowel door bedrijven die op Unmanned Valley gevestigd zijn alsook door anderen. De faciliteiten zijn gebruikt voor een scala van dronegerelateerde ontwikkelings-, demonstratie- en opleidingsactiviteiten; overdag maar ook ’s avonds, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van droneshows. Ook is Unmanned Valley enkele tientallen keren gebruikt voor het testen van sensor-based innovaties zoals onbemande voertuigen en energievliegers.

Veelbelovende start van 2021: uitbreiden faciliteiten, innovatiesubsidieregeling en verbinden

Er is een duidelijke behoefte aan centraal gelegen huisvesting op maat en goede testfaciliteiten. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf is daarom versneld gestart met de ontwikkeling van 1700m2 aan nieuwe bedrijfsruimte. De belangstelling is groot; 70% van de ruimte is al gereserveerd of verhuurd. Naar verwachting verhuist de nieuwe lichting huurders vanaf het tweede kwartaal naar de nieuwe units.

Om post-corona ook ruimte te kunnen bieden aan seminars, productpresentaties, vergaderingen en andere zakelijke events worden ook de centrale voorzieningen doorontwikkeld.

Om de groei van de drone- en sensorbased sector verder te ondersteunen, worden in 2021 de mogelijkheden om indoor te testen uitgebreid, wordt er geïnvesteerd in een veiliger en ruimer gebruik van de outdoor flight box, en wordt ingezet op de realisatie van een BVLOS-vliegcorridor naar zee.

Voor het doorontwikkelen van veelbelovende innovaties kunnen startups en scale-ups een beroep doen op innovatiesubsidieregeling die medio het tweede kwartaal wordt opengesteld. De subsidies bedragen maximaal 25.000 euro en de bedrijven die gebruik willen maken van de regeling dienen met hun activiteiten bij te dragen aan het vestigingsklimaat op Unmanned Valley en nieuwe hightech werkgelegenheid te creëren.

Er is een verscheidenheid aan bedrijven actief op Unmanned Valley en het fieldlab heeft onderwijs- en onderzoekinstellingen op alle niveau’s als partner aan zich verbonden. In 2021 zal de samenwerking met partijen als het MBO College Airport (onderdeel van het ROC van Amsterdam-Flevoland), Leidse instrumentenmakers School, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland verder ingevuld worden, waarbij ingezet wordt op het maken van de verbinding met bedrijfsagenda’s.

Unmanned Valley is een initiatief van de TU Delft en gemeente Katwijk, en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Zuid-Holland, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op termijn moet Unmanned Valley uitgroeien tot een broedplaats voor hightech bedrijvigheid.

Terug naar nieuws overzicht