NTT: Europese digitale transformatie vergt meer optimalisatie

19-03-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

NTT: Europese digitale transformatie vergt meer optimalisatie

Een jaar na het uitbreken van de pandemie, hebben organisaties wereldwijd grote transformaties ondergaan om hun veerkracht en wendbaarheid te vergroten en meer efficiëntie te leveren. In Europa is 86,7 procent van de bedrijfs- en IT-managers het erover eens dat COVID-19 voor ingrijpende veranderingen heeft gezorgd in de bedrijfsprocessen. 84,5 procent geeft daarnaast aan dat de uitbraak hun digitale-transformatiestrategie heeft versneld. Dit zijn de uitkomsten van het 2021 Global Managed Services Report van NTT Ltd., een wereldwijde, toonaangevende leverancier van technologiediensten.

Wijzigingen in bedrijfsprocessen, samen met versnelling van digitale transformatie, hebben organisaties kansen geboden om hun technologiestrategieën opnieuw vorm te geven en deze in lijn te brengen met de business. 92,4 procent van de wereldwijde technologieteams is het eens dat hun algemene technologische strategie goed is afgestemd op de zakelijke strategiebehoeften van de organisatie, hetzij volledig (49,8 procent), hetzij gedeeltelijk (42,6 procent). Dit onderstreept hoe IT-teams meer inspelen op organisatorische eisen. Tegelijkertijd heeft het de business ertoe aangezet om diensten en oplossingen die in handen waren van IT, te versnellen. Denk aan het mogelijk maken van verspreid werken.

Echter, ondanks meer overeenstemming met de strategie, is er nog geen goede koppeling als het gaat om de prioriteiten tussen de business en IT. Wereldwijd vindt 69,9 procent van de operationele teams het essentieel dat er een technologiestrategie is die bedrijfsefficiëntie stimuleert. Slechts 48 procent van de IT-teams is het daarmee eens. Verder beschouwt 69,6 procent van de operationele teams snelheid en wendbaarheid als een belangrijk onderdeel van de technologiestrategie, in tegenstelling tot slechts 53,4 procent van de IT-teams.

Damian Skendrovic, Executive Vice President bij NTT Ltd.: “De ongekende uitdagingen die COVID-19 voor bedrijven heeft opgeleverd, hebben de kwestie van de afstemming tussen business en IT volop in de schijnwerpers gezet. En er is nog veel te doen om er zeker van te zijn dat iedereen de kernprioriteit begrijpt. IT staat onder enorme druk om te voldoen aan de huidige vereisten, terwijl tegelijkertijd wordt gepland voor toekomstige delivery en innovatie. Omdat technologie en flexibiliteit centraal staan in de zakelijke conversatie van dit moment, is het afstemmen van prioriteiten niet langer optioneel. Het is van essentieel belang voor de duurzaamheid en veerkracht van het bedrijf.”

Durf, moed en veerkracht
Terwijl wereldwijde organisaties hun veerkracht proberen te vergroten, laat het onderzoek zien dat er aanzienlijke verschillen in aanpak zijn. Terwijl sommigen kostenoptimalisatie beschouwen als een manier om meer veerkracht te realiseren, zijn anderen gericht op het tonen van moed. Zij zien de pandemie als een mogelijkheid om te profiteren van kansen in de markt en om op te schalen. 33,8 procent wereldwijd zet technologie in om dit te bereiken.

Interessant is dat dit cijfer oploopt tot 41,7 procent als een organisatie momenteel ten minste driekwart van de IT door derden laat beheren. Als een organisatie weinig tot geen IT laat beheren door een derde partij, daalt het percentage aanzienlijk, tot slechts 25,7 procent dat bereid is om de focus te verleggen.

Skendrovic: "Hoewel niet alle organisaties disruptie als een kans zien, heeft een derde de koers aangepast omdat ze een mogelijkheid zien om dingen beter te doen en te profiteren; vooral met betrekking tot het mogelijk maken van een meer verspreid werkend personeelsbestand en innovatieve technologieën. Bedrijven die moed tonen benaderen veerkracht in een nieuw en innovatief licht; en vertrouwde technologiepartners helpen hen daarbij.”

Huidige behoeften, toekomstige delivery - in een hoog tempo
Het onderzoek belicht ook de vraag hoe het omarmen van nieuwe technologieën en de mogelijkheid om te automatiseren en implementeren zorgen voor toekomstig zakelijk succes. En hoewel in Europa 88,2 procent van de bedrijfs- en IT-managers het erover eens is dat opkomende technologie essentieel is voor hun technologiestrategie, gelooft minder dan een derde (30,3 procent) dat ze over de technologie beschikken om de onmiddellijke doelstellingen van de organisatie te bereiken.

Dit brengt het probleem aan het licht waarmee veel internationale organisaties worden geconfronteerd. Zij moeten de huidige behoeften in evenwicht brengen en tegelijkertijd investeren in technologie en procesmodernisering om kansen voor schaalvergroting en ontwikkeling te benutten. Kortom, om moed te tonen.

“IT-teams hebben te maken met snelle veranderingen”, aldus Skendrovic. “En hoewel zakelijke stakeholders verwachten dat ze een zekere mate van flexibiliteit hebben in de uitvoering, wordt IT opgezadeld met het beheren van hun eigen uitdagingen. Dat varieert van het omgaan met leverancierscomplexiteit en een verouderde infrastructuur, tot en met budgetbeperkingen en een gebrek aan skills om gelijke tred te houden met de zakelijke eisen.”

Aangezien speed-to-market een primaire onderscheidende concurrentiefactor wordt, is het optimaliseren van inspanningen op het gebied van digitale transformatie van groot belang. Organisaties die moed tonen hebben 50 procent meer kans om hun digitale-transformatie-inspanningen te optimaliseren. Zij werken samen met serviceproviders voor meer dan de helft van hun IT-ondersteuning.

Het verminderen van de toenemende beheerdruk van de IT-teams door te kiezen voor een DevOps-cultuur en platformautomatisering, stelt IT in staat transformatie-inspanningen te optimaliseren door te focussen op innovatie. Dat resulteert in een betere Mean Time to Repair (MTTR) en kosten-optimalisatie en tot continuous improvement binnen het hele bedrijf.

Skendrovic concludeert: “Hoewel verandering op dit moment niet altijd als positief wordt ervaren, is het belangrijk om te onthouden dat transformatie nieuwe kansen biedt voor flexibiliteit, schaalgrootte en innovatie.”

Methodologie
Het rapport is gebaseerd op onderzoek onder 1.350 organisaties. Het onderzoek werd online uitgevoerd door Jigsaw Research namens NTT Ltd. Het vond plaats in oktober en november 2020 in 21 landen in zes regio's. 330 van de deelnemende organisaties was gevestigd in Europa. De respondenten waren zakelijke en IT-besluitvormers en beslissers in 15 bedrijfstakken.

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie