Nederlandse bedrijven voorzien grotere data-explosie dan internationale collega’s
19-10-2020 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Nederlandse bedrijven voorzien grotere data-explosie dan internationale collega’s

Splunk, provider van het Data-to-Everything platform, kondigt  de resultaten van een nieuw onderzoek aan. Daaruit blijkt onder andere dat Nederlandse respondenten geloven dat de hoeveelheid data tegen 2025 zevenmaal groter zal zijn. Internationaal houdt men het op een toename van een factor 4,8. Uit het onderzoek blijkt ook dat managers en directeuren wereldwijd belangrijke kansen zien in deze data-explosie. Ze geloven dat data heel erg, tot zelfs extreem, waardevol is voor hun organisatie ten behoeve van internationaal succes (81%), innovatie (75%) en cyberveiligheid (78%). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Splunk, waar u het rapport kunt downloaden: The Data Age Is Here. Are You Ready?

“De Data Age, of het data tijdperk, is hier. We kunnen nu in kaart brengen op welke manier data een centrale rol zal spelen bij bedrijven overal ter wereld. Zoals het onderzoek aantoont, begrijpen organisaties de waarde van data, maar hebben ze moeite in te spelen op de uiteenlopende kansen en gevaren van deze ontwikkeling,” stelt Doug Merritt (foto), voorzitter en CEO van Splunk. “De mogelijkheden zijn eindeloos voor organisaties die bereid zijn snel te leren, nieuwe technologieën te omarmen en de kracht van data eigen te maken.”

Nederlandse bedrijven zien de data-explosie aankomen

Ondanks dat Nederlandse bedrijven een grote data-explosie voorzien, voelen ze zich niet goed voorbereid.

  • Meer dan de helft van de Nederlandse experts (54%) is van mening dat hun onderneming de snelle toename van data niet aankan. En dit ondanks het feit dat onze kennis van data, en de technische mogelijkheden om deze te analyseren en te verwerken, in de afgelopen jaren eveneens voortdurend is toegenomen.
  • De belangrijkste uitdagingen voor Nederlandse ondernemingen zijn; de exponentiële toename van data (86%), de integratie van data uit verschillende bronnen (86%) en de introductie van nieuwe technologieën om data te analyseren (86%).
  • Desondanks is 18% van de Nederlandse bedrijven niet klaar voor de toekomst, terwijl technologie voor hen de belangrijkste oplossing zou kunnen zijn om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Sommige landen zijn beter voorbereid dan andere

In het onderzoek wordt eveneens vastgesteld dat landen zoals de VS en China, die als voorlopers worden beschouwd, meestal optimistischer zijn wat betreft hun vermogen de Data Age te omarmen:

90% van de bedrijven in China verwacht dat de waarde van data zal toenemen. Ze zijn veruit het meest optimistisch over de impact van de nieuwe technologieën. 83% van de Chinese organisaties is klaar of maakt zich op voor een snelle toename van data. Het gemiddelde voor de andere regio’s is slechts 47%. Voor Nederland is dit 38%.

 Amerikaanse directeuren zijn erg optimistisch over hun voorbereidingen. 59% geeft aan dat ze minstens ‘een beetje vertrouwen’ hebben de snelle data toename aan te kunnen.

In Frankrijk geeft 59% van de respondenten aan dat niemand in hun organisatie praat over de gevolgen van de Data Age. In Japan geeft 67% aan dat hun organisatie het moeilijk heeft om bij te blijven. Het wereldwijde gemiddelde hiervan is 58%.

Managers in het VK rapporteren dat er momenteel weinig gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën. Ze zijn echter optimistisch over de plannen voor het gebruik ervan in de toekomst. Zo geeft bijvoorbeeld slechts 19% van de respondenten in het VK aan dat ze momenteel gebruik maken van AI/ML-technologie, terwijl 58% aangeeft dat dat in de nabije toekomst wel te willen doen.

Deze nieuwe technologieën spelen echter een belangrijke rol in de Data Age. Niet alleen versnellen ze het gebruik van data, ze zorgen ook voor een exponentiële toename van data.  De belangrijkste van deze nieuwe technologieën zijn Edge Computing, 5G-netwerken, Internet of Things (IoT), artificiële intelligentie en machine learning (AI/ML), augmented en virtual reality (AR/VR) en Blockchain. Ongeveer de helft (49%) van de ondervraagden verwacht deze technologieën te zullen gebruiken om de kracht van data in te kunnen zetten. Toch gelooft gemiddeld slechts 42% dat ze voldoende op de hoogte zijn van deze technologieën om ze succesvol te gebruiken.

Data is waardevol, maar we vrezen het ook een beetje

De overgrote meerderheid van de ondervraagde respondenten (81%) is van mening dat data heel erg tot bijzonder waardevol is. Maar een meerderheid (57%) vreest dat het volume aan data sneller groeit dan hun organisatie aankan.

Organisaties moeten volledig zicht hebben op hun data om in dit tijdperk te overleven. Belangrijk is dat zij realtime inzicht genereren en de mogelijkheid hebben meteen actie te ondernemen. Maar veel bedrijven voelen zich overdonderd en onvoorbereid. Het nieuwe onderzoek toont aan hoe de Data Age zich ontwikkelt en welke stappen bedrijven nog moeten nemen om data succesvol in te zetten:

Data is “heel erg” tot “extreem waardevol” voor organisaties ten behoeve van internationaal succes (81%), innovatie (75%) en cyberveiligheid (78%).

Maar 66% van de (IT-)managers claimt dat de helft (of zelfs meer) van de data van hun organisatie in de schaduw blijft (niet wordt geregistreerd, onbekend of ongebruikt is). Dit is een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar.

57% geeft aan dat het datavolume sneller stijgt dan dat de organisatie het kan verwerken.

47% geeft toe dat hun organisatie achter zal lopen als het datavolume snel blijft toenemen.

De publieke sector loopt achter op de commerciële

Het onderzoek toont daarnaast hoe verschillende bedrijfstakken zich voorbereiden op de Data Age en nieuwe technologieën toepassen:

IoT wordt ongeacht de sector momenteel het meest gebruikt. Desondanks is adoptie ervan niet erg hoog: maar 28% gebruikt het. 5G telt de minste gebruikers en heeft met 2,6 jaar het kortst verwachte implementatietraject.

Het vertrouwen in de mogelijkheden van 5G verschilt aanzienlijk: 59% in Frankrijk, 62% in China en slechts 24% in Japan.

De financiële sector heeft de meest lopende projecten voor vijf van de zes eerdergenoemde technologieën. Retail volgt in de meeste gevallen op de tweede plaats, al doen retailers het opmerkelijk genoeg minder goed in het gebruik van artificiële intelligentie.     

62% van de organisaties in de gezondheidszorg zeggen zelf dat (meer dan) de helft van hun data ‘in de schaduw’ ligt en dat ze het moeilijk vinden om de snelle toename van data te beheren en toe te passen.

De publieke sector blijft achter lopen op het gebruik van nieuwe technologieën ten opzichte van de commerciële sector.

Bedrijven in de maakindustrie voorspellen een sterkere groei in het datavolume (78%) dan in andere bedrijfstakken. 76% verwacht dat de waarde van data zal blijven toenemen.

Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen Splunk en TRUE Global Intelligence waarbij 2259 algemene managers en IT-managers uit Nederland, de VS, Frankrijk, China, Australië, het VK, Duitsland en Japan werden ondervraagd.

Terug naar nieuws overzicht