Eurofiber wendt zich tot ACM rond geschil met AQS NL Office

26-05-2020 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Eurofiber wendt zich tot ACM rond geschil met AQS NL Office

Eurofiber Nederland B.V. (Eurofiber) heeft een verzoek ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om een beschikking te geven met betrekking tot een geschil met AQS NL Office B.V. (AQS). Dit meldt ACM op zijn website.

ACM meldt: "In deze gedoogprocedure wil Eurofiber een klant op zijn netwerk aansluiten die een bedrijfsruimte huurt in het gebouw van AQS. Eurofiber heeft daarom een beroep gedaan op de gedoogplicht. Volgens AQS moet het verzoek van Eurofiber echter worden afgewezen nu partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de plaats, het tijdstip en de wijze van de uit te voeren werkzaamheden. Meer in het bijzonder hebben partijen zich niet kunnen vinden in de voorgenomen kabelroutes, het plaatsen van een Fiber Distribution Box (FDB), een compensatieregeling voor het uitvoeren van de werkzaamheden en de toegang tot bepaalde ruimten in het gebouw.

De ACM bepaalt in deze beschikking dat AQS moet gedogen dat Eurofiber in het gebouw van AQS kabels aanlegt ten behoeve van de aansluiting van een klant van Eurofiber op zijn openbaar elektronisch communicatienetwerk. Daarbij is het plaatsen van een FDB niet toegestaan omdat hiervoor een actuele noodzaak ontbreekt. Verder dient AQS toegang tot bepaalde ruimten te verlenen voor zover daarmee de overlast van de uit te voeren werkzaamheden kan worden voorkomen dan wel beperkt. Tot slot beslist de ACM over de plaats, het tijdstip en de wijze van de uit te voeren werkzaamheden."

Lees alle details hier (PDF).

Terug naar nieuws overzicht