Zebra Technologies: De belangrijkste technologische trends binnen bedrijven in 2020

18-12-2019 | door: Blog
Deel dit artikel:

Zebra Technologies: De belangrijkste technologische trends binnen bedrijven in 2020

Zebra Technologies ziet blockchain, intelligente automatisering, RFID en geavanceerde analyse als de belangrijkste technologische trends binnen bedrijven in 2020

Zebra Technologies, een bedrijf met oplossingen en partners waarmee bedrijven hun concurrenten een stap voor blijven, geeft aan welke technologische trends de grootste invloed zullen hebben op de besluitvorming van CIO's en technologiemanagers in 2020 en ervoor zullen zorgen dat zij "intelligenter" worden in het nieuwe decennium: blockchain, intelligente automatisering en geavanceerde traceertechnologie.

Het jaar 2020 is door futurologen en technologen vaak bestempeld als hét jaar waarin sciencefiction werkelijkheid zou worden – asfaltwegen zouden vervangen worden door pneumatische buizen die plaatsen met elkaar verbinden, er zouden mensen op Mars zijn en iedereen zou zijn eigen vliegende voertuig hebben. Hoewel we al aardig bij dat beeld in de buurt beginnen te komen, kijkt Zebra Technologies liever naar de (realistischere) technologische trends waarmee we in de nabije toekomst al te maken krijgen.

Deze technologieën brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee voor bedrijven op het gebied van handel, vervoer en logistiek, productie of gezondheidszorg en geven hun een voorsprong op hun concurrenten door het personeel in de voorste linie meer mogelijkheden te bieden.

Intensiever gebruik van blockchaintechnologie

Hoewel blockchain zich binnen de ondernemingswereld nog maar in de beginfase bevindt, gaan we ongetwijfeld in verschillende sectoren een intensiever gebruik van deze technologie zien om de traceerbaarheid te verbeteren op gebieden als de bestrijding van vervalsing, activiteiten in de toeleveringsketen en patiëntgegevens. Het is voor organisaties cruciaal geworden om de eigendom van hun gegevens in de hand te hebben als het gaat om gebruiksrechten, gegevensprivacy en beveiliging, nu het bieden van de best mogelijke klantervaring steeds sterker op gegevens gebaseerd is.

Spelers in de toeleveringsketen die direct kunnen profiteren van blockchain zijn onder meer producenten van farmaceutische producten, voedingsmiddelen en goederen, transport- en logistieke bedrijven, zorginstellingen, en zelfs winkels waar hoogwaardige producten worden verkocht. Blockchain zal overal worden ingezet waar een onwrikbaar, op gebeurtenissen gebaseerd "vertrouwen" moet worden gecreëerd of waar behoefte is aan beveiligde, democratische uitwisseling van specifieke gegevens.

Wat de productie van voedingsmiddelen betreft zal er wereldwijd meer wetgeving komen rondom de veiligheid van voedingsmiddelen en geneesmiddelen om te zorgen voor veilige toeleveringsketens en de transparantie en veiligheid voor de eindgebruiker te vergroten. Blockchain zal een belangrijke pijler worden van het ecosysteem waarbinnen bedrijven deze doelstellingen kunnen realiseren, en daarbij zullen zij traceertechnologieën als temperatuurgevoelige etiketten, streepjescodes en radio-frequency identification (identificatie met radiogolven (RFID) nodig hebben. Op die manier kunnen gebruikers over beveiligde en controleerbare gegevens beschikken.

Groei van intelligente automatisering

Ondernemingen zijn op zoek naar technologische oplossingen waarmee zij hun werknemers geautomatiseerd slimme opdrachten kunnen geven op basis van bruikbare gegevens van geavanceerde traceertechnologieën en prescriptieve analyses. Voorbeelden van deze technologieën voor intelligente automatisering zijn:

  • op computervisie gebaseerde kunstmatige intelligentie via apparatuur als scanners, visiesensoren en robots. Naarmate cameratechnologie "intelligenter" wordt, kunnen ondernemingen hun omgeving en werkstromen monitoren om geautomatiseerde beslissingen te nemen ter verbetering van de klantervaring. In de handel kan dit bijvoorbeeld de vorm aannemen van onbemande kassa's of geautomatiseerde voorraadcontrole met behulp van robots;
  • technologieën op het gebied van Augmented Reality (AR), waarmee werknemers hun taken effectiever kunnen uitvoeren of waarmee nieuwe werknemers kunnen worden ingewerkt, allemaal vanaf hun mobiele telefoon, tablet of mobiele computer. Dit is met name nuttig voor ondernemingen die sterk afhankelijk zijn van seizoen- of gelegenheidsarbeiders in hun magazijn, fabriek of winkel;
  • robots die menselijke werknemers begeleiden en bijstaan bij het werk, zodat deze zich met waardevollere taken kunnen bezighouden in plaats van met routinewerkzaamheden. Zo kunnen ondernemingen hun kostbare menselijke arbeid inzetten waar deze het hardst nodig is en het meeste oplevert. In een ziekenhuis kunnen geneesmiddelen of monsters bijvoorbeeld worden gevolgd en vervoerd door robots, zodat zorgverleners de zorg aan het bed kunnen verbeteren.

De meeste oplossingen voor de optimalisatie van de werkstroom zijn, nu deze nieuwere technologieën opkomen, nog niet met hun tijd meegegaan. Ze zijn vaak gericht op de menselijke óf de geautomatiseerde werkstromen – met weinig tot geen overlap of wisselwerking daartussen. Die afstemming tussen automatiseringssystemen en menselijke werknemers is cruciaal om binnen afzienbare tijd de productiviteit zoveel mogelijk te verhogen.

Slimmer gebruik van RFID en geavanceerde analyse

Om hun concurrenten een stap voor te blijven moeten ondernemingen tegenwoordig meer zicht hebben op hun voorraad, de status van hun werkzaamheden en de locatie van hun personeel. Ze verwachten meer van de verzameling van gegevens en maken daarvoor gebruik van 2D-streepjescodes, computervisie en RFID. De 2D-streepjescode is inmiddels overal te vinden: op verzendlabels, in supermarkten, op polsbandjes voor patiënten, bij mobiele betalingen, en in de toekomst ongetwijfeld op nog veel meer plaatsen.

Belangrijker nog is echter dat het gebruik van RFID- en computervisietechnologieën zal toenemen, van het voetbalveld tot de fabriek en de winkel. De elektronische productcode (EPC) met RFID wordt steeds meer gebruikt: de markt hiervoor groeit in 2019 met meer dan dertig procent, een verdubbeling van de groei uit 2018.

En met de gegevens in realtime die RFID- en computervisietechnologieën kunnen opleveren, moeten ondernemingen totaaloplossingen hanteren waarmee gegevens verzameld kunnen worden, inzichten opgedaan kunnen worden op basis van die gegevens en zelfs prescriptieve analyses uitgevoerd kunnen worden om snellere en betere bedrijfsbeslissingen te nemen.

Door: Zebra Technologies Corporation

Terug naar nieuws overzicht