Insight: Mensen komen altijd eerst

Rogier Stolk

18-12-2019 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

Insight: Mensen komen altijd eerst

Mensen komen altijd eerst. Zowel binnen het eigen bedrijf als bij het zoeken naar IT-oplossingen bij klanten. Dit benadrukt Rogier Stolk, sinds een klein jaar General Manager Insight Nederland. Zeker in het tijdperk waarin services de dienst uitmaken, ziet hij dit standpunt bewaarheid.

Dutch IT-channel spreekt Stolk tijdens het partner event Higher Ground in Sugar City te Halfweg. Het thema van de bijeenkomst is From Start to Future. Wie bij de start de mens centraal stelt, is klaar voor de toekomst. In het gebouw klinkt rumoer van de vele partners die gekomen zijn om te zien wat de technologiepartners van Insight hebben te bieden. Zij kiezen uit vijf routes, die langs de betreffende IT-bedrijven leiden. Ook daar staat niet de technologie voorop, maar de oplossingen die je ermee kunt bereiken om mensen beter, efficiënter en kostenbewust met elkaar te laten samenwerken. Stolk mag dan nog geen jaar leiding geven aan Insight Nederland, hij werkt al wel zes jaar voor het bedrijf. Over Higher Ground zegt hij dat het mooi is één keer paar jaar klanten en partners bijeen te brengen. IT is toch nog altijd mensenwerk en tijdens dit evenement leren mensen elkaar kennen. ‘People before profit’ is zijn lijfspreuk. “Investeer in je mensen, dan komt de rest vanzelf.”

Andere gesprekken

Waarom is het dan nodig te investeren in mensen? “Omdat, als gevolg van cloud computing, we heel andere gesprekken voeren dan een paar jaar geleden. Wij zitten nu niet meer (alleen) met mensen van de IT-afdeling bij een klant aan tafel, maar met mensen van de business, met C-level. Dan gaat het gesprek niet over de bits en bytes, maar over de waarde van data, over hoe IT kan helpen bedrijfsdoelstellingen te halen. Wij gaan tegenwoordig uit van de business-vraagstukken van onze klanten. Dat betekent dat we onze verkopers anders moeten scholen. Daar zijn we overigens al drie jaar mee bezig.”

Een voorbeeld? Stolk komt bij veel klanten over de vloer, hoort waar ze tegenaan lopen, waar hun uitdagingen liggen. “Dan is het een kwestie van meedenken, met in je achterhoofd de kennis over technologische oplossingen. Die kennis moet je natuurlijk blijven opdoen, alleen pas je het nu anders toe. Wij zijn in gesprek met een grote auto-importeur in Nederland. En zoals bij elk bedrijf gaat de discussie dan over de digitale transformatie. Zij zien gebeuren dat mensen geen auto meer kopen bij de dealer, maar rechtstreeks bij de fabriek. Online kunnen ze precies de auto samenstellen die ze wensen. Dan moet de importeur een ander businessmodel vinden. Hij heeft in de loop der jaren heel veel data verzameld. Kijk hoe je die data, in combinatie met kennis en ervaring, om kunt zetten naar informatie en als dienst kunt inzetten bij het koopproces dat zich helemaal online gaat afspelen. En welke technologie heb je daarvoor nodig? Zie je, dat zijn heel andere gesprekken. Want elke organisatie denkt na over hoe zij er over pakweg vijf jaar voor staat.”

Interessant

Uit onderzoek van Insight blijkt dat zeventig procent van het IT-werk opgaat aan het in de lucht houden van bestaande infrastructuur en applicaties. “Dat moet anders”, stelt Stolk, “De productiviteit van de IT-afdeling moet omhoog. Er moet ruimte worden gemaakt voor vernieuwing, voor betere ondersteuning van de business, voor het bedenken van nieuwe bedrijfsactiviteiten. Want dat is interessant werk. Als je nieuwe IT-medewerkers wilt aantrekken, dan moet je ze wel boeiend werk kunnen laten doen; anders zijn ze zo weer vertrokken.”

Het simpele werk, het beheer van infrastructuur en applicaties moet je volgens Stolk overlaten aan marktpartijen als Insight. “Door onze schaalgrootte zijn we eerder in staat om delen van het beheer te automatiseren. Het veelvoud aan diverse klanten maakt dat dit IT-werk dan toch ook weer interessante kanten heeft. De managed services van Insight voldoen steeds meer aan klantbehoeften.”

Data

Elke organisatie, van groot tot klein, zit op een berg data. Sensoren, drones en dergelijke leveren steeds meer gegevens aan. “Wij helpen dan te bepalen hoe die data het beste kunnen worden opgeslagen. Afhankelijk van de waarde die ze voor de organisatie hebben. En waar je ze moet opslaan: in de cloud, in het eigen datacenter? Er ontstaat vrijwel altijd een gemengde omgeving.”

Het in kaart brengen van de data, en de applicaties/gebruikers die er wat mee doen, welke waarde de gegevens kunnen hebben, is iets waar Insight mee bezig is. “Dat is een activiteit die we binnen afzienbare tijd ook aan onze klanten kunnen aanbieden”, aldus Stolk.

Supply chain

Productie- en afzetketens zijn in de loop der jaren steeds veranderd. De ketens worden complexer. Nu is supply chain management een tak van sport die al tientallen jaren wordt beoefend. “Toch zien we dat veel bedrijven nog wel een optimaliseringsslag kunnen maken op dit terrein. Vooral in relatie tot governance: de keten transparant inrichten, zodat helder is waar zaken goed gaan en waar het beter kan. En ook om aan te tonen dat ze voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Wij kunnen hen daarbij helpen.”

Insight kan bogen op veel kennis en ervaring door de wereldwijde aanwezigheid. “Elke maand heb ik uitgebreid overleg met mijn collega’s uit andere landen. Dan is het goed om te zien wat waar goed werkt. Zodat we het eventueel ook in Nederland kunnen toepassen”, legt Stolk uit.

Als voorbeeld noemt hij BlueMetal (dat in 2015 door de Amerikaanse Insight is overgenomen). “Zij hebben, met gebruikmaking van drones en IoT-technologie, een oplossing ontwikkeld om het onderhoud van spoorwegen te vergemakkelijken en te verbeteren. Die oplossing is zinvol voor elk bedrijf dat onderhoud dient te plegen. Daarom nemen wij dit mee in onze gesprekken met klanten waar dat speelt.”

Stolk ziet na afronding van dit gesprek een paar bekenden lopen en stapt op ze af. Een vriendelijk handgebaar, een goed gesprek; het blijft mensenwerk.

Auteur: Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie