Om gebruik te maken van de Youtube player moet u Analytische en functionele cookies toestaan.

Wijzig cookie voorkeuren
13-12-2018 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Video Axians: ‘IT gaat om jou’

Net als vorig jaar vond de jaarlijkse Axians-klantendag ‘Innovations to Success’ plaats tussen de meubels van De Woonindustrie te Nieuwegein. En net als vorig jaar werden de vier- à vijfhonderd bezoekers weer onthaald op een keur aan interessante keynotes en praktische breakout-sessies. Maar het thema van de dag was uiteraard anders. Waar het vorig jaar klonk ‘Accelerate Together’, luidde dit jaar het motto: ‘It’s Yours’. Wat dat betekent bespreken we in deze video met Edwin Kanis, Brand Marketing & Innovation, Axians; Marc Jurgens, Divisiedirecteur Kiwa Register; Gert Leonhard, Futurist; Sam-Peter Bakker, Afdelingshoofd Informatievoorziening bij Waterschap Drents Overijsselse Delta; Rob van Kaathoven, Managing Director Axians Nederland; Ron Meyer, Professor of Strategic Leadership Tias School for Business & Society, Tilburg University; Vincent Campfens, Business Consultant Havenbedrijf Rotterdam

“We hebben de afgelopen jaren met elkaar gezorgd voor een enorme technologische vooruitgang”, zegt Edwin Kanis, Manager Marketing & Innovation bij Axians NL, tijdens de openingssessie. “We hebben cloud, we hebben IoT, 5G komt eraan, Quantum Computing staat om de hoek, en noem het allemaal maar op. Met al die technologie kan eigenlijk alles wat we willen. De vraag is nú echter: wat ga JIJ ermee doen! Dus niet, wat gaan wij ermee doen, of Cisco, of HPE, nee: wat ga JIJ daar nu mee doen. Daar staat het thema van deze dag voor: It’s Yours!”

Slim concept

Dat Axians voor zijn klantendag is neergestreken in De Woonindustrie, mag wellicht wat curieus overkomen, maar het concept is slim en vindingrijk. Voor de Axians-klanten en de stands van de sponsorende technologiepartners (en dat zijn er een hoop, van Cisco, HPE en Aruba – diamant; Fortinet en IBM – platinum; via Citrix, Mendix, Red Hat en VMware – goud; tot aan een tiental zilveren sponsors aan toe, met bedrijven als Avaya, NetApp en OutSystems) is het prima toeven tussen de meubels van De Woonindustrie. Er zijn genoeg kleinere ruimtes op de locatie zelf voor de breakouts, en voor de plenaire sessies wordt via een loopbrug even de oversteek gemaakt naar een daarvoor geschikte grote zaal in het naastgelegen Beursfabriek. Die plenaire bijeenkomsten worden gemodereerd door Harald de Wilde, Country Lead Enterprise Networking bij Cisco Nederland, die doortastend de op het podium genodigde Axians-managers en keynote-sprekers vaardig interviewt en af en toe prikkelend van repliek dient.

Technologie in dienst van de mens

Rob van Kaathoven, Managing Director Axians NL, schetst op verzoek nog even beknopt dat Axians de ICT-tak is van het Franse VINCI Energies, een bedrijf dat met 1600 businessunits actief is in meer dan 50 landen, met in totaal rond de 195.000 werknemers en een omzet van meer dan 40 miljard euro. Behalve op ICT-gebied is het verder nog actief in drie andere sectoren onder de labels Omexom (energietransitie en -infrastructuur), Actemium (industriële processen), en VINCI Facilities (gebouwen).

Axians NL telt 22 businessunits verdeeld over drie pijlers:  Dynamic Infrastructures, Business Applications, en Intelligent Apps. Van Kaathoven merkt onder meer op dat hij IT en OT (Operational Technology) steeds vaker bij elkaar ziet komen in de samenwerkingsprojecten tussen Axians en Actemium. Zo heeft Axians onlangs nog het productieproces van een Actemium-klant (een melkproducent) onder de loep genomen en dat proces met behulp van data science verder geautomatiseerd, geeft hij als voorbeeld.

Door De Wilde gevraagd naar de missie van Axians zegt Van Kaathoven:  “Wij willen met de inzet van technologie het leven van mensen beter maken, op allerlei gebied, denk aan onderwijs, werken, reizen, et cetera, zodat ze blijer en gelukkiger in het leven komen te staan. Technologie in dienst van de mens dus!”

Digitale replica Rotterdamse haven

De openings-keynote is weggelegd voor Vincent Campfens, Business Consultant bij het Havenbedrijf Rotterdam, die de digitaliseringsstrategie uiteenzet van wat nu nog de grootste haven van Europa mag worden genoemd. Om die positie te behouden, wil de haven over ruim tien jaar niet alleen de grootste maar ook de slimste haven van Europa zijn – en liefst van de wereld. Daartoe wordt er in samenwerking met IBM, Cisco, Tele2 en Axians gewerkt aan wat Campfens omschrijft als ‘een digitale replica’ van de fysieke haven. Via die digitale versie moet men straks in 2030 digitaal alles wat er in de haven gebeurt real-time kunnen monitoren.

Daarvoor is eind 2016 een speciaal programma gestart onder de naam ‘Smart Infrastructure’ waarbinnen gebouwd wordt aan een toekomstbestendig, betrouwbaar en vooral ook veilig corporate IoT-platform voor het ontvangen, verwerken en opslaan van sensormeetgegevens (over zaken als weer, stroming, zicht en wind). Via dit IoT-platform moet het Havenbedrijf al dit soort data straks kunnen combineren met alle gegevens die nu al beschikbaar zijn in het bestaande GIS-systeem, waarin onder meer de dimensies van alle havenobjecten, zoals kademuren en kranen, zijn vastgelegd. De ambitie is om op basis van al deze gegevens in 2030 schepen zonder tussenkomst van mensen geheel autonoom de Rotterdamse haven in en uit te kunnen laten varen.

Dat is inderdaad een ambitieus plan, beaamt Campfens na afloop van zijn keynote, maar wil de Rotterdamse haven zijn vooraanstaande positie in de wereld behouden, dan is dit volgens hem wat er moet gebeuren. Zelf heeft hij er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken ook. “Fysiek heeft de haven nauwelijks nog groeimogelijkheden”, verduidelijkt hij. “Dus we hebben gewoon geen andere keus  willen we blijven excelleren.”

Digitale transformatie bij Kiwa Register

Directeur Marc Jurgens van Kiwa Register verzorgt een interessante keynote met als titel ‘Big data  & privacy’ over uitdagingen en kansen bij opslag van persoonsgegevens. Kiwa Register is een private organisatie die namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen Infrastructuur en Milieu) ruim 100.000 vergunningen per jaar afgeeft aan piloten, zeekapiteins, vrachtwagenchauffeurs  en andere personen in vergelijkbare beroepen, vertelt hij. Zo’n vergunning is gemiddeld vijf à zes jaar geldig en dat maakt dat Kiwa inmiddels over persoonsgegevens beschikt van ruim 700.000 Nederlanders. De opslag van die gegevens moet aan zeer strenge eisen voldoen, omdat daar ook bijzondere persoonsgegevens tussen zitten, zoals verklaringen over het gedrag en allerlei medische gegevens. Daarom, zegt Jurgens, is Kiwa niet meer alleen een ICT-bedrijf dat vergunningen mag afgeven, maar inmiddels ook een zogeheten ‘trusted third party’ gespecialiseerd in de opslag van persoonsgegevens.

Vertrouwen wordt het product

Jurgens laat aan de hand van onderzoekscijfers uit 2015 zien dat de burger in Europa over het algemeen somber gestemd is over hoe er met zijn persoonsgegevens online wordt omgesprongen. Het aantal gelekte datarecords is sinds die tijd sterk gestegen dus het is onaannemelijk dat dat anno 2018 er beter op is geworden, stelt Jurgens. Hij verwacht dan ook dat er als vervolg op de invoering van de GDPR  de komende vijf à tien jaar alleen nog maar meer privacywetgeving bij zal komen. Maar nog veel belangrijker: in de industrie zullen ook steeds stringentere eisen worden gesteld bij het uitbesteden van het beheer van persoonsgegevens aan derde partijen. Dat biedt kansen voor specialisten in de opslag van persoonsgegevens zoals Kiwa Register. “Daarbij wordt vertrouwen het product dat je gaat verkopen”, zegt Jurgens.

Hij toont vervolgens een systeem dat Kiwa heeft ontwikkeld voor de taxisector en waarin de rust- en werktijden van chauffeurs worden bijgehouden en gecontroleerd. Dat is niet alleen van belang voor de verkeersveiligheid, maar zorgt er ook voor dat chauffeurs op een eerlijkere manier met elkaar kunnen concurreren. Hij legt uit hoe je zo’n systeem in de praktijk succesvol implementeert.  “Daarbij geeft de smartphone van de chauffeur elke 10 seconde zijn locatie door. Dat gaat om 45 miljard datapunten per jaar, big data dus. En je zou met deze data in principe van minuut tot minuut kunnen volgen waar iedere taxichauffeur zich bevindt. Dus privacygevoelig zijn die data ook. Daarom is transparantie hierbij uiterst belangrijk. Dáármee creëer je het noodzakelijke vertrouwen dat cruciaal is voor het succes van dit soort dienstverlening. Wij vertellen van te voren precies aan de chauffeurs en ondernemers wat er met hun data gebeurt. Plus dat ze achteraf kunnen kijken en controleren wie hun data heeft ingezien en gebruikt.”

Afsluiting in stijl

De zojuist besproken cases zijn natuurlijk twee uitzonderlijke klantverhalen, maar geven nochtans een goede impressie van de hoge kwaliteit van zowel de keynotes als de zeer afwisselende caleidoscoop aan presentaties tijdens de breakout-sessies de gehele dag. En als kers op de taart was ook de afsluitende keynote ‘Artificial Intelligence and the future of humanity’ van futurist Gerd Leonhard van uitzonderlijk hoog gehalte.

Terug naar video overzicht
Digitale Transformatie