Verouderde systemen zorgen voor 'digitale impasse' bij Europese bedrijven
30-10-2018 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Verouderde systemen zorgen voor 'digitale impasse' bij Europese bedrijven

In veel organisaties is een ‘digitale kloof’ ontstaan tussen de verwachtingen van digitale leiders en het vermogen van bedrijfssystemen om daaraan te voldoen. Organisaties staan voor de uitdaging om de digitale transformatie verder op te schalen, maar moeten constateren dat hun financiële en HR-systemen slechts toereikend zijn voor de zakelijke vereisten van vandaag en niet flexibel en geavanceerd voor de bredere digitale transformatie agenda die veel CEO’s willen uitvoeren.

Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau IDC in opdracht van Workday onder 400 digitale leiders in Frankrijk, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en in Nederland. Het onderzoek spitst zich toe op de mate waarin de IDC-term ‘digitale impasse’ van toepassing is op financiële en HR-systemen, en de impact van digitale transformatie (DX) op de kernactiviteiten van organisaties die verder gaan dan DX-experimenten en -pilots om te proberen hun DX-strategie te concretiseren en te verankeren in de business.

Drie kritische pijnpunten

De ondervraagden zien drie kritische pijnpunten. Ook de Nederlandse digitale leiders onderkennen dat in hun organisaties:

 • 80% niet in staat is nieuwe digitale oplossingen te integreren met bestaande financiële en HR-processen, of in ieder geval daarvoor een inspanning moet leveren;
 • 84% inspanningen moet leveren om realtime prognoses en dashboards te realiseren of daartoe niet in staat is;
 • 84% moeilijkheden ondervindt of het onmogelijk acht om financiële en HR-processen aan te passen aan nieuwe eisen.

Andere resultaten

Andere opvallende resultaten uit het onderzoek:

 • 57% van de Europese digitale leiders is ervan overtuigd dat de centrale bedrijfssystemen gemoderniseerd moeten worden om het succes van de overkoepelende DX-strategie van het bedrijf te ondersteunen;
 • slechts 19% en 10% van de respondenten zien respectievelijk hun financiële en hun HR-systemen als ‘state-of-the-art’:
 • 40% beschouwt deze systemen als ‘redelijk modern’,
 • 37% (financieel) en 43% (HR) vindt de systemen ‘toereikend’;
 • gevraagd naar de kritische vereisten van de centrale bedrijfssystemen om de DX-strategie te ondersteunen, noemen respondenten de volgende vijf behoeften:
 • 46% noemt veiligheid en auditmogelijkheden van cruciaal belang in financiële en HR-systemen,
 • 37% vindt het een van de belangrijke vereisten dat het systeem voor eindgebruikers eenvoudig te gebruiken en intuïtief is,
 • 34% is ervan overtuigd dat continue planning en prognoses zeer belangrijk zijn,
 • 31% wil instelbare selfservice rapportagemogelijkheden in de centrale bedrijfssystemen,
 • 29% verlangt bruikbare inzichten in financiële en personeelsdata rond de digitale transformatieprojecten.

Digitale kloof voorkomen

Als onderdeel van de whitepaper deed IDC onderzoek bij een aantal organisaties die beschouwd worden als voorlopers in digitale transformatie in Europa. IDC stelt drie terreinen voor waarop finance, HR en IT zouden moeten samenwerken met de digitale leiders om te voorkomen dat een eventuele ‘digitale kloof’ zich uiteindelijk voordoet.

 • Creëer een digitaal dreamteam dat finance, IT, HR en de bredere bedrijfsvoering overstijgt:
  • 73% van de toonaangevende digitale leiders is momenteel actief in overleg met het hoofd van HR en finance over digitale transformatie.
 • Ondersteun nieuwe businessmodellen via finance en HR:
  • 76% vindt dit zeer of uiterst belangrijk. Daarbij is er overeenstemming dat dit alleen mogelijk is als de financiële en HR-systemen op een dynamische manier opnieuw ingericht kunnen worden. 
 • Moderniseer finance en HR:
  • De best presterende organisaties investeren aanzienlijk in financiële en HR-systemen. Om precies te zijn investeert 88% van deze organisaties in geavanceerde financiële systemen en 86% in geavanceerde HR-systemen om het proces van digitale transformatie te ondersteunen.

'Tijd voor disruptie'

“Dit is de tijd voor disruptie”, zegt Javier Moreira, Regional Vice President Continental Europe bij Workday. “Strategieën voor digitale transformatie worden nu door organisaties uitgevoerd. CEO’s met visie realiseren zich dat digitale transformatie in de hele organisatie van levensbelang is als je wilt groeien of zelfs overleven. Technologie speelt een cruciale rol in deze verandering. Maar deze verandering gaat niet alleen over de manier waarop een bedrijf innoveert rondom nieuwe producten en diensten of de klantbeleving aanpast. De gehele organisatie zal mee moeten in de verandering en zal moeten moderniseren. Daar horen finance en HR nadrukkelijk bij, anders realiseer je nooit de slagkracht, flexibiliteit en de inzichten die je nodig hebt om succesvol te zijn in de zakelijke wereld van vandaag.”

Het volledige rapport van het onderzoek is hier te downloaden.

Terug naar nieuws overzicht