'Overheid moet financiering beschikbaar stellen voor AI-studies'
01-08-2018 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

'Overheid moet financiering beschikbaar stellen voor AI-studies'

Verschillende universiteiten kunnen de studentengroei voor studies op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en aanverwante studies zoals data science en business analytics vanwege capaciteitsproblemen niet meer aan te kunnen. De Cyber Security Raad luidt de noodklok en adviseert de overheid meer te investeren.

De Cyber Security Raad wijst erop dat de vraag vanuit de overheid en het bedrijfsleven naar innovatieve oplossingen en goed opgeleid personeel door de sterke groei van de digitale economie nu al groot is en in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Zo kiezen steeds meer jongeren met het oog op de banen van de toekomst voor opleidingen zoals AI-opleidingen. Bij enkele onderwijsinstellingen is zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal aangemelde studenten. Zo wijst de raad op een onderzoek van de NOS waaruit blijkt dat het aantal bachelorstudenten voor de studie AI aan universiteiten in Amsterdam (UvA en VU), Groningen, Maastricht, Nijmegen en Utrecht in de afgelopen jaren meer dan verdubbeld is (656 studenten in 2017 ten opzichte van 272 studenten in 2012).

Numeri fixi-systemen

Door capaciteitsproblemen hebben een aantal universiteiten echter een numeri fixi-systeem ingevoerd. De Cyber Security Raad noemt deze stap een 'ongewenste en zorgelijke ontwikkeling'. De raad wijst erop dat de sterke groei van de digitale economie zorgt voor een nijpend tekort aan IT- en aanverwante specialisten. “Dit druist in tegen de maatregelen die nodig zijn om de ambities uit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Nederlandse Cybersecurity Agenda waar te kunnen maken. We moeten de digitale toekomst van Nederland veilig stellen zodat de we kansen die er liggen, kunnen verzilveren”, aldus Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, woordvoerder namens de raad.

De raad adviseert de overheid om op zeer korte termijn noodfinanciering beschikbaar te stellen aan universiteiten om extra capaciteit zoals personeel, locaties en middelen beschikbaar te maken. Deze noodfinanciering moet ervoor zorgen dat in september 2019 alle aanmeldingen voor studies rond AI en aanverwante studies daadwerkelijk kunnen worden toegelaten.

Betere balans tussen vraag en aanbod

Daarnaast adviseert de raad een multidisciplinair team te formeren dat universiteiten actief gaat ondersteunen bij het snel vinden van gekwalificeerd personeel en de middelen die nodig zijn om de studentengroei op te vangen. Ook wordt de overheid geadviseerd te zorgen voor beter zicht op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt en de veranderende studievoorkeuren, zodat een betere balans ontstaat tussen vraag en aanbod vanuit de opleidingswereld en arbeidsmarkt. “Mede op deze wijze behouden we de uitgangspositie van Nederland en kunnen we onze kansen voor een open, veilig en welvarend digitaal Nederland verzilveren”, aldus Dezentjé.

Terug naar nieuws overzicht