Onderzoek naar bedrijfsverwachtingen in de digitale economie

18-02-2018 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Onderzoek naar bedrijfsverwachtingen in de digitale economie

Een nieuw rapport van Harvard Business Review Analytic Services in samenwerking met DXC Technology, end-to-end IT-dienstverlener, toont dat bedrijven een intensere druk verwachten vanuit digitale disruptie. Ondertussen maken bedrijven zich zorgen dat organisatorische logheid en weerstand tegen verandering hen tegenhoudt.

In het rapport, getiteld “Winning Through Change in the Digital Economy",worden de houdingen en verwachtingen van bijna 400 leiders uit alle sectoren van het bedrijfsleven onderzocht. Het rapport geeft de digitale gereedheid van de organisaties weer en biedt richtlijnen voor het benutten van de digitale mogelijkheden in alle sectoren.

Uit de enquêteresultaten blijkt dat veel organisaties worstelen met hun digitale initiatieven – ongeveer een derde (32 procent) van de topmanagers geeft aan dat hun organisaties niet erg digitaal zijn. Dat betekent dat minder dan een kwart van hun producten, activiteiten en bedrijfsmodellen afhankelijk zijn van hun vermogen om digitale informatie en technologieën in te zetten.

79 procent van de respondenten geeft ook aan dat hun organisaties een uitgebreide of substantiële verandering zullen ondergaan om de komende vijf jaar verder te digitaliseren. Slechts een klein percentage (7 procent) vond echter dat hun organisaties in zeer grote mate openstaan voor verandering. Meer dan een derde (35 procent) meldt dat hun organisaties enigszins openstaan ??voor verandering.

“De bevindingen uit dit onderzoek onderstrepen het belang van moderne technologie en brede organisatorische veranderingen bij het doorvoeren van digitale transformatie”, zegt Dan Hushon, senior vice president en chief technology officer bij DXC Technology. “De resultaten komen overeen met het doel van DXC om klanten te helpen vooruitgang te boeken in hun digitale transformatie. Leiders die digitaal denken, begrijpen de noodzaak om experts samen te brengen die diepgaande branchekennis hebben, naast analytische en creatieve vaardigheden, beleidskennis en het vermogen om problemen met een andere aanpak en op de juiste schaalgrootte op te lossen.”

De sprong naar digitaal maken

Meer dan de helft van de respondenten (53 procent), is van mening dat communicatie vanuit het management over de noodzaak om te veranderen de belangrijkste factor is om een ??veranderingsgezinde organisatie of cultuur te creëren. Daarbij komt:

  • · Topmanagers verwachten dat de druk om ingrijpend te veranderen als gevolg van alle digitale wijzigingen in de komende vijf jaar versnelt en intensiveert. Om bij te blijven, zetten de meeste ondervraagde bedrijven (89 procent) op dit moment nieuwe organisatiestructuren en teams op die de digitale activiteiten en bedrijfsmodellen ondersteunen, waarbij meer dan een vijfde (22 procent) dit organisatiebreed doorvoert, in plaats van alleen in bepaalde onderdelen van de organisatie.
  • · Naarmate organisaties nieuwe bedrijfsmodellen voor de digitale economie ontwikkelen, hebben ze een ander ondersteuningsniveau nodig van hun leveranciers. Het partnermodel is dus niet toekomstbestendig. Bijna de helft van de topmanagers (46 procent) zegt ingrijpende wijzigingen in hun partnerportfolio te moeten aanbrengen.
  • · Meer dan de helft (55 procent) van de zeer digitaal-ingestelde bedrijven geeft aan een opvallende financiële stijging te hebben ervaren door hun digitale inspanningen, vergeleken met slechts 20 procent van de redelijk digitaal-georiënteerde organisaties en slechts 6 procent van de minder digitaal-gezinde.

“Succesvolle bedrijven passen een iteratieve aanpak toe op hun organisatiestructuren, net als bij hun productontwerp – ze leren door te proberen”, zegt Alex Clemente, managing director van Harvard Business Review Analytic Services. “Digitalisering vraagt ??om nieuwe vaardigheden en manieren van werken, wat grotere investeringen vergt in de begeleiding van medewerkers en in cultuurverandering. Dit onderzoek biedt advies voor algemeen en IT-managers in alle sectoren over hoe te overleven en groei te realiseren in een steeds digitalere wereld.”

“Onze klanten lopen voorop bij het succesvol overbruggen van de kloof tussen de oude en de nieuwe manier van ondernemen”, zegt Hushon. “Door operationele processen opnieuw vorm te geven, businessmodellen te kantelen en hun klanten een innovatieve en gepersonaliseerde ervaring te bieden, blijven hun bedrijven groeien en zien zij kans concurrerend te blijven.”

De huidige technologische disruptie is direct een wereldwijde aangelegenheid, en de snelheid waarmee deze zich verspreidt is groter dan bij voorgaande technologische veranderingen. Zoals dit onderzoek aantoont, zijn de meest succesvolle organisaties in staat om de vruchten te plukken van de versnelde verandering en weten ze het momentum in de loop van de tijd vast te houden.

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie